Handing over keys

Odborné tipy pro zmírnění rizik spojených s krátkodobými pronájmy

 | Uložit
Po celém světě se zmírňují omezení, a proto se mnoho majitelů ubytování připravuje znovu přivítat hosty. Andrew Bate, generální ředitel společnosti Safely.com, sdílí své odborné tipy pro bezpečný pronájem ubytování, když nyní poptávka stoupá.
Profile picture for the user

Spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Safely.com

Sezóna letních prázdnin je tu. Kvůli nahromaděné poptávce a uvolnění cestovních omezení roste počet rezervací krátkodobých pronájmů. Očekávám, že v nadcházejících měsících budou krátkodobé pronájmy preferovanou možností ubytování, protože lidé hledají v ubytování na cestách bezpečí a pohodlí. Aby bylo možné po náročném roce tuto poptávku využít, je důležitější než kdy jindy, aby se správci a majitelé ubytování chránili před zbytečným rizikem a v konečném důsledku i náklady.

Jak se tedy mohou vlastníci a správci ubytování pro krátkodobý pronájem připravit na výnosnější léto bez zbytečných rizik? V tomto článku analyzuji, proč se ověřování hostů a pojištění na míru rychle stávají nedílnou součástí správy ubytování, a sdílím zde své tipy, jak může vaše ubytování zmírnit rizika. 

Buďte připraveni se specializovaným pojištěním na míru

Prvním krokem a nezbytným opatřením k ochraně vašeho ubytování je pojistné krytí. Orientace ve složitém světě specializovaného pojištění může být výzvou pro mnoho majitelů a správců ubytování. Koneckonců, kdo z nás se rád zabývá nejhorším možným scénářem? Ale pokud jde o pojištění ubytování pro krátkodobý pronájem, je nezbytné, abyste měli správné pojištění pro případ, že se něco pokazí. 

Dobré pojištění odpovědnosti, domácnosti, majetku a újmy na zdraví zamezí případným nedorozuměním mezi majitelem, správcem a hostem a v konečném důsledku zajistí výnosnější a příjemnější pobyt pro všechny. 

Zvažte ověření hostů

Komplexní pojištění je klíčem ke snížení rizik spojených s krátkodobým pronájmem. Dalším krokem k zamezení vzniku škod na majetku je však v první řadě prevence nevhodného chování tím, že povzbudíte slušné hosty, aby si u vás rezervovali. 

Tajemstvím je objektivní ověření hostů za použití technologie. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak zabránit incidentům, které mohou ve vašem ubytování nastat. Hlavní překážkou, kterou majitelé ubytování při pronájmu vnímají, je strach z toho, že do svého ubytování vpustí neznámé lidi z internetu – což je více než oprávněná obava. Ověřením zamezíte tomu, aby práh vašeho ubytování překročili nespolehliví hosté, a zároveň zabráníte škodám, podvodům, večírkům a stížnostem souvisejícím s hlukem. 

Správci a majitelé krátkodobých pronájmů již disponují mnoha nástroji a instinktem, které jsou potřeba k předvídání vysoce rizikového chování již při rezervaci. Například s last minute rezervacemi, zejména od místních cestovatelů, by mělo být zacházeno s opatrností. Nespolehliví hosté se navíc často nechtěně odhalí tím, že neustále navyšují počet drobných požadavků, aby si ubytování přizpůsobili svým potřebám, bez ohledu na stanovená pravidla.

Abyste se nespoléhali pouze na svůj instinkt, můžete použít moderní nástroje pro analýzu dat, zejména ty, které používáme v Safely.com. Mohou vám pomoci identifikovat žádosti o rezervaci, které pro vaše ubytování představují riziko. Správci a majitelé ubytování mohou do svých procesů správy ubytování začlenit komplexní ověření hostů, aby zmírnili své obavy ve spojitosti s poskytováním útočiště cizím lidem a ujistili se o jejich důvěryhodnosti, čímž se výrazně sníží rizika spojená s krátkodobým pronájmem. 

Je důležité si uvědomit, že hledání slušného hosta začíná hned na začátku rezervačního procesu, tedy při registraci ubytování. Zamyslete se nad tím, jak své ubytování popisujete. Chcete upoutat pozornost rodin nebo velkých skupin? Buďte realističtí ohledně nabízeného vybavení a dojmu, který chcete vytvořit. Chcete nastavit určitá kritéria, která musí hosté před provedením rezervace splňovat? Na Booking.com si například můžete podmínit rezervaci poskytnutím ověřeného telefonního čísla nebo adresy hosta. 

Správci a majitelé ubytování, kteří jsou proaktivní a reagují na pochybení hostů od začátku procesu rezervace, budou o krok blíže k přilákání důvěryhodných hostů do svého ubytování, čímž budou chránit svůj majetek a budovat dobré vztahy s hosty. 

A co když se něco pokazí?

Pojištění a ověřování hostů může být náročné. Zde jsou má doporučení, co byste měli implementovat, abyste své ubytování pro krátkodobý pronájem ochránili před nechtěným poškozením a nevhodným chováním hostů: 

  • Komerční pojištění, které pokrývá škody na struktuře domu, majetku a újmu na zdraví (pokrývající nehody a úmyslné poškození a eliminuje administrativní zátěž spojenou se složením zálohy). Doporučuji svým klientům krytí ve výši 1 000 000 USD. 
  • Cestovní a storno pojištění. 
  • Ověřování potenciálních hostů s cílem identifikovat nespolehlivé hosty a zabránit jim v pobytu u vás. 

Nakonec si nezapomeňte dobře přečíst text malým písmem, zejména výjimky, abyste se ujistili, že jste si vědomi všech případů, které by mohly bránit vašemu pojistnému krytí.

 

Partners
Pronajímejte své ubytování s jistotou

Objevte bezpečnostní opatření, která společnost Booking.com zavedla pro vaši ochranu při každé rezervaci, aby vám poskytla větší klid.

Zjistit více

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Dobré pojištění odpovědnosti domácnosti, majetku a újmy na zdraví může pomoci chránit správce a majitele ubytování před zbytečným rizikem a náklady.
  • Objektivní ověření hostů za použití technologie může pomoci předcházet vzniku škod, večírkům a stížnostem na hluk. 
  • Hledání slušného hosta začíná na začátku rezervačního procesu, tedy při registraci ubytování. Zamyslete se nad tím, jak své ubytování popisujete a jaký typ cestovatelů chcete přilákat.