Woman on laptop

Posilněte svou cenovou strategii nabídkami

 | Uložit
Nabídky představují klíčovou součást úspěšné cenové strategie, protože pomáhají reagovat na krátkodobé i dlouhodobé potřeby vašeho podnikání. Hielke van Trommel, ředitel produktového marketingu v Booking.com, sdílí způsoby, jak je mohou partneři strategicky začlenit do svého portfolia.

Nastavení cen hraje rozhodující roli v oslovování hostů a zajištění rezervací. Začíná vytvořením pevných základů sestávajících z lákavých cenových kategorií. Dále jsou pak k dispozici proaktivní a reaktivní nabídky, jejichž použitím ještě zvýšíte atraktivitu svého ubytování. 

Nabídky vám také mohou pomoci získat ještě větší podíl na trhu. Tato konkurenční výhoda je obzvláště důležitá, když uvážíme, že více než polovina (55 %) cestovatelů z celého světa bude při plánování svého dalšího pobytu hledat výhodné nabídky.

Jak vybrat nabídky nejlepší pro vaše podnikání

Různé nabídky slouží různým potřebám a způsob, jakým je nastavujete a integrujete do své cenové strategie, by se měl řídit vašimi hlavními obchodními cíli. Naše nabídky byly navrženy s ohledem na tento fakt a poskytují vám možnost výběru i flexibilitu nabízet správné slevy ve správný čas na základě vašich potřeb v oblasti obsazenosti a tržeb.  

Při rozhodování o tom, které nabídky poskytovat, se tedy můžete řídit několika základními principy. Začněte otázkou: „Jaký problém se snažím vyřešit?“. Chcete například rychle reagovat na krátkodobý problém s obsazeností? V tom případě byste mohli zvážit některou z reaktivních nabídek.. Pokud si chcete zajistit konzistentní přístup ke konkrétním termínům předem, budou pro vás nejvhodnější proaktivní řešení. A když porozumíte výzvám, kterým čelíte, snáze si zvolíte nabídky, které vám je pomohou překonat. 

Obecně platí, že nabídky jsou vhodnou reakcí na krátkodobé potřeby. Nezapomeňte také sledovat údaje o výsledcích svého ubytování – jak z historického hlediska, tak v reálném čase. Může vám to pomoci určit momenty, kdy by vám plánování a aktivace různých nabídek přinesla největší prospěch. Pod záložkou Nabídky v extranetu můžete také filtrovat výsledky minulých nabídek, které jste si nastavili. Budete tak mít představu o svých minulých výsledcích a můžete informovaně plánovat do budoucna.  

Je také užitečné vědět, jak lze nabídky kombinovat – jednak vzájemně a jednak  s dalšími cenovými řešeními. Například pokud máte několik současně běžících nabídek, nebudou pro hosty viditelné všechny. A i když můžete splňovat podmínky pro využití více příležitostí, neznamená to, že vám doporučujeme, abyste se je snažili skutečně všechny uplatnit. Zkrátka vám přinášíme různé typy nabídek, abyste se mohli informovaně rozhodnout, co nejlépe vyhovuje vašim cílům.

Portfolio nabídek, kampaně a pokročilé nabídky 

Nabídky dělíme do tří kategorií: kampaně, pokročilé nabídky a nabídky z portfolia. 

Kampaně jsou sezónní nabídky, které můžete proaktivně naplánovat předem. Pokud si například chcete zajistit dlouhodobou obsazenost, naše nabídka Vítejte v roce 2022 vám pomůže zajistit si více rezervací na začátku sezóny. Stejně tak naše Sezónní nabídka, která trvá déle, vám může pomoci naplánovat si příjmy na zbytek roku s předstihem a zároveň získat až o 28 % více rezervací.

Dále jsou tu pokročilé nabídky, které jsou reaktivní a nabízejí vysokou slevu po kratší dobu. Podívejme se na příklad jednoho z největších nákupních dnů v roce: na Černý pátek, Black Friday, hledá mnoho zákazníků na internetu výhodné nabídky. Naše Slevy Black Friday jsou navrženy tak, aby zachytily tento nárůst poptávky pomocí speciálního označení a marketingové kampaně zajišťující významné zviditelnění pro partnery, kteří se rozhodnou akci využít. 

Preferujete sestavovat si vlastní nabídky? Nabízíme také portfolio řady nabídek, které si můžete přizpůsobit. U jiných nabídek vás požádáme o určitý závazek, abychom je mohli účinně uvádět na trh spotřebitelům. Nabídky z portfolia na druhou stranu poskytují naprostou flexibilitu, díky níž máte plnou kontrolu nad výší slevy, termíny pobytu a rezervace i svým publikem. 

Tyto nabídky z portfolia jsou optimálním způsobem, jak můžete podle potřeby upravit svoji strategii. Pokud si například všimnete nezvyklých změn v běžném rezervačním chování hostů, můžete si v reakci na aktuální situaci nastavit základní nabídku, a zvýšit tak viditelnost svého ubytování a získat více rezervací. Nebo např. chcete využít zvýšení poptávky od hostů rezervujících na poslední chvíli, a proto využijete Last minute nabídku k přilákání zákazníků a zajištění vyšších tržeb.

Účinnější marketing

Nabídky často podporujeme marketingovými kampaněmi, v nichž se svými nejúčinnějšími marketingovými nástroji snažíme vytvořit momenty zvýšené viditelnosti, které vedou k nárůstu další poptávky. 

Nabídky a zajímavé ceny v konečném důsledku ovlivňují rozhodnutí, která hosté na naší platformě učiní. Klíčem je znát svou obchodní strategii a cíle, kterých se snažíte dosáhnout. Pak se můžete rozhodnout, které nabídky vaší celkové strategii nejvíce nahrávají.

 

computer.jpg
Více informací

Navštivte naši stránku Řešení pro vaše podnikání a zjistěte více o různých nabídkách, které můžete využít k vylepšení své cenové strategie. 

Řešení pro vaše podnikání

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Nabídky jsou účinným nástrojem pro partnery, kteří chtějí zvýšit poptávku a počet rezervací.
  • Jako partner máte přístup k široké škále nabídek, které lze podle potřeby naplánovat a aktivovat v souladu s celkovou cenovou strategií.
  • Zatímco některé nabídky vyžadují určitou slevu, jiné nabízejí flexibilní funkce, které lze přizpůsobit potřebám vašeho podnikání.