Ocenění Traveller Review Awards 2023 je tu

Je čas oslavit vítěze. Zadejte ID svého ubytování a zjistěte, zda jste vyhráli a můžete si stáhnout balíček s oceněním.

Zjistit více

Trees

Tvorba rámce udržitelného cestování pro ubytovací zařízení

 | Uložit
Společnost Booking.com se snaží dostát svému závazku v oblasti udržitelného cestování prostřednictvím globálních partnerství, iniciativ v oblasti cestovního ruchu a vývoje produktů. Bea de Andres, vedoucí oddělení pro udržitelnost, v tomto článku vysvětluje, jak jsou partneři na této cestě podporováni.
Bea de Andres

Vedoucí oddělení pro udržitelnost v Booking.com 

Ačkoli je současná situace v cestovním ruchu obzvláště obtížná, je důležité se na ni dívat z dlouhodobého hlediska. Cestování hraje v našich životech zásadní roli a bude nějakou dobu trvat, než se vše vrátí na úroveň před pandemií koronaviru. Současná krize však jednou skončí a lidé znovu začnou cestovat – možná uváženějším způsobem než kdy dříve. 

Cestování rozšiřuje naše obzory, rozvíjí schopnost porozumění a nabízí příležitosti k poznávání nových lidí. Má ale také dopad na navštěvované destinace. Jsme přesvědčeni, že máme odpovědnost vůči naší planetě a chceme tyto destinace chránit, aby tu byly i pro budoucí generace. Zjednodušeně řečeno, chceme všem zpřístupnit udržitelné cestování.

Závazek k udržitelnému cestování

Náš přístup k udržitelnosti je holistický. Jsme si totiž vědomi, že během cestování je třeba brát v úvahu environmentální, sociální a ekonomické faktory. Zodpovědné cestování nám umožňuje chránit přírodu a biologickou rozmanitost, posílit místní komunity, zajistit, aby z výhod cestovního ruchu rovnoměrně čerpali obyvatelé destinací, do kterých cestujeme, a chránit kulturní dědictví a ctít naši kulturní rozmanitost. Tyto základy mohou být uplatněny v širším měřítku, ale lze je aplikovat také na lokální úrovni k řešení nedostatků a drobností, které mohou mít vliv na rovnováhu v dané destinaci.

Rozvoj udržitelnějšího cestování je pro nás prioritou po mnoho let a podporujeme ho iniciativami, jako je program Booking Booster. V uplynulých třech letech jsme podpořili více než 450 organizací zaměřených na udržitelnost prostřednictvím financování, mentoringu, dobrovolnického programu Booking Cares a pomocí našich startupů a neziskových akcelerátorů. Naše standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a spolupráce s místními vládami pomohly učinit v tomto směru pozitivní kroky. 

Ale v průběhu času jsme také pochopili, že pod „udržitelným cestováním“ si mohou různí lidé představovat něco jiného a že definic a standardů může být pro cestovní ruch i pro zákazníky přespříliš. A právě tam chceme v roce 2021 směřovat naše úsilí. 

Jedním ze způsobů je zahájení nových spoluprací a iniciativ v oblasti cestovního ruchu. Příkladem může být iniciativa Travalyst, kterou jsme vytvořili společně s vévodou ze Sussexu a společnostmi Trip.com, Skyscanner, TripAdvisor a Visa. Naším cílem je, aby šlo odvětví cestovního ruchu příkladem a pozitivně formovalo budoucnost cestování. 

Sustainability
'Po měsících výzkumu a experimentování jsme nedávno představili 32 nových kroků k udržitelnosti, které si mohou partneři přidat na stránku svého ubytování.'

 

Udržitelnost v ubytováních

Data ukazují, že zákazníci chtějí v souvislosti s udržitelností více informací a možností. 70 % cestovatelů z celého světa by si vybralo konkrétní ubytování, pokud by vědělo, že podniká kroky k udržitelnosti. V roce 2020 jsme se proto zavázali pomáhat našim partnerům zvyšovat pozitivní vliv udržitelných postupů na jejich provoz a současně tak pomáhat zákazníkům činit rozhodnutí vedoucí k udržitelnosti. Kromě toho, že vám poskytujeme nástroje, které vás podpoří na cestě k udržitelnosti, vám také usnadňujeme sdílet postupy, které jste zavedli, se zákazníky. 

Po měsících výzkumu a experimentování jsme nedávno představili 32 nových kroků k udržitelnosti, které si můžete přidat na stránky svého ubytování. Tyto kroky k udržitelnosti jsou rozděleny do pěti kategorií (produkce odpadu, energie a emise skleníkových plynů, spotřeba vody, podpora místní komunity a ochrana životního prostředí), které vytvářejí pevný základ, ze kterého můžete vycházet při zavádění nových postupů a při informování zákazníků o těch aktuálních. V extranetu v sekci Zařízení a služby můžete uvést, jaké postupy jste zavedli a jaké nikoli. Pokud jste žádné kroky k udržitelnosti nezavedli, nebudeme o tom zákazníky informovat a nebude to mít negativní dopad na vaše podnikání. Tato informace je pouze pro nás, abychom měli lepší představu o pokroku našich partnerů v oblasti udržitelného rozvoje. 

Co se týče partnerských ubytování, která již mnoho z postupů zavedla a získala certifikaci, zobrazujeme informaci o certifikaci udržitelného ubytování na našich stránkách. Certifikace musí být akreditovaná nebo uznaná organizacemi Green Tourism, Ekoznačkou EU a Globální radou pro udržitelný cestovní ruch (GSTC). Některé řetězce také mohou vyzdvihnout svůj program na podporu udržitelnosti

Mimo tyto novinky jsme nedávno také přestavili stránku Udržitelnost – průvodce pro poskytovatele ubytování, která vám poslouží jako komplexní zdroj informací a provede vás iniciativami, jako je snížení spotřeby vody nebo energie. Společně s naším postupem na cestě k udržitelnému cestování se bude vyvíjet také tento průvodce. Budeme i nadále spolupracovat s odborníky v oboru, se specialisty na udržitelnost a s vámi, našimi partnery, abychom vám pomohli poskytovat správné informace a dali vám příležitosti ke vzdělávání.

Ať už se vaše ubytování na udržitelnost zaměřuje od samého začátku, nebo v tomto směru právě začínáte podnikat své první kroky, existuje spousta nápadů a iniciativ, které nám pomohou náš cíl udržitelného cestování uskutečnit. Žádný krok není příliš malý, protože všechny mohou mít vliv na environmentální a sociální dopad cestování. Nyní nastal čas, abychom v rámci cestovního ruchu společně pracovali na zpřístupnění udržitelného cestování všem.

 

the grand12
Informujte hosty, jaké kroky k udržitelnosti jste zavedli ve svém ubytování.

O svých postupech v oblasti udržitelnosti můžete informovat hosty tak, že je uvedete v sekci Zařízení a služby v extranetu. 

Aktualizovat kroky k udržitelnosti

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Naše průzkumy ukazují, že 70 % cestovatelů z celého světa by si vybralo konkrétní ubytování, pokud by vědělo, že podniká kroky k udržitelnosti.
  • Pokračujeme v podpoře udržitelného cestování a rozvíjíme v oblasti cestovního ruchu nové spolupráce a iniciativy, jako je Travalyst.
  • Nedávno jsme představili 32 nových kroků k udržitelnosti, které si partneři mohou přidat na stránky svého ubytování.
  • Vytvořili jsme stránku Udržitelnost – průvodce pro poskytovatele ubytování, která vám poslouží jako komplexní zdroj informací a provede vás iniciativami na cestě k udržitelnosti.