Cleaning

Užitečné tipy pro úklid ubytování ke krátkodobému pronájmu

 | Uložit
Jeremy Gall, zakladatel a generální ředitel společnosti Breezeway, sdílí nejlepší tipy, jak zlepšit opatření týkající se čistoty během pandemie i po ní.
Profile picture for the user

Zakladatel a generální ředitel společnosti Breezeway

Pro manažery krátkodobých pronájmů a poskytovatele pohostinských služeb představuje pandemie, během které se musejí vypořádávat s cestovními omezeními, storny a dramatickými výkyvy poptávky, jízdu na horské dráze. V posledních sedmi měsících mají zákazníci v případě ubytování konstantně nároky na čistotu, bezpečnost a vysokou kvalitu. 

Výsledky průzkumu společnosti Breezeway z roku 2020 o provozu ubytování ukazují, že 97 % manažerů má pocit, že pandemie zvýšila citlivost hostů na čistotu, a že 99 % těchto provozovatelů plánuje odpovídajícím způsobem posílit své postupy údržby ubytování. 

Zde je několik způsobů, jak mnoho našich předních klientů vylepšuje své postupy, aby svým hostům poskytli čisté a bezpečné ubytování. 

Úprava kontrolních seznamů pro každý úklid v každém ubytování 

Každé ubytování je jiné a to by mělo být při úpravě kontrolních seznamů pro úklid reflektováno. Doporučujeme dodržovat danou strukturu úklidu v každém pokoji, abyste zajistili, že úklid odpovídá vašim interním standardům reprezentujícím vaši značku a že nic nebylo opomenuto. Díky organizovanosti a metodičnosti v poskytování instrukcí vašemu týmu zajistíte plynulejší pracovní postup.

Věnujte zvláštní pozornost vysoce frekventovaným oblastem, jako je kuchyň a koupelna, a také často dotýkaným povrchům, jako jsou kliky dveří, zámky, vypínače, termostaty, okna, spotřebiče a elektronika. Zaměstnanci by měli úklidu těchto míst věnovat více času.

Sledujte pokyny předních institucí

Udržujte úklidové a kontrolní seznamy aktuální tak, aby odpovídaly nejnovějším doporučením týkajících se produktů a postupů, které uvádějí organizace jako je Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC – Center for Disease Control) v USA, Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organization) a Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států (US EPA – United States Environmental Protection Agency). 

CDC doporučuje, aby se prostory ubytování před úklidem vyvětraly a všechny povrchy byly vyčištěny před tím, než dojde k další fázi sanitace. Dodržováním tohoto doporučení zajistíte bezpečí budoucích hostů a úklidových týmů. 

CDC také doporučuje prát veškeré prádlo a povlečení při vysoké teplotě. EPA poskytuje užitečná doporučení schválených dezinfekčních přípravků a jak je co používat co nejefektivněji. Zaměstnanci by měli mít k dispozici osobní ochranné prostředky (roušky a rukavice) pro bezpečnou práci v terénu a měli by být proškoleni, jak tyto prostředky používat a bezpečně zlikvidovat.

Hotel staff wearing mask
'Informovat hosty a majitele ubytování o postupech týkajících se úklidu je od vypuknutí pandemie stále běžnější.'

 

Věnujte úklidu více času

Aby bylo možné v reakci na pandemii provést důkladnější úklid, vyčlenilo mnoho provozovatelů ubytování více času na standardní úklid před příjezdem a po odjezdu hostů. 

Podle našeho průzkumu 42 % provozovatelů plánovalo zavést čekací lhůtu mezi jednotlivými pobyty, aby měl personál zajišťující úklid i ostatní zaměstnanci více času na řádné provedení práce a aby bylo zajištěno splnění norem ohledně čistoty a bezpečnosti. Délka čekací lhůty se často pohybuje od čtyř do 24 hodin, v závislosti na místních předpisech a nařízeních jednotlivých organizací. 

Vytvořte si rozvrh nebo si určete termín, kdy budete pravidelně kontrolovat, že každé ubytování dodržuje postupy týkající se úklidu a bezpečnosti (takové kontroly plánuje 70 % profesionálních provozovatelů). 

O opatřeních týkajících se úklidu a bezpečnosti informujte své hosty 

Informovat hosty a majitele ubytování o postupech týkajících se úklidu je od vypuknutí pandemie stále běžnější. Manažeři ubytování ke krátkodobému pronájmu propagují postupy týkající se úklidu prostřednictvím speciálních stránek na webu ubytování, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti. Díky tomu mají hosté při rezervaci více jistoty, což zlepšuje i jejich celkovou zkušenost. 

Manažeři mohou hostům také poskytnout dezinfekci a sadu čisticích prostředků, které mohou po příjezdu v ubytování používat, a podrobnosti o úklidu provedeném před jejich příjezdem.

Zvažte chytré nástroje pro automatizaci procesu úklidu 

Provozovatelé rekreačních pronájmů mohou být zaplaveni provozními úkoly, jako je připravení rozvrhu jednotlivých úkonů, koordinace práce a monitorování, zda jsou dodržovány standardy služeb. Kvůli pandemii je nyní více než kdy jindy jasné, že provoz ubytování musí sestávat z detailně propracovaných operací, které jsou kontrolovány, kvalitně provedeny a ověřeny a zákazníci jsou o nich informováni. 

Automatizace postupů údržby ubytování pomocí inteligentních a účelových nástrojů usnadňuje plánování úklidu, monitorování, zda jsou dodržovány normy určené regulačními orgány, a poskytování lepší zkušenosti hostům.

 

working with laptop on lap
Zjistěte více o zdraví a hygieně

Přilákejte hosty tak, že jim poskytnete informace o opatřeních ohledně zdraví a hygieny ve vašem ubytování, které jim dodají větší jistotu. 

Otevřít stránku Řešení pro vaše podnikání

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Při úklidu věnujte zvláštní pozornost vysoce frekventovaným oblastem, jako je kuchyň a koupelna, a také často dotýkaným povrchům, jako jsou kliky dveří, zámky, vypínače, termostaty, okna, spotřebiče a elektronika. 
  • Pokud jde o zmírnění obav hostů týkajících se čistoty, je klíčová transparentnost. Pokud v profilu svého ubytování uvedete postupy týkající se úklidu, dodáte tím zákazníkům jistotu.
  • Dodržování aktuálních doporučení týkající se produktů a postupů od institucí, jako je Světová zdravotnická organizace, vám pomůže zajistit, aby vaše úklidové a kontrolní seznamy odpovídaly nejnovějším požadavkům.
  • Podle průzkumu společnosti Breezeway 42 % provozovatelů plánovalo zavést čekací lhůtu mezi jednotlivými pobyty, aby měl personál zajišťující úklid i ostatní zaměstnanci více času potřebný ke splnění norem ohledně čistoty a bezpečnosti.