AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends

Hlavní ekonom společnosti AirDNA představuje trendy v oblasti pronájmů ubytování v soukromí roku 2023

 | Uložit
Jamie Lane, hlavní ekonom společnosti AirDNA, interpretuje data, která odvětví pronájmu ubytování v soukromí vykazuje. Ukazuje na nich, kde leží příležitosti i co může přinést budoucnost.

Jaké jsou podmínky v oblasti pronájmů ubytování v soukromí? Jamie Lane, hlavní ekonom společnosti AirDNA, se s námi podělil o poznatky ze sledování tržeb ve výši 148 miliard USD, které v roce 2022 vyprodukovalo kolem 12 milionů ubytování v soukromí.

Ačkoli mluvil především k posluchačům ze Spojených států, uvádíme zde nejzajímavější poznatky založené na datech od AirDNA, které se týkají celého světa. 

1. Všechny světové trhy se vzpamatovávají, jen každý jiným tempem

Podle dat společnosti AirDNA se poptávka po ubytováních v soukromí na trhu v USA vrátila do normálu již v dubnu 2021. V Evropě k tomu došlo zhruba o rok později, během léta roku 2022, zatímco na trzích v Asii a Oceánii se čísla ještě nevrátila na úroveň, které dosahovala před pandemií. Očekává se ale, že se tak stane do poloviny roku 2024.

Podle dat americké vládní agentury Bureau of Labour Statistics poprvé od začátku pandemie více respondentů uvádí, že byli na dovolené, než na nemocenské. Pro Jamieho Lanea to znamená, že nejhorší části pandemie jsou již za námi.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends

 

2. O vzpamatování trhů se zasluhuje převážně cestování v tuzemsku

Nejenže se Spojené státy vrátily na původní úroveň do dubna 2021, ale v roce 2022 dokonce zaznamenaly 25% meziroční růst.

Velkou část tohoto růstu zajistily odpočinkové možnosti a odlehlejší destinace, jako jsou pláže, hory, jezera a malá venkovská městečka, které jsou oblíbené u tuzemských cestovatelů. 

Poptávka po horských a jezerních oblastech odolávala pandemii vůbec nejlépe. Do negativních čísel klesla pouze v dubnu a květnu 2020, jinak pokračovala v růstu. 

I po skončení omezení pohybu pokračuje přesun poptávky k venkovským oblastem. Poptávka po takových lokalitách stoupla na 156 % ve srovnání s rokem 2019.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 2

 

3. Mezinárodní pobyty stále zaostávají

Přestože tuzemské cestování se zotavilo, odvětví stále čeká na úplný návrat mezinárodních cestovatelů do amerických ubytování v soukromí.

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 hostila ubytování v soukromí v USA o 19 % méně mezinárodních hostů, než kolik jich ubytovala v roce 2019. Ale je tu i důvod k optimismu. Úplný návrat mezinárodních cestovatelů by mohl v roce 2023 podnítit ještě větší růst celého odvětví.

4. Změny mají největší dopad na městské oblasti

Pandemie měla přirozený dopad na poptávku, ani nabídka ovšem nezůstala ušetřena.

Velké mezinárodní destinace jako Sydney, Londýn, Barcelona, Řím, Paříž, New York a Los Angeles zaznamenaly snížení poptávky i nabídky – v Amsterdamu došlo k poklesu o téměř 60 % na obou frontách.

K tomu obecně přispěly tři faktory: 

  • celkový pokles poptávky způsobený pandemií,
  • nové předpisy týkající se ubytování v soukromí (nebo přísnější dohled nad dodržováním těch stávajících), 
  • pokles poptávky spojené s pracovními cestami.

Jamie Lane poskytl jednoduché shrnutí: „Mám dojem, že spousta těchto trhů se nikdy nevrátí na stejnou úroveň, na jaké byly v roce 2019.“

5. Menší města a okrajové části získávají výhodu

Přestože velká světová města zatím stále čekají, až se k nim poptávka i nabídka vrátí, ta menší zaznamenávají značný nárůst u obou z nich.

Ve Spojených státech se nárůst poptávky i nabídky projevuje v místech jako Austin (Texas), Santa Rosa / Rosemary Beach (Florida) nebo Gulf Shores / Mobile (Alabama).

Například v Panama City ve státě Florida zaregistrovali téměř 80% nárůst v počtu nabízených ubytování a skoro 60% navýšení poptávky.

To je z velké části způsobeno změnou v přístupu cestovatelů. Dalším důvodem je pak zájem o dočasné ubytování, například ze strany osob, které se stěhují za novou prací do nové lokality (tedy ubytování, které není rezervováno za účelem dovolené).

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 3

 

6. Obsazenost technicky klesla, ale z historicky nejvyšších hodnot

Jednou z několika oblastí, ve kterých v roce 2022 potkal Spojené státy úpadek, byla i obsazenost. A ačkoli ta je na papíře stále nižší, čísla samotná nám neřeknou všechno. Pravdou je, že je to zapříčiněno širšími změnami na trhu, což trochu zkresluje data za rok 2021.

V roce 2020 a na začátku roku 2021 poptávka ve Spojených státech prudce klesla, což vedlo ke snížení nabídky ubytování v soukromí o 25 %. Později v tomto roce se poptávka opět zvedla, a to mnohem rychleji, než jak mohla nabídka reagovat. Jelikož poptávka rostla rychleji než nabídka, došlo ke zvýšení obsazenosti. 

Nyní dochází k přesnému opaku – nabídka opět narůstá, a to vyšším tempem než poptávka.

Aby tento fakt opravdu zdůraznil, Jamie Lane řekl, že „naše odvětví pravděpodobně už nikdy, ale opravdu nikdy, nezažije stejnou míru obsazenosti, jaké dosáhlo v roce 2021“. Nejde tedy o nějaký znepokojivý trend, ale spíše o návrat k normálnímu stavu.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 4

 

7. Průměrná denní cena vzrostla podobně jako u hotelů

Průzkumy ukazují, že kromě lokality ubytování je cena druhým nejdůležitějším důvodem, proč dá zákazník přednost ubytování v soukromí před hotelem.

Cena bývá u ubytování v soukromí často faktorem, obzvláště pro ty, kteří cestují s dětmi nebo se chtějí ubytovat na delší období. Je proto důležité si všimnout, že ceny ubytování v soukromí v USA jsou v průměru o 35 % vyšší, než byly v roce 2019, a rostou rychleji než ceny hotelů. 

Sledování ubytování v soukromí je však ztíženo například tím, že každá ubytovací jednotka je jiná. To znamená, že ubytovací jednotky, které jsou aktuálně v nabídce, jsou odlišné od těch nabízených v roce 2019. Proto je těžké nabídnout přímé srovnání. Dalším faktorem jsou změny v chování spotřebitelů. Mnoho cestovatelů dává nyní přednost větším ubytovacím zařízením, což v roce 2019 nebylo stejné.

Po zohlednění těchto faktorů se nárůst průměrné denní ceny v USA blíží 18 %, což je téměř stejná míra jako u hotelů.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 5

 

8. Existuje mnoho důvodů k optimismu do roku 2023

I když se v roce 2023 očekává recese, máme důvody si myslet, že dopad na cestovní ruch bude minimální:

  • Zvyšující se počet pracovních míst – Podle průzkumů provedených ve Spojených státech tam přibylo v minulém roce na 4,3 milionu pracovních pozic a minulá období trvale ukazují, že pokud jsou lidé zaměstnaní, s větší pravděpodobností vyrazí na dovolenou.
  • Chování spotřebitelů – Přestože se kupní síla spotřebitelů změnila, v USA se její oslabení projevilo spíše v oblasti zboží než v oblasti služeb.
  • Silný vítr v zádech – Všechny tyto potenciálně dobré podmínky přicházející v roce 2023 mohou pomoci vyrovnat jakékoli negativní vlivy.

Data společnosti AirDNA o aktuální aktivitě ukazují totéž.

Počet odbydlených nocí v USA byl v únoru o 18 % vyšší než v předchozím roce, což ukazuje, že lidé nadále vyrážejí na cesty. Podíváme-li se směrem dopředu, bylo v únoru v amerických destinacích rezervováno o 15 % více budoucích termínů, než tomu bylo rok předtím.

AirDNA’s Chief Economist reveals 2023 vacation rental trends 6

 

Širší předpovědi společnosti AirDNA očekávají v roce 2023 nárůst poptávky až o 10,6 %. Také předpokládají růst průměrné denní ceny o 1,7 %, ale za to předpovídají mírný pokles (o 0,7 %) výše zisku na dostupnou ubytovací jednotku (RevPAR), protože podniky také musí absorbovat některé dodatečné náklady.

Tato čísla vycházejí při předpokladu, že dojde k recesi. Pokud by se tak nestalo, výhled by mohl být ještě mnohem lepší.

 

vacation rental
Chcete z analýz společnosti AirDNA zjistit o trhu s pronájmem ubytování v soukromí více? 

Podívejte se na záznam celé diskuze na našem YouTube kanálu. 

Zhlédnout

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace

Klíčové informace z dat společnosti AirDNA o ubytováních v soukromí

  • Světové trhy se vzpamatovávají, obzvláště díky poptávce po tuzemském cestování.
  • Velkoměsta a městské oblasti byly zasaženy nejhůře, menší města a předměstí ale zažívají růst poptávky i nabídky.
  • Při zohlednění změn v nabídce i spotřebitelské poptávce se průměrná denní cena zvyšuje podobně jako u hotelů.
  • I v případě recese by dopad na cestování a oblast ubytování v soukromí měl být minimální.