Woman at airport

Hlavní trendy v cestovním ruchu podle předpovědi Booking.com na rok 2022

 | Uložit
Společnost Booking.com se podrobně zaměřila na všechny aspekty cestování, aby odhalila potřeby a přání budoucích cestovatelů.

Pohledy na cestování se v jednotlivých regionech liší, a společnost Booking.com proto získávala názory různorodého publika cestovatelů, aby mohla předpovědět, jak se bude cestovní ruch v roce 2022 vyvíjet. Předpověď vychází z průzkumu*, kterého se účastnilo více než 24 000 cestovatelů z 31 zemí a teritorií, a z interních dat a odborných poznatků, aby opravdu reflektovaly globální trh. 

Průzkum obsáhl každý aspekt zkušenosti účastníků s cestováním, včetně jejich očekávání, preferencí ohledně spolucestovatelů, technologických preferencí a praktických záležitostí. V tomto článku se dozvíte, jaká témata a priority jsou podle průzkumu pro cestovatele klíčové, a tyto poznatky můžete využít při plánování na příští rok. 

Cestování opět na vzestupu

Poté, co lidé nemohli tak dlouho cestovat, si chtějí nahradit ztracené dovolené a říci „ano“ všem příležitostem k cestování, které se jim naskytnou. Téměř tři čtvrtiny (72 %) respondentů souhlasí, že kývnou na každou dovolenou, pokud to jejich rozpočet dovolí. A pro 49 % respondentů peníze nepředstavují v roce 2022 žádnou překážku, aby mohli vyrazit na dovolenou, protože šetřili a od začátku pandemie si nevzali žádnou dlouhou dovolenou. To je pro partnery vynikající zpráva, protože můžeme očekávat, že tento postoj zákazníků bude dále stimulovat poptávku po cestování. Prostřednictvím Centra příležitostí můžete aktualizovat dostupnost svého ubytování a získat skvělé tipy, jak tuto nahromaděnou poptávku zachytit.

Máte možnost si také zajistit více rezervací a vyšší tržby na začátku sezóny pomocí naší nabídky Vítejte v roce 2022. Tu lze aktivovat v extranetu od 19. října 2021 do 31. března 2022. Tato atraktivní nabídka bude potenciálním hostům k dispozici od 1. prosince 2021 do 31. března 2022 a pomůže vám nastartovat nový rok.  

Důraz na autentickou zkušenost a spojení s místní komunitou

Příští rok bude nadále pro cestovatele důležité autentické spojení s místní komunitou, protože chtějí nést větší odpovědnost za dopady svého cestování. Více než polovina (58 %) lidí souhlasí s tím, že je důležité, aby jejich cesta byla přínosem pro místní komunitu v cílové destinaci. Navíc 68 % chce, aby peníze, které během cestování v destinaci utratí, šly do místní komunity, a 73 % chce mít autentické zážitky, které skutečně reprezentují místní kulturu.

Tento trend můžete využít tak, že zákazníky informujete o způsobech, jakými se snažíte pozitivně ovlivňovat svoji destinaci a místní komunitu. Může se jednat např. o poskytování prostoru místním umělcům, kde mohou ukázat svůj talent, o nabídku prohlídek pořádaných místními průvodci nebo o poskytování informací o místních ekosystémech, historii a kultuře. 

Různé preference hostů pracujících na dálku

Náš průzkum ukazuje, že pokud jde o práci na dálku, vznikají dva tábory. Lidé, kteří již nemusí trávit pět dní v týdnu v kanceláři, mají zájem si svůj pobyt v destinaci prodloužit, přičemž 69 % souhlasí s tím, že dobrý způsob, jak to udělat, je práce na dálku před dovolenou nebo po dovolené. Tyto cestovatele můžete přilákat nabídkou cenových kategorií pro delší pobyty a uvedením informací o zařízeních a službách vhodných pro práci

Na druhou stranu v novém roce také výrazně vzroste počet cestovatelů (73 %), kteří už si na dovolenou zásadně práci vozit nechtějí, a 59 % by raději upřednostnilo kratší dovolenou, pokud by mohli úplně vypnout. 

Woman at beach

 

Větší zaměření na samotný zážitek z cesty

Poté, co se všichni cítili tak dlouho „zaseknutí“, budou se cestovatelé těšit z každé chvíle své cesty, namísto aby spěchali do cíle. Tři čtvrtiny (75 %) respondentů uvedly, že cestování je příjemnější, když cestu berou jako součást pobytu. Dokonce i nejistota během cestování veřejnou dopravou v cizí zemi a městě je něco, co si užívají dvě třetiny (58 %) cestovatelů. 

O to důležitější je naše vize umožnit cestovatelům rezervovat si na naší platformě vše důležité pro svoji cestu. K dnešnímu dni je naše služba umožňující rezervaci letenek uvedena na trh ve 24 zemích a na tomto počátečním úspěchu budeme stavět i v roce 2022. Navíc hostům také umožňujeme, aby mohli snadno cestovat letištním nebo běžným taxi či veřejnou dopravou, a jsme odhodláni zajistit, aby spokojeně dorazili na místo a mohli si užívat vaši pohostinnost. 

Flexibilita zůstane hlavní prioritou


Flexibilita bude v cestovním ruchu i nadále důležitá, protože cestovatelé jmenují možnost zrušit (33 %) a možnost změnit plány bez poplatku (32 %) jako dvě z nejdůležitějších priorit v roce 2022.

Vzhledem k nejistotě, kterou lidé stále zažívají, není překvapením, že flexibilita je stále na prvním místě. Kromě toho, že můžete zákazníkům nabídnout cenové kategorie s flexibilními podmínkami, je můžete zaujmout tak, že jim umožníte jednu změnu termínu, přestože si vytvoří nevratnou rezervaci. 

Širší uplatnění prediktivních technologií

Technologie, ať už se jedná o okamžitý překlad podporovaný umělou inteligencí, který usnadňuje komunikaci s hosty z cizích zemí, nebo o modely strojového učení, které vás budou automaticky informovat o pozdním příjezdu hosta, budou nadále pomáhat překonávat nečekané překážky. V důsledku toho očekáváme ještě širší inovace prediktivních technologií, které mohou cestovatelům pomoci učinit informovanější rozhodnutí. To platí zejména s ohledem na skutečnost, že dvě třetiny z nich (69 %) by měly zájem o inovativní službu, která by i měsíce předem předpověděla, do kterých zemí bude bezpečné cestovat, nebo by automaticky navrhovala destinace, do kterých je právě snadné cestovat na základě aktuálních požadavků týkajících se onemocnění covid-19 (67 %). 

Upřednostňování wellness cestování

Po roce cestovních omezení nyní lidem hodně záleží na tom, jaký přínos má cestování pro jejich zdraví a duševní pohodu. Téměř dvě třetiny (62 %) respondentů z celého světa uvedly, že před zákazem cestování si neuvědomovali, jak důležité je pro jejich blaho.

Dalších 79 % uvedlo, že cestování hraje v případě jejich duševní a emocionální pohody důležitější roli než jiné formy odpočinku a relaxace. Partneři tak mohou očekávat zvýšenou poptávku po zařízeních a službách, které hostům zajistí péči a odpočinek. Pokud takové služby nabízíte, můžete to uvést v extranetu v sekci Zařízení a služby.  

*Průzkum Předpověď vývoje cestovního ruchu v roce 2022, který nechala vypracovat společnost Booking.com, byl proveden na vzorku dospělých, kteří se v následujících 12–24 měsících plánují vydat na služební cestu či dovolenou. Dotazováno bylo celkem 24 055 respondentů z 31 zemí a teritorií (včetně 501 z Argentiny, 1003 z Austrálie, 500 z Belgie, 1001 z Brazílie, 500 z Kanady, 1000 z Číny, 1007 z Kolumbie, 1001 z Chorvatska, 508 z Dánska, 1002 z Francie, 1000 z Německa, 1005 z Hongkongu, 1000 z Indie, 502 z Izraele, 1003 z Itálie, 1002 z Japonska, 500 z Mexika, 501 z Nizozemska, 501 z Nového Zélandu, 500 z Peru, 1000 z Ruska, 1005 ze Singapuru, 1002 z Jižní Koreje, 1002 ze Španělska, 501 ze Švédska, 501 ze Švýcarska, 504 z Tchaj -wanu, 500 z Thajska, 1000 z Velké Británie, 1002 z USA a 501 z Vietnamu). Respondenti se online průzkumu zúčastnili v červenci 2021.

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Předpověď vývoje cestovního ruchu v roce 2022 společnosti Booking.com upozorňuje na témata, která budou pro vaše hosty v roce 2022 nejdůležitější.

  • Průzkum, který nechala vypracovat společnost Booking.com, byl proveden na vzorku dospělých, kteří se v následujících 12–24 měsících plánují vydat na služební cestu či dovolenou. Dotazováno bylo celkem 24 055 respondentů z 31 zemí a teritorií. 

  • Abychom vám pomohli tuto předpověď co nejlépe využít, dali jsme dohromady užitečné rady, postřehy a nástroje, které můžete využít při plánování na příští rok.