Couple in hotel lobby

Jak evropský sektor ubytovacích služeb přistupuje k udržitelnosti

 | Uložit
Nový průzkum společností Booking.com a Statista zkoumá, jak evropský ubytovací průmysl vidí udržitelnost a dekarbonizaci. Hotely na starém kontinentu mohou bez ohledu na svou míru připravenosti mnohé získat uspokojením energetických potřeb bez využití sítě a přilákáním cestovatelů, kterým záleží na udržitelnosti.

Našeho průzkumu „Barometr evropských ubytovacích zařízení pro léto 2023*“ z jara roku 2023 se zúčastnilo 1 040 ubytování v deseti evropských regionech. Přečtěte si, co jsme zjistili o pokroku odvětví směrem k udržitelnosti a jaké výzvy je třeba ještě zdolat.

Připravenost na udržitelnost v Evropě

K udržitelnějšímu modelu ubytování se snažíme přiblížit už nějakou dobu. V současné době 42 % evropských hoteliérů cítí velkou připravenost, co se týče výzev souvisejících s udržitelností a dekarbonizací. Od roku 2022 toto číslo povyrostlo o 3 %. A naopak jen 15 % hoteliérů se cítí nepřipraveně, což reflektuje 3% pokles od roku 2022, kdy to bylo 18 %. I přes povzbudivý pokrok se však všichni respondenti shodují, že je potřeba udělat víc.

Co se týče hodnocení připravenosti čelit výzvám, které přináší udržitelnost a dekarbonizace, nejvyšší počet hoteliérů, kteří uvedli dobrou nebo velmi dobrou připravenost, pocházel z Itálie (58 %). Těsně za Itálií bylo Španělsko se 46 % a severské země se 45 %. Itálie a severské země si udržely své silné pozice na opačném konci stupnice, kdy pouze 5 %, respektive 6 % hoteliérů ohodnotilo svou připravenost jako slabou nebo velmi slabou. Mezi zeměmi zahrnutými do průzkumu vyjádřili nejnižším počtem kladných odpovědí nejmenší důvěru ve svou připravenost řečtí hoteliéři, zatímco ti francouzští vyjádřili svou nepřipravenost nejvyšším počtem negativních odpovědí. Všechny země až na Německo hlásí ve srovnání s průzkumem z roku 2022 vyšší připravenost.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Určit přesné důvody rozdílů mezi národy je dost náročné. V případě Řecka však náš průzkum zjistil, že řecké podniky trápí omezený přístup ke kapitálu víc než jejich protějšky v celé Evropě. V sektoru ubytovacích služeb se většina investic do udržitelnosti zaplatí sama, pořád ale záleží i na dosažitelnosti a dostupnosti možností financování. V regionu je důležité se zaměřit na mylnou představu, že udržitelnost je drahá, zvláště když i malé změny se můžou rychle přinést klíčovou výhodu.

Investice do udržitelnosti a dekarbonizace

Zatímco 52 % hoteliérů mělo v plánu zachovat investice do udržitelných praktik na stejné úrovni jako v roce 2022, malá část (13 %) jich zamýšlela investovat méně. Na druhou stranu 32 % jich toužilo investovat do udržitelných procesů během příštích šesti měsíců ještě víc.

Z bublinového grafu dole zjistíte, jak poskytovatelé ubytování plánují rozdělit své investice na dekarbonizaci a udržitelnější postupy.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


Jako suverénně největší výzvu evropská ubytování uvádějí ceny za energie: pro 86 % jde o klíčovou záležitost. V porovnání s rokem 2022 toto číslo narostlo o 6 %. Není tedy překvapivé, že efektivní využívání energií se v cílech investic do udržitelnosti umístilo s téměř 60 % na prvním místě.

V rámci investic se dále nejčastěji cílí na snižování objemu odpadů a uchovávání vody. Rozdělení zdrojů naznačuje, že dlouhodobé finanční úspory jsou pro podniky silnou motivací k tomu, aby se odhodlaly ke změnám.

Motivační faktory vedoucí k rozvoji udržitelnosti

Jako hlavní investiční prioritu v rámci vylepšení vedoucích k udržitelnosti hoteliéři z našeho průzkumu zmiňují efektivní využívání energie. Tváří v tvář obrovským účtům za veřejné služby hledají hoteliéři způsoby, jak se chránit před výkyvy cen. Vysoké účty tak můžou posloužit jako podnět k přechodu na alternativní zdroje energie a k jejímu efektivnějšímu využívání.

Že poskytovatelé ubytování mají také silnou motivaci přilákat nové a vracející se hosty naznačuje to, že jich 46 % uvedlo, že rok 2023 bude podle nich rokem rekordních příjmů. Z naší Zprávy o udržitelném cestování 2023 vyplývá, že většina cestovatelů (76 %) chce tento rok cestovat udržitelnějším způsobem a výrazný počet (46 %) jich je ochotných utratit v tomto směru víc peněz. Využít příležitosti k přilákání této kategorie cestovatelů by se tak ubytováním mohlo velmi vyplatit. 

Příležitosti související s udržitelností v Evropě

V průzkumu jsme se poskytovatelů ubytování v Evropě ptali, kde vidí hlavní příležitosti pro rok 2023. Zjistili jsme, že pro 55 % respondentů byla důležitá „nabídka místních zajímavostí a zážitků“, která v sobě spojuje úsilí o udržitelnost s širší komunitou. Hned v závěsu pak s 53 % skončil „větší zájem o udržitelnější produkty a služby“. Další pozoruhodnou příležitostí, kterou uvedlo 53 % ubytování, byly „nabídky pro cestující z řad generace Z“. Vzhledem k tomu, že se jedná o demografickou skupinu, kterou změna klimatu a snížení uhlíkové stopy zajímá nejvíc, je realizace udržitelnějších procesů skvělým způsobem, jak uspokojit potřeby a preference mladších hostů. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


Naše zpráva poukazuje na to, že evropský turismus dál stoupá po postpandemické křivce a spousta poskytovatelů ubytování proto očekává rekordní rok. S ohledem na to by bylo prospěšné, kdyby se vlády zajímaly, jak můžou podnikům v oblasti ubytování pomoct s jejich úsilím o větší udržitelnost a dekarbonizaci. 42 % respondentů je přesvědčeno, že finanční výhody a daňové úlevy by přispěly k urychlení jejich plánů na udržitelnější procesy, zatímco 36 % jich volá po lepším přístupu ke kapitálu a financování.

I přesto, že celý kontinent dělá pokroky, je Itálie stále jediným evropským regionem zastoupeným v průzkumu, kde se většina poskytovatelů ubytování cítila dostatečně připravená na výzvy týkající se udržitelnosti a dekarbonizace. Roste poptávka po udržitelném cestování a odvětví se povzbudivě zotavuje po pandemii onemocnění COVID-19. Do zisků však zasahují účty za energie. Právě teď je tak ideální čas, aby podniky přehodnotily svůj závazek k udržitelnosti a určily si oblasti, kde se dají zvýšit investice a zavést nové postupy.


*Průzkum provedla společnost Statista. Probíhal od 28. března do 15. května 2023 prostřednictvím telefonních rozhovorů. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 040 vedoucích pracovníků a manažerů z evropského sektoru ubytovacích služeb.
 

Woman paying at hotel reception
Podrobnější pohled na poznatky

Naše úplná zpráva rozebírá dopad postpandemického boomu na evropské hotely, zkoumá úlohu vlád a poukazuje na nepoměr mezi velkými řetězci a nezávislými ubytováními. 

Stáhnout celou zprávu

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Připravenost čelit výzvám spojeným s udržitelností a dekarbonizací cítí rostoucí počet evropských hoteliérů, je však zapotřebí dosáhnout většího pokroku.
  • Itálie, Španělsko a severské země věří ve svou připravenost, zatímco Řecko a Francie si nejsou tak jisté a v Německu cítí, že se pokrok zastavil.
  • 32 % hoteliérů plánuje v roce 2023 zvýšit investice do udržitelnosti a upřednostnit efektivní využití energií, snížení objemu odpadu a uchování vody.
  • Vysoké náklady na energie jsou u investic silným motivačním faktorem. Motivuje i vyšší počet cestujících, kterým záleží na udržitelnosti.
  • Hoteliéři vidí příležitosti v místních zajímavostech a zážitcích, nabídkách založených na větší udržitelnosti a přilákání cestovatelů z generace Z.