carbon.jpeg

Jak mohou majitelé ubytování dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050

 | Uložit
V nové zprávě informujeme partnery o tom, jaká opatření mohou cestovnímu ruchu pomoci dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Zaměřujeme se na tři oblasti, od snižování spotřeby energie po vzdělávání, které ubytováním pomohou překonat problémy spojené s dosažením uhlíkové neutrality.

Společnost Booking.com nedávno ve spolupráci se společnostmi EY Parthenon a OC&C Strategy Consultants vypracovala zprávu Globální ubytovací sektor – Cesta k čistým nulovým emisím. Zpráva upozorňuje na opatření, která mohou majitelé ubytování zavést za účelem snížení emisí uhlíku, a pomoci tak cestovnímu ruchu dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí. Byl také proveden průzkum, kterého se zúčastnilo 6500 ubytování všech typů z celého světa. 

V současné době se ubytovací služby podílí na emisích oxidu uhličitého a dalších ekvivalentů oxidu uhličitého v celém odvětví cestovního ruchu přibližně z 10 %. Snížením emisí o 17 megatun (Mt) ročně, tj. o pouhých 6–7 %, může sektor ubytovacích služeb dosáhnout čistých nulových emisí během příštích 30 let. 

Opatření na snížení emisí uhlíku lze rozdělit do tří oblastí – úspora zdrojů, vzdělávání hostů a zaměstnanců a přechod na obnovitelné zdroje energie. Tato opatření by mohla snížit emise skleníkových plynů až o 20 %. Investice, kterou opatření na začátku vyžadují, se mohou ubytováním vrátit, a to díky úsporám v dlouhodobém horizontu. Je také důležité, aby ubytování zaváděla i opatření, která se jim mohou zdát bezvýznamná. Malé krůčky jsou lepší než nečinnost.

Úspora energie

První krok, který může ubytování zavést, je snížení spotřeby energie, vody a produkce odpadu. Přibližně 75 % emisí lze snížit pouhými třemi opatřeními: instalací energeticky účinného vytápění a chlazení, používáním energeticky úsporných spotřebičů a instalací oken s dvojitými skly.

Důležité je ale věnovat pozornost i drobnějším opatřením, která se často také snadněji zavádějí. Například automatickým vypínáním minibaru a zrušením každodenního praní ručníků můžete ušetřit 2 % emisí oxidu uhličitého a jeho ekvivalentů. Tyto kroky můžete začít dělat již nyní bez dalších investic.

Inspirace ostatních k ekologičtějšímu chování

Ve druhé fázi zlepšení můžete začít aktivně pobízet hosty a zaměstnance k tomu, aby se chovali ekologičtěji. Ačkoli chování hostů je mimo kontrolu ubytování, pokud je budete podporovat v efektivnějším využívání zdrojů, můžete docílit výrazného zlepšení a zvýšíte poptávku po dalších opatřeních vedoucích k udržitelnosti.  

Hosty můžete povzbudit k lepšímu využívání zdrojů například tím, že je přátelsky požádáte, aby vypínali klimatizaci nebo zkrátili dobu sprchování. Nabídku dobrovolné spolupráce mohou hosté ocenit, ale efektivní může být také motivace v podobě odměn. 45 % cestovatelů v USA, kteří se zúčastnili průzkumu, není ochotných podílet se na krocích vedoucích k udržitelnosti, takže je můžete motivovat spíše odměnami. Oproti tomu stojí 40 % cestovatelů, které přimějete k udržitelnému chování bez větší námahy.

Pokud budete aktivně podporovat zaměstnance, aby se podíleli na snižování skleníkových plynů, například prostřednictvím společných diskuzí nebo pracovních skupin, pomůžete tomu, aby se každý cítil být součástí důležité společné aktivity. Účinná mohou být i drobná opatření, jako je zhasínání světel v neobsazených pokojích. Pokud se celý tým podílí na aktivitách vedoucích k udržitelnosti, budou i otevřenější k podpoře hostů, aby jednali stejně. 

renewable_energy.jpg

 

Přechod k obnovitelné energii

Dalším způsobem, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, je snížení závislosti na fosilních palivech a volba obnovitelných zdrojů energie. Toho lze zajistit buď přímo v ubytování nebo odebíráním zelené energie z veřejné sítě. Emise uhlíku můžete také kompenzovat, což ale není preferovaná možnost. 

Ubytování mají několik možností, jak přejít na vlastní obnovitelné zdroje energie. Na pozemku je možné instalovat solární panely, větrné elektrárny a tepelná čerpadla. Elektřinu je možné nakupovat také od dodavatelů energie z obnovitelných zdrojů. Mnoho místních úřadů nabízí dotace a pobídky na opatření v oblasti udržitelnosti, aby pomohly ubytováním s počátečními náklady a povzbudily je k investicím do obnovitelných zdrojů energie. 

O kompenzaci uhlíku by se mělo uvažovat až v poslední řadě, ale v případě jejího využití lze zakoupit uhlíkové kredity. Tyto kredity lze vyměnit za jednu tunu ekvivalentu oxidu uhličitého a cílem je snížení nebo eliminace emisí uhlíku. Nejúčinější způsob snižování emisí je zlepšení energetické náročnosti budov, dopravy a dalších zařízení. Výsadba stromů a další opatření zabraňují pronikání skleníkových plynů do atmosféry. 

Možné překážky snižování emisí

Neexistuje žádný zázračný způsob, jak snížit emise. Aby se dosáhlo významných změn, je třeba přijmout vícero opatření. Ačkoli provozovatelé mají obavy z vysokých nákladů, zpráva ukázala, že 58 % opatření vede k dlouhodobě nižším nákladům na energii. To znamená, že ubytování mohou ušetřit, pokud se rozhodnou do této oblasti investovat a zároveň zvyšovat povědomí okolí.

Další problém, kterému ubytování čelí, je skutečnost, že ne všechna opatření snižují emise uhlíku ve stejné míře. Současná úroveň přijetí programů na podporu dekarbonizace se v jednotlivých zemích liší a pohybuje se v rozmezí 30–70 %, přestože některá opatření, jako například energeticky účinné osvětlení, jsou již v oblasti cestovního ruchu běžná. Nejlepší způsob, jak snížit emise, je zaměřit se na více velkých i malých opatření a nespoléhat se pouze na jedno z nich.

Shrnutí

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že pro dosažení uhlíkové neutrality musí majitelé ubytování, jejich zákazníci a úřady na celém světě spolupracovat. Pokud mají majitelé ubytování a úřady odlišné cíle, je zavádění těchto opatření obtížnější. Aby bylo možné dosáhnout uhlíkové neutrality, musí sektor ubytovacích služeb a všechny související strany spolupracovat na dosažení společného cíle. 

Změna klimatu zůstává jednou z nejnaléhavějších výzev naší doby. Naštěstí mohou majitelé ubytování významně přispět ke snížení emisí a zároveň snížit náklady a nadále poskytovat svým hostům pozitivní zážitky. Pokud se ujmete vedení ve snahách o dosažení udržitelnosti, zaujmete tím hosty, kteří se zajímají o ekologicky šetrnější cestování.

Jestliže se nyní nepřijmou smysluplná opatření, naléhavost situace se ještě zvýší. Klíčem k dosažení uhlíkové neutrality je spolupráce. Všichni společně, od zákazníků po úřady, můžete do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality v cestovním ruchu. 

 

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Společnost Booking.com vydala novou zprávu, která má majitelům ubytování pomoci identifkovat oblasti, ve kterých mohou snížit emise uhlíku. Naším celkovým cílem je, aby byl cestovní ruch do roku 2050 uhlíkově neutrální.
  • Mnoho ubytování již podniká kroky ke snížení emisí uhlíku, ale je možné udělat více. 
  • Opatření na snížení emisí uhlíku lze rozdělit do tří hlavních oblastí – úspora zdrojů, vzdělávání hostů a zaměstnanců a přechod na obnovitelné zdroje energie.
  • Investice, kterou opatření na začátku vyžadují, se mohou ubytováním vrátit, a to díky úsporám v dlouhodobém horizontu.