Nature traveller

Jak porozumět cestovatelům, kteří se vydávají do přírody?

 | Uložit
Výlet do přírody může znamenat širokou paletu městu vzdálených zážitků. Jaké mají cestovatelé důvody k úniku od civilizace? Zkusme odpovědět za pomoci výsledků našeho nového průzkumu.

Zájem cestovatelů se v prvních měsících roku 2020 stočil k přírodě, což není natolik překvapující vzhledem k tomu, jaký vliv na cestování měl a nadále má koronavirus (covid-19). Naše údaje ukazují, že od počátku pandemie došlo na naší platformě k nárůstu doporučení* jako je turistika (94 %), čistý vzduch (50 %), příroda (44 %) a relaxace (33 %). Nadto byla v polovině roku 2020 „cesta do přírody“ nejčastějším typem plánovaných dovolených mezi námi dotazovanými cestovateli.

Abychom porozuměli tomu, co je důležité pro cestovatele, kteří se vydávají do přírody a jak je můžete zaujmout, vyzpovídali jsme osm z nich a dalších 1 398 zákazníků z USA, z Velké Británie, Brazílie, Francie, Ruska, Španělska a Německa nám vyplnilo dotazník. Zde pro vás máme nejzajímavější zjištění.

Ne každý relaxuje stejně

Přírodní destinace jsou často spojovány s potřebou samoty, klidu, snížením stresu, krásnou krajinou a fyzickými aktivitami, jako je například turistika. Jsou to místa, kde se cestovatelé mohou uvolnit a získat odstup od každodenních záležitostí, odplavit stres a udělat něco pro své duševní zdraví. V této široké cestovní kategorii se však dá rozlišovat.

Z kvalitativních údajů vystupují tři typy cestovatelů, kteří se vydávají do přírody. Na jednom konci spektra se nachází Průzkumník – ten cestuje za dobrodružstvím a obvykle se vydává do vzdálenějších destinací, které se dají prozkoumat. Průzkumníci se častěji vydávají na delší cesty a mají tendenci přespávat ve větším počtu ubytovacích zařízení. Druhým typem cestovatele za přírodou je Turista, člověk, který obvykle vyjede na víkend a rád tráví čas aktivním způsobem. Turisté se v průběhu své cesty ubytovávají v jednom nebo ve více ubytovacích zařízeních. Na druhém konci spektra je Poustevník, který se vydává do přírody především, aby si vyčistil hlavu. Tomu příliš nezáleží na tom, zda cestuje daleko, nebo zůstane v blízkosti domova, ani na tom, jaké možnosti trávení času, stezky nebo turistická místa se v blízkosti ubytování nacházejí. Poustevníci sice možná vyrazí na túru nebo na kolo, pravděpodobně však svůj týdenní či víkendový pobyt stráví v jediném ubytování.

Volba správného výchozího bodu

Pro cestovatele, kteří se vydávají do přírody, hraje při výběru správného ubytování největší roli vzdálenost od zajímavých míst, následuje cena a až pak hodnocení ostatních hostů. Tím se liší od ostatních cestovatelů, u kterých je na prvním místě cena. Mimo to také ve srovnání s ostatními častěji vyhledávají apartmány, prázdninové domy bed&breafasts a penziony.

Nadpoloviční většina (56 %) cestovatelů označila v průzkumu parkoviště přímo v ubytování za nezbytnou součást zařízení. Necelá polovina (49 %) respondentů uvedla, že veřejná doprava v blízkosti ubytování pro ně není důležitá, z čehož vyplývá, že osobní dopravní prostředek je při výletech do přírody poměrně běžný. Vzhledem k důležitosti parkování je vhodné uvést na stránce vašeho ubytování, zda nabízíte bezplatné nebo placené parkování. To vám pomůže se zviditelnit pro cestovatele, kteří na základě tohoto požadavku filtrují své vyhledávání.

Snow hiking

 

Ačkoli pohodlná postel a možnost stravování, zejména snídaně, nejsou výlučnými požadavky cestovatelů, kteří se vydávají do přírody, dotazovaní obojí uváděli jako nejužitečnější/nejpříjemnější součást vybavení. Téměř pro polovinu (43 %) je v blízkosti ubytování nezbytná restaurace. 

Navzdory tomu, že příroda je hlavní motivací, nedaleké město nebo vesnice k prozkoumání se ukazuje jako důležitý faktor – 39 % cestovatelů, které jsme oslovili, je považovalo za nezbytné. Na dalších pozicích se umístily oceán (34 %) a pláž (31 %). Na druhou stranu dostupnost rozmanitějšího vybavení v ubytování byla hodnocena spíše jako nezajímavá. Více než polovina respondentů nepovažovala za důležité, zda jejich ubytování mělo vířivku (54 %) nebo krb (67 %).

Přizpůsobení obsahu cestovatelům, kteří se vydávají do přírody

Vyhledávače, průvodce, internetové články a reference od přátel a rodiny hrají při výběru přírodních lokalit větší roli než u ostatních destinací. Pro přilákání cestovatelů se zájmem o přírodu jsou tedy především důležité fotky. Tito zákazníci totiž hledají krásnou krajinu a často se u obrázků ubytování soustředí spíše na pozadí. Mezi hlavní obavy námi dotázaných hostů patří zavádějící informace. Získat odpovídající představu o přírodní destinaci není vždy jednoduché a zjištění, že očekávání neodpovídají realitě, může být frustrující. Nejen fotky, ale i detailní popis blízkého okolí vám může pomoci vyniknout a přilákat cestovatele, kteří se vydávají do přírody. 

*Založeno na doporučeních, jež se objevují v hodnoceních na Booking.com. Zmíněná doporučení jsou ta, která zaznamenala největší nárůst výskytu v období od 1. dubna 2020 do 11. září 2020 ve srovnání s průměrným výskytem v období od ledna 2019 do února 2020.

 

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Výlety do přírody získávají na popularitě od počátku roku 2020 a jsou typem cestování, který pandemie ovlivnila pozitivně.
  • Naše data ukazují tři typy cestovatelů, kteří se vydávají do přírody – Průzkumníka, Poustevníka a Turistu. Každý z nich relaxuje a tráví čas v přírodě svým jedinečným způsobem.
  • Cestovatelé, kteří se vydávají do přírody,na rozdíl od ostatních častěji vyhledávají apartmány, prázdninové domy, bed&breakfasts a penziony.