Man on laptop

Nová studie měří přínos online cestovních platforem pro nezávislé evropské hotely

 | Uložit
Marketingové výhody, zvýšení prodeje a služby s přidanou hodnotou: Analyzujeme novou studii, která měří přínos online cestovních platforem, jako je Booking.com, pro poskytovatele ubytování.

Nová studie vydaná společností EY Parthenon ve spolupráci s Booking.com „Online Travel Agencies: Helping Europe’s small and independent accommodations succeed in the global marketplace“ se zabývá jedinečnou situací v Evropě, kde na trhu cestovního ruchu dominují menší poskytovatelé ubytování. V rámci studie byly analyzovány rozhovory a dotazníky od 600 malých až středně velkých nezávislých evropských poskytovatelů ubytování (s 2 až 250 pokoji), a to vše s cílem změřit přínos platforem, jako je Booking.com, pro jejich podnikání. 

Podle této zprávy jsou online cestovní platformy jedním z nákladově nejefektivnějších distribučních a marketingových kanálů pro tento typ ubytování. Poskytují jim mezinárodní dosah, který jim umožňuje konkurovat řetězcům a oslovit cestovatele z celého světa. Zprávu jsme pečlivě prostudovali a vyvodili několik velmi zajímavých závěrů. 

Malé a střední podniky v Evropě – malé ale silné

Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) je Evropa s přibližně 50 % všech příjezdů turistickou destinací číslo jedna na světě. Ale tento trh funguje jinak než v jiných regionech. Zatímco hotelové řetězce ve většině částí světa dominují, přibližně 87 % evropských hotelů (představující 63 % dostupných pokojů) jsou malé a střední podniky a jsou vlastněny a spravovány nezávisle. 

Podíl těchto ubytování sice od roku 2009 klesl přibližně o 10 % ve prospěch řetězců, ale malí poskytovatelé si v regionu stále zachovávají podstatnou převahu. Pokud uvážíte, že 80 % hostů, kteří používají online cestovní platformy, pochází z jiného trhu, než na kterém ubytování obvykle závisí (jak uvádí studie), dává smysl, aby se tito poskytovatelé spoléhali na platformy, jako je Booking.com, a ty jim pomohly oslovit mezinárodní zákazníky a zaplnit jejich kalendáře. 

Výhoda marketingu online cestovních platforem

Podle studie jsou marketingové možnosti online cestovních platforem hlavní výhodou pro nezávislé hotely: „Online cestovní agentury poskytují velmi flexibilní a spolehlivý marketingový kanál, protože ubytování nemusí splňovat žádnou povinnost týkající se kapacity nebo cen nabízených na platformě. Musí pouze zaplatit provizi za každou úspěšnou rezervaci.“ 

Když jsme se zeptali přímo na přínos používání platforem jako Booking.com, 95 % poskytovatelů ubytování uvedlo, že je používají primárně z marketingových důvodů. 81 % z nich souhlasilo s tím, že pokud by nespolupracovali s online cestovními platformami, museli by značně investovat do vlastních marketingových iniciativ. 

Důležitost přírůstkového prodeje

Studie podrobně zkoumá statistiky o přírůstkových prodejích. Velmi vysoký podíl dotázaných (91 %) se domnívá, že přítomnost jejich ubytování na platformě, jako je Booking.com, jim přináší rezervace navíc. Tato vysoká míra odezvy naznačuje, že přírůstkový prodej je důležitým přínosem pro evropské poskytovatele ubytování. 

Hotel check in

 

Může to souviset s jejich zkušenostmi s generováním tržeb navíc. Zpráva například zjistila, že další růst tržeb z rezervací na online cestovních platformách je vyšší u menších poskytovatelů: „Přírůstková úroveň rezervací z online cestovních agentur je v případě menších ubytovacích zařízení vyšší než u větších ubytovacích zařízení a řetězců. Náš výzkum ukazuje, že toto číslo se pohybuje mezi 20 a 30 %, což potvrzují různí poskytovatelé ubytování.“

Přínos přidané hodnoty

Online cestovní platformy také poskytují majitelům ubytování zákaznický servis a infrastrukturu pro správu rezervací a plateb. Studie se zabývala tím, co si respondenti myslí o těchto dalších výhodách. 78 % poskytovatelů ubytování se domnívá, že nepřetržitý vícejazyčný zákaznický servis online cestovních platforem je pro zákazníky přínosem. 

Pokud jde o zpracování plateb, 76 % respondentů si myslí, že možnosti online cestovních platforem pro platby předem a předběžné autorizace jim umožňují snížit storna a nedojezdy. Většina respondentů nakonec dospěla k závěru, že tyto služby s přidanou hodnotou pro ně jsou přínosem, a 62 % z nich uvádí, že platformy jako Booking.com jim pomáhají snižovat provozní náklady. 

Většina poskytovatelů ubytování také využívá online cestovní platformy, aby získali přehled o situaci na trhu a chování zákazníků. 83 % z nich se domnívá, že tyto platformy jim umožňují sledovat a zlepšovat výsledky prostřednictvím dat a analýz. Tyto informace jsou obvykle k dispozici na dashboardech, které monitorují poptávku, nebo prostřednictvím sezónních průvodců s doporučeními založenými na pozorovaných trendech v chování zákazníků. 

Podle studie jsou online cestovní platformy, jako je Booking.com, zvláště užitečné pro menší poskytovatele ubytování v oblasti cenotvorby, protože doporučení založená na datech jim mohou pomoci zlepšit výnosnost. Jak je ve studii poznamenáno: „Zejména menší ubytování často mívají méně diferencovanou cenovou strategii. Chybí jim schopnosti a zdroje, aby této oblasti věnovaly stálou a aktivní pozornost.“ 

Závěr

Pozitivní zjištění ve zprávě celkově naznačují lepší pochopení bázi spolupráce mezi poskytovateli ubytování a online cestovními platformami. 85 % respondentů si myslí, že online platformy jsou nákladově efektivním způsobem, jak zvýšit dosah svého ubytování a oslovit rozmanité mezinárodní publikum.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak malí a středně velcí poskytovatelé ubytování využívají online cestovní agentury, aby mohli konkurovat mezinárodním řetězcům, stáhněte si plnou verzi studie EY Parthenon.

Stáhnout studii

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Hotelové řetězce ve většině regionů dominují, nikoli však v Evropě –⁠ 87 % hotelů jsou malé a střední podniky a jsou vlastněny a spravovány nezávisle.
  • Studie společnosti EY Parthenon zjistila, že menší evropští poskytovatelé obdrželi o 20–30 % více přírůstkových rezervací než velké řetězce díky prezentaci na online cestovní platformě.
  • 85 % respondentů si myslí, že online platformy jsou nákladově efektivním způsobem, jak zvýšit dosah svého ubytování a oslovit rozmanité mezinárodní zákazníky. 
  • 83 % respondentů se domnívá, že online cestovní platformy jim umožňují sledovat a zlepšovat výsledky prostřednictvím dat a analýz.