travel sustainable trends insights

Nový průzkum odhaluje hlavní trendy udržitelného cestování v roce 2023

 | Uložit
Na oslavu Dne Země zveřejňujeme naši nejnovější Zprávu o udržitelném cestování a odhalujeme, v jakých oblastech se budou cestovatelé letos rozhodovat svědomitěji.

V letošním 8. ročníku našeho průzkumu jsme oslovili 33 228 respondentů ze 35 zemí a teritorií. Jednalo se o náš dosud nejrozsáhlejší průzkum udržitelnosti a ten ukázal, že cestování udržitelnějším způsobem je pro cestovatele po celém světě stále jednou z priorit. 

Tři čtvrtiny (74 %) cestovatelů věří, že lidstvo musí jednat hned a činit udržitelnější rozhodnutí, aby zachovalo planetu pro budoucí generace. Navíc 74 % také chce, aby cestovní agentury nabízely udržitelnější možnosti cestování (nárůst oproti 66 % v roce 2022).

Na základě čeho se tedy cestovatelé v roce 2023 rozhodují o udržitelném cestování? A jak můžete využít jejich poptávku? Pojďme se na to podívat. 

Propagujte své kroky k udržitelnosti

Na otázku, zda by letos chtěli cestovat udržitelněji, odpovědělo 76 % světových cestovatelů kladně. Téměř dvě třetiny (65 %) uvedly, že ubytování by pro ně bylo atraktivnější, kdyby věděli, že má certifikát nebo označení dokládající jeho snahy o udržitelnost.

Máte certifikaci o udržitelnosti? Upozorněte na ni potenciální hosty. Můžete tak učinit například prostřednictvím našeho programu Udržitelné cestování, který pomáhá cestovatelům na naší platformě snadno identifikovat udržitelnější možnosti ubytování. 

Toto zviditelnění je klíčové, náš průzkum totiž ukázal, že více než polovina (51 %) světových cestovatelů má pocit, že v oblasti cestování nemají k dispozici dostatek možností. A jen 43 % si vzpomnělo, že viděli na webu s cestovatelskou tématikou produkt nebo službu, které byly označeny jako udržitelnější možnost. 

Pokud se tedy vaše ubytování chová udržitelněji, mluvte o tomto faktu otevřeně. Možná pro vás platí, že:

 • jste přestali využívat jednorázové plasty,
 • používáte energeticky úsporné LED žárovky,
 • umožňujete místním umělcům ukázat svůj talent,
 • máte pravidla omezující plýtvání potravinami,
 • hostům jsou u vás k dispozici koše na tříděný odpad. 

To jsou jen některé z kroků, které můžete podniknout, aby bylo vaše ubytování udržitelnější. Je jich ale mnohem víc. Prezentací úsilí, které vynakládáte, můžete přilákat rostoucí segment zákazníků, kteří hledají udržitelnější ubytování. 

sustainable travel trends

 

Odměňování hostů za udržitelnější chování

Jako nejčastější důvod, proč si neplánují v tomto roce vybrat ubytování s prvky udržitelnosti, dotazovaní uvedli: „Nechci připlácet za udržitelnější možnosti cestování.“ 49 % světových cestovatelů si myslí, že udržitelnější možnosti jsou „příliš drahé“. 

Není tedy možná překvapivé, že téměř polovina (49 %) respondentů uvedla, že slevy a ekonomické pobídky by je motivovaly zvolit udržitelnější možnosti. 

Možnost získávat za využití udržitelnějších možností body, které by mohly být později využity na výhody a slevy, kladně hodnotilo 42 % světových cestovatelů, kteří uvedli, že by je to vedlo k udržitelnějšímu cestování. 

Když zdůrazníme, že udržitelnější cestování nemusí být nutně synonymem vyšších cen, můžeme pomoci překlenout propast mezi touhou činit odpovědnější rozhodnutí a domněnkou, že je to příliš drahé. Často totiž jde spíše o drobné změny v chování, jako je třeba vynechání úklidu nebo opětovné použití ručníků. Tyto změny s sebou nenesou žádné další výdaje, ale mohou mít významný pozitivní dopad. 

traveller trends insights sustainability

 

Malé změny dělají velký rozdíl

Cestovatelé jsou skutečně odhodláni na svých cestách jednat udržitelněji. Pouze 2 % dotázaných uvedla, že při svých pobytech o udržitelnosti vůbec nepřemýšleli.

Chcete ve svém ubytování vést hosty k chování, které je šetrnější k životnímu prostředí? Existuje celá řada způsobů, jak to udělat. Například můžete vyzvat hosty, aby:

 • na dobu pobytu mimo ubytování vypínali světla a další spotřebiče (77 % světových cestovatelů tvrdí, že to již dělá),
 • na dobu pobytu mimo ubytování vypínali klimatizaci nebo topení(67 %),
 • opakovaně použili stejný ručník (60 %),
 • třídili odpad (45 %).

Cestovatelé se také na své dovolené snaží činit uvědomělejší rozhodnutí v oblastech mimo ubytování. Při prohlídce památek plánuje 43 % cestovatelů chodit pěšky, jezdit na kole nebo cestovat veřejnou dopravou – to je o 10 % více než v roce 2022 – proto upozorněte hosty, zda nabízíte možnost půjčení kol nebo jim můžete doporučit nejlepší pěší trasy. Zvažte také možnost přilákat 43 % cestovatelů, kteří plánují své cesty mimo hlavní sezónu, tím, že jim nabídnete tipy na místní akce a aktivity na období, kdy se lokalita vyprázdní od davů. 

I když se každá z těchto změn může jevit jako drobnost, dohromady mohou udělat velký rozdíl. Chceme-li dosáhnout udržitelnějšího cestovního ruchu, musíme spolupracovat a musíme také splňovat očekávání rostoucího počtu uvědomělejších spotřebitelů. Když všichni odvedeme svůj podíl práce, budeme se moci těšit na oslavu mnoha dalších Dní Země.

 

travel sustainable
Propagujte své kroky k udržitelnosti

Chcete informovat hosty o krocích, které jste podnikli směrem k udržitelnosti? Aktualizujte své postupy v extranetu a my je zvýrazníme na stránce vašeho ubytování.

Přejít do extranetu

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
 • 80 % světových cestovatelů si myslí, že udržitelné cestování je důležité.
 • 59 % uvedlo, že jsou více odhodláni vybírat udržitelnější možnosti, než tomu bylo před rokem.
 • 65 % uvedlo, že ubytování by pro ně bylo atraktivnější, kdyby věděli, že má certifikát nebo označení dokládající jeho snahy o udržitelnost.
 • 51 % se domnívá, že v oblasti cestování není k dispozici dostatek udržitelných možností.
 • 46 % by uvítalo tipy, jak se při cestování chovat udržitelnějším způsobem.