Sustainable houses

Nový průzkum odhaluje zvýšenou poptávku po udržitelnějším cestování

 | Uložit
Při příležitosti Dne Země se podíváme na výsledky nedávného průzkumu Booking.com, z něhož vyplývá, že lidé hodlají v roce 2021 cestovat udržitelnějšími způsoby. 

Udržitelnost zůstává jedním z hlavních témat v našem odvětví a pandemie význam ekologicky odpovědného cestování ještě zdůraznila. Lidé si začali lépe uvědomovat dopady svého chování na životní prostředí i místní obyvatele a mnozí se nechali inspirovat k tomu, aby své budoucí cesty plánovali ohleduplněji. 

Nedávný průzkum Booking.com ukazuje, že zákazníci si nyní více než kdy dřív přejí při poznávání světa smýšlet ekologičtěji. Více než polovina cestovatelů z celého světa (53 %) uznala, že chtějí cestovat udržitelněji v důsledku koronaviru, a zákazníci v Kolumbii (74 %), Brazílii (71 %) a Indii (70 %) vyjádřili obzvláště silný úmysl chovat se šetrněji k životnímu prostředí. 

V počátcích pandemie se internetem šířila videa divokých zvířat potulujících se po vyprázdněných ulicích známých měst, kde se dříve hemžily davy lidí. Mnohým pohled na tento obrázek připomněl nutnost omezit nadbytečné cestování a přiměl je přehodnotit kroky, které musí podniknout, aby pomohli chránit planetu. Více než polovina (63 %) dotázaných cestovatelů se plánuje širokým obloukem vyhnout přeplněným turistickým atrakcím, 51 % nehodlá cestovat během hlavní sezóny a dalších 48 % navštíví méně obvyklé destinace, aby tak pomohli zabránit přeplnění. 

Sustainability
„Nucená přestávka v cestování inspirovala 83 % dotázaných, aby si udržitelné cestování do budoucna vytyčili jako prioritu.“

 

Do popředí vstoupilo také lokální cestování – mnozí cestovatelé naznačují, že mají v úmyslu pomoci místním komunitám postavit se znovu na nohy. Podle dodatečného průzkumu společnosti Booking.com, který se uskutečnil v březnu tohoto roku, si více než dvě třetiny (68 %) turistů přejí, aby se peníze, které utratí při cestování, vrátily zpět do místní komunity, zatímco dalších 43 % hodlá podpořit lokální obyvatele a ekonomiku volbou co nejohleduplnějších možností. Hostitelé mohou této poptávce hostů vyhovět tak, že jim poskytnou autentická doporučení ohledně místních zajímavostí, restaurací a poskytovatelů dalších služeb. 

Zaměření cestovatelů na udržitelnost se vztahuje i na ubytování. Celých 81 % cestovatelů z celého světa se plánuje alespoň jednou ubytovat v ekologickém ubytovacím zařízení. Stejně tvrzení platí pro 100 % dotázaných z Vietnamu a 98 % z Kolumbie a Indie. Navíc 84 % dotazovaných plánuje omezit v navštívené destinaci svou produkci odpadu a recyklovat plasty. Zejména to pak platí pro Thajce (94 %), Chorvaty (91 %) a Argentince (90 %). Poptávku od tohoto typu hostů budete moci lépe využít, když jim jasně sdělíte, jakými postupy se snažíte omezit produkci běžného a plastového odpadu. 

Nucená pauza od cestování vedla 83 % dotázaných k tomu, aby si do budoucna vytyčili udržitelný turismus jako prioritu a 70 % z nich údajně upřednostní ubytování, které zavedlo postupy pro udržitelný rozvoj. Tyto statistiky odhalují, co bude motivovat zákazníky cestující v postpandemickém období i dále do budoucnosti, a zdůrazňují, že je důležité pokračovat v zavádění udržitelných postupů ve vašem ubytování bez ohledu na jejich rozsah. 

* Průzkum zadala společnost Booking.com a byl proveden se vzorkem 20 934 respondentů z 28 zemí či teritorií. Respondenti vyplnili online průzkum v červenci 2020. ** Průzkum zadala společnost Booking.com a byl proveden nezávisle se vzorkem 29 349 respondentů z 30 zemí či teritorií. Uskutečnil se online v březnu 2021.

 

working with laptop on lap
Informujte hosty, jaké kroky k udržitelnosti jste zavedli ve svém ubytování

Sdělte zákazníkům, jaká opatření pro udržitelnost jste zavedli, a využijte poptávku po udržitelném cestování. 

Aktualizovat kroky k udržitelnosti

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Nedávný průzkum Booking.com odhaluje silnější touhu turistů cestovat v roce 2021 odpovědně.
  • Nucená přestávka v cestování inspirovala 83 % dotázaných, aby si udržitelné cestování do budoucna vytyčili jako prioritu.
  • Zájem o ekologická ubytování stále roste, 81 % cestovatelů se v takovém plánuje alespoň jednou ubytovat.
  • Ubytování mohou tuto poptávku využít tak, že prostřednictvím extranetu sdělí zákazníkům postupy, které u nich byly v zájmu udržitelnost zavedeny.