Family

Nový průzkum přináší informace o chování cestovatelů, kteří si rezervují pobyty na delší dobu

 | Uložit
Abychom získali informace o chování, preferencích a vnímání hostů, kteří upřednostňují delší pobyty, vyzpovídali jsme 2 735 cestovatelů, kteří uskutečnili pobyt o délce od 7 nocí do 6 měsíců.

Delší pobyty jsou stále oblíbenější a různé typy cestovatelů čím dál častěji hledají pobyt na delší dobu v jednom ubytování. To se odráží na naší platformě, kde v současné době vidíme vyšší podíl rezervací pobytů o délce nejméně 7 dnů, než tomu bylo ve stejném období v roce 2019.

Abychom vám pomohli využít tohoto trendu, vyzpovídali jsme 2 735 cestovatelů z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, Spojených arabských emirátů a Japonska, kteří si rezervovali delší pobyt. Jednalo se o ty cestovatele, kteří ohledně cesty dělali všechna hlavní rozhodnutí, a všichni cestu, která trvala od 7 dnů až po 6 měsíců, uskutečnili během posledního půlroku. Co je pro tyto cestovatele důležité a jak je můžete na naší platformě oslovit? Pojďme se s výsledky průzkumu seznámit.

Služební cesta, dovolená nebo něco jiného?

Hlavním důvodem cesty byla „dovolená“ – jet na dovolenou s cílem odpočívat a relaxovat bez ohledu na délku pobytu. Je však zajímavé, že s rostoucí délkou pobytu se zvyšuje také pravděpodobnost, že je cesta „služební“. Existuje samozřejmě mnoho dalších důvodů, proč cestovat na delší dobu, například dočasné ubytování během přestavby domu nebo třeba vyhledávání konkrétní lokality pro absolvování lékařského zákroku. Je navíc běžné, že zákazníci kombinují soukromé a služební cestování. Ať už byly individuální důvody hostů, kteří v tomto průzkumu odpověděli „Ostatní“, jakékoli, spíše cestovali na 2 týdny a déle.

Co se týče jejich doprovodu, cestovali hosté z této skupiny s manželem/manželkou a případně dětmi. Pouze každý pátý z těchto hostů cestoval samostatně.

Tuzemské vs. mezinárodní cestování

Vzhledem k omezením mezinárodního cestování v posledním roce není divu, že většina respondentů uváděla tuzemské pobyty. Ale jejich odpovědi na související otázky naznačují, že pobyty kratší než 2 týdny bývají vždy spíše tuzemské, zatímco cesty delší než na 2 týdny bývají spíše zahraniční.

Vzhledem k tomu, že hosté, kteří dávají přednost delším pobytům, ve většině případů cestují do zahraničí, můžete je oslovit pomocí slev pro vybrané země.

Při delších pobytech (čím delších, tím spíše) hosté upřednostňují ubytování v soukromí

Upřednostňování velkých hotelů znatelně ustupuje s rostoucí délkou pobytu. Pozornost těchto hostů se nakonec upíná k ubytování v soukromí. Například z hostů, kteří cestovali na 2 týdny a méně, si každý třetí rezervoval ubytování ve velkém hotelovém řetězci. V případě hostů, kteří cestovali na 4 týdny a déle, to byl pouze každý pátý.

To je dobrá zpráva pro partnery, kteří nabízejí ubytování v soukromí a prázdninové pronájmy. Jak se zdá, pokud jde o ty nejdelší pobyty, mají na trhu výhodu. 

Hiking

 

Hosté na delší služební cestě vědí, co chtějí

Hosté na služební cestě, včetně těch pracujících na dálku, přesně věděli, co chtějí. Spíše hledali ubytování s flexibilními možnostmi zrušení rezervace, možností prodloužení pobytu a flexibilního check-inu 24 hodin denně. 

Všechny tyto požadavky dohromady se mohou zdát přehnané, ale zdůrazňují důležitost zajištění flexibility pro hosty, kteří cestují služebně na delší dobu. Pokud si tito hosté mohou rezervovat delší pobyty, které pro vás budou ziskovější, dává smysl jim nabídnout cenovou kategorii pro delší pobyty a podmínky, které se snaží tyto potřeby splnit.

Jinak se odpovědi hostů cestujících služebně ohledně jejich preferencí shodovaly s běžnými daty: k důležitému vybavení patří dobrá Wi-Fi, přirozené světlo a klimatizace a k důležitým službám úklid, parkování a snídaně. Stejné charakteristiky jsme u těchto hostů viděli i v předešlém průzkumu.

Jedinečné potřeby hostů při delších pobytech

Význam některých informací o ubytováních roste společně s prodlužujícím se pobytem. Například vyhrazený pracovní prostor a pračka jsou pro hosty, kteří se ubytují na déle než 2 týdny, důležitější. Pokud takovéto vybavení nabízíte, stojí za to ho uvést v extranetu, aby se zobrazilo na stránce vašeho ubytování.

Hosté, kteří se ubytují na více než 2 týdny, si pravděpodobně zvolí ubytování na základě polohy, ale zřejmě se budou méně zajímat o informace a hodnocení týkající se okolí než hosté, kteří se ubytují na krátkou dobu. Pokud pro hosty sestavujete průvodce, zvažte přidání informací užitečných pro cestovatele, kteří se ubytují na delší dobu. Ty mohou zahrnovat trasy veřejné dopravy, umístění nejbližší pošty nebo seznam blízkých coworkingových prostor.

Delší book window pro delší pobyty

Většina respondentů si rezervovala ubytování během 4 týdnů před příjezdem. Ale čím delší pobyt, tím větší předstih pro rezervaci.

Podle průzkumu si většina hostů rezervovala ubytování až 1 nebo 2 týdny předem. U pobytů na 7 až 13 nocí bylo pravděpodobnější, že si ho hosté zarezervují pouze 2 až 7 dní předem. Cestovatelé, kteří se ubytovali na 14 nocí a více, si však pobyt spíše rezervovali 2 až 4 týdny předem. Je tedy zřejmé, jak důležité je diverzifikovat svou dostupnost, abyste mohli zachytit všechny potenciální hosty. 

Tato pravděpodobnost se týkala dovolené i služebních cest. V případě hostů, kteří cestují samostatně, se ale jednalo o výjimku. Zatímco páry si spíše rezervovaly s předstihem, hosté, kteří cestovali sami, si spíše rezervovali delší pobyt na poslední chvíli. Ceny pokojů podle obsazenosti vám mohou pomoci přilákat tyto hosty a zaplnit pokoj na poslední chvíli pro delší časové období.

Kde si hosté vybírají rezervaci?

Respondenti uvedli, že před rezervací delšího pobytu uvažovali o rezervaci prostřednictvím online cestovních platforem, přímo u ubytování nebo prostřednictvím webové stránky pro srovnávání cen. Většina z nich si nakonec vybrala internetovou cestovní platformu, přičemž jako svůj důvod uvedli „jednoduchost užívání“.

Vzhledem k tomu, že jsme v minulém roce implementovali rozšířené cenové kategorie pro týdenní a měsíční pobyty, ukazuje tento průzkum, že zákazníci mají silnou tendenci hledat ubytování na delší pobyty na naší platformě.

 

Country home
Cenové kategorie pro delší pobyty

Zachyťte rostoucí poptávku po delších pobytech nastavením cenové kategorie pro delší pobyty v extranetu.

Přejít do extranetu

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Obecně platí, že jak se délka pobytu prodlužuje, charakteristiky cesty se postupně mění: od dovolené ke služební cestě, od tuzemských k zahraničním cestám a od velkých hotelových řetězců k ubytování v soukromí..
  • Hosté na služební cestě, včetně těch pracujících na dálku, při výběru ubytování na delší dobu vědí, co chtějí, a vyžadují flexibilitu.
  • Respondenti uvedli, že s délkou pobytů se prodlužuje také book window. Výjimkou je klíčová skupina zákazníků cestujících samostatně, na které můžete cílit pomocí last minute nabídek pro delší pobyty.
  • Význam některých charakteristik ubytování roste společně s délkou pobytu: například vyhrazený pracovní prostor a pračka.