Travellers

Nový průzkum přinesl výsledky ohledně důvěry zákazníků v cestování v asijsko-pacifickém regionu

 | Uložit
Průzkum společnosti Booking.com ohledně důvěry v cestování ukazuje, že navzdory tomu, že mezi zákazníky panuje touha cestovat, ochota vydat se za hranice je v Asii a Oceánii stále různorodá.

Oblast Asie a Oceánie se začíná vzpamatovávat z několika let přísného uzavírání hranic a omezení volného pohybu, tamní zákazníci ale k cestování přistupují různě. 

Společnost Booking.com zveřejnila svůj první průzkum ohledně důvěry v cestování v asijsko-pacifickém regionu (Travel Confidence Index), aby poskytla přehled o tom, jak sebevědomě se zákazníci v tomto regionu staví k poznávání světa, a zda by uvítali zahraniční turisty. 

Travel Confidence Index zkoumá celkovou míru ochoty, motivace a obavy zákazníků v asijsko-pacifickém regionu a jaké v této oblasti panují rozdíly. Studie byla provedena v období od dubna do května 2022 a byla podložena vlastními daty společnosti Booking.com. Zúčastnilo se jí 11 000 cestujících z 11 zemí a teritorií na území Asie a Oceánie.

Traveller Confidence Index

 

Mezi respondenty z 11 zemí a teritorií vyjádřili ti z Indie největší ochotu během následujícího roku cestovat – tento záměr vyjádřilo 86 % z nich. Na druhém a třetím místě se umístili zástupci Vietnamu a Číny. Zatímco severoasijské trhy, jako je Korea, Tchaj-wan a Japonsko, se v průzkumu umístily na nižších příčkách z hlediska celkové důvěry, i zde má většina dotázaných (přes 60 %) v úmyslu cestovat. 

Podle průzkumu vyjádřili respondenti z Indie, Vietnamu a Číny největší ochotu vyrovnat se s možnými obtížemi, jako jsou vysoké cestovní náklady, omezení plynulosti dopravy a další potíže. Naproti tomu většina respondentů z Japonska (75 %) vyjádřila nejistotu ohledně znovuotevření hranic. Kromě toho 82 % dotázaných nebylo přesvědčených o tom, zda je jejich země připravena bezpečně přijmout cestující ze zahraničí. 

„Je skutečně povzbudivé a vzrušující sledovat, jak se s uvolněním většiny hraničních omezení vrací cestování do Asie a Tichomoří,“ říká Laura Houldsworth, výkonná ředitelka pro asijsko-pacifický region ve společnosti Booking.com. „Zákazníci mají opět zájem cestovat, což kompletně oživuje odvětví cestovního ruchu. Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé v asijsko-pacifickém regionu chtějí cestovat, ale z řady důvodů se jejich důvěra v cestování různí. Průzkum ukazuje, že cestovní ruch může posílit důvěru cestovatelů, pokud se přizpůsobí současnému prostředí. Tímto způsobem můžeme trvale zpřístupnit cestování (včetně udržitelného cestování) skutečně každému.“ 

Hlavní motivátory pro cestování

Obyvatelé asijsko-pacifického regionu mají silnou touhu cestovat. Dva hlavní faktory, na které se zaměřují, jsou jednoduchost plánování cesty a její cena. Oba tyto faktory se na všech trzích umisťují trvale na vysokých příčkách, a to i v době, kdy v regionu dochází k uvolňování opatření.

Mezi důvody, proč lidé v asijsko-pacifickém regionu chtějí cestovat, patří „změna prostředí“ (uvedlo 46 % respondentů) a „odpočinek“ (36 %). Po dvou letech karantény a při neustálých změnách v cestovním ruchu to není překvapivé. Pro 76 % dotázaných z Thajska je hlavním důvodem cestování touha po odpočinku a regeneraci. Toto procento je mnohem vyšší než v jiných zemích. 

Nejdůležitější faktory, které odrazují od cestování

Je zřejmé, že cestující nadále trápí nejistota způsobená neustále se vyvíjející situací kolem covidu-19. Ptali jsme se respondentů, čeho se obávají a co by je mohlo odradit od cestování. 38 % respondentů uvedlo, že hlavním odrazujícím faktorem jsou cestovní náklady. Následovaly „obavy z povinnosti absolvovat karanténu“ (37 %) a „riziko uvíznutí kvůli často se měnícím omezením ohledně překročení hranic“ (37 %). 

Traveller Confidence Index - APAC

 

Hlavní obavy se u několika destinací poměrně výrazně lišily. V Singapuru, Číně a Hongkongu je hlavní obavou pravděpodobnost, že nebudou moci opustit jinou zemi kvůli změnám předpisů (61 %, 53 % a 55 % respondentů). A v Japonsku se cestující nejvíce obávají, že během cestování onemocní (47 %).

Na otázku, zda cestovatelé začali akceptovat narušení plynulosti cesty jako její součást, odpověděla téměř polovina japonských (47 %) a korejských (32 %) respondentů záporně, což jsou jediné dva trhy, které tak učinily.

 

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • Společnost Booking.com zavedla ukazatel, který měří připravenost obyvatel asijsko-pacifického regionu cestovat (APAC Travel Confidence Index), a provedla průzkum ohledně míry ochoty, motivací a obav cestovatelů z tohoto regionu.
  • Největší ochotu znovu cestovat projevili respondenti z Indie, kde 86 % z nich uvedlo, že tak plánují učinit do jednoho roku.
  • Obyvatelé Koreje, Tchaj-wanu a Japonska vyjádřili v otázce cestování menší důvěru.
  • V dubnu až květnu 2022 bylo v rámci průzkumu dotazováno 11 000 cestovatelů z 11 zemí a teritorií v oblasti Asie a Oceánie.