Ocenění Traveller Review Awards 2023 je tu

Je čas oslavit vítěze. Zadejte ID svého ubytování a zjistěte, zda jste vyhráli a můžete si stáhnout balíček s oceněním.

Zjistit více

Working in field

Udržitelnost bez potíží – od záměru k realizaci

 | Uložit
O důležitosti udržitelnosti se již v cestovním ruchu nepochybuje. Každoroční průzkum Booking.com ohledně udržitelnosti ukazuje, jak vážně cestovatelé přistupují ke snižování své cestovní stopy a jak si vybírají ubytování, která jim pomáhají cestovat udržitelně.

Udržitelnost postupně začala nabírat na důležitosti. V roce 2019 náš průzkum ukázal, že více než polovina (55 %) cestovatelů z celého světa je odhodlaná vybírat si udržitelnější možnosti, než tomu bylo minulý rok. Zatímco covid-19 změnil každému plány na rok 2020, data ze Zprávy o udržitelném cestování Booking.com za rok 2021 ukazují, že s rozvolňováním omezení přichází také větší zájem o udržitelnost. 

Nečekaný dopad pandemie

Lockdown poukázal na důležitost cestování, ale také jeho dopad na planetu a místní komunity. Není tedy překvapením, že 61 % lidí uvedlo, že je pandemie přiměla k tomu, aby v budoucnu chtěli cestovat udržitelněji. K tomu se řadí také 83 % těch, kteří již cítili, že udržitelné cestování je zásadní. 

Překvapivé ale je, jak se záměr proměnil v činy. 49 % lidí uvedlo, že je pandemie přiměla ke změnám v každodenním životě, kde mezi hlavní priority v domácnosti patří recyklace a snížení plýtvání potravinami. Na dovolenou během posledních 12 měsíců si s sebou 43 % cestovatelů přivezlo vlastní znovupoužitelné lahve na vodu, aby si nemuseli kupovat balenou, 45 % cestovatelů se také rozhodlo vypnout klimatizaci nebo topení po dobu jejich nepřítomnosti v ubytování a 33 % z nich se věnovalo podpoře místní komunity.

Zákazník cestující udržitelně

Přání cestovatelů se mění a partneři mohou v době po pandemii očekávat změnu chování. 84 % cestovatelů z celého světa chce snížit množství odpadu, který během cestování produkují, a to zejména jednorázových plastů, 83 % chce snížit spotřebu energie, 76 % chce zajistit, aby byl ekonomický dopad cestování rovnoměrně rozložen mezi všechny vrstvy společnosti, a 69 % uvádí, že se plánují vyhnout oblíbeným destinacím a atrakcím, aby pomohli snížit davy návštěvníků a rozdělili výhody cestovního ruchu mezi méně navštěvované destinace a komunity.

Změna poptávky samozřejmě ovlivňuje nabídku. Na 83 % cestovatelů, kteří nepochybují o důležitosti udržitelného cestování, reaguje 82 % partnerů tím, že vnímají udržitelnost v cestovním ruchu jako důležité téma. Stále tu ale jsou rezervy, protože 49 % cestovatelů si nemyslí, že je dostatek možností pro zajištění udržitelného cestování. 

Ze 40 % cestovatelů, kteří uvedli, že v posledních 12 měsících nebyli ubytovaní v udržitelném ubytování, jich 32 % řeklo, že ve zvolené destinaci nemohli najít žádné možnosti. Tyto údaje dávají smysl, protože jen 31 % partnerů aktivně informuje cestovatele o svých snahách o udržitelnost a je jen malé množství certifikovaných ubytování. Aby společnost Booking.com vyrovnala rozdíl mezi poptávkou a nabídkou, chceme partnerům usnadnit způsob, jakým na našich stránkách zobrazují informace o krocích k udržitelnosti, které mají v současné době zavedené ve svých ubytováních. Jedná se pouze o první krok ke zlepšení informovanosti zákazníků, jehož cílem je pomoci partnerům oslovit rostoucí počet zákazníků, kteří chtějí cestovat uvědoměleji. 

Udržitelnost jako nedílná součást zážitku z cestování

Ať už vaše ubytování nečiní žádné kroky k udržitelnosti, nebo byste rádi rozšířili postupy, které již nabízíte, může vám pomoci Brožura o udržitelném turismu. Tento zdroj informací jsme vytvořili v rámci Programu udržitelného cestování ve spolupráci s odborníky z různých oblastí udržitelnosti. Představuje různá témata z oblasti udržitelnosti – od snižování odpadu a spotřebu vody po dobré životní podmínky zvířat – a zahrnuje také poznatky založené na datech a praktické tipy, jak tyto poznatky využít u různých typů ubytování. „Malá změna, jako je odstranění jednorázových plastů nebo přechod na energeticky úsporné LED žárovky, se může zdát jako bezvýznamný detail, ale pokud to vynásobíme miliony cestujících a ubytováními po celém světě, začínají mít tyto malé kroky mnohem větší potenciál na pozitivní dopad,“ říká Marianne Gybels, ředitelka pro udržitelnost v Booking.com.

Se zvyšujícím se počtem partnerů, kteří investují do kroků k udržitelnosti, průběžně pracujeme na zviditelnění těchto kroků na naší platformě. Na stránce svého ubytování nyní můžete uvádět 32 různých kroků k udržitelnosti. Ti, kteří významně pokročili, mohou nyní uvádět také certifikáty a programy udržitelnosti pro způsobilé hotelové řetězce. Čím více kroků k udržitelnosti pomůžeme partnerům identifikovat a implementovat, tím více můžeme zkoušet, jak nejlépe tyto informace zvýraznit pro zákazníky, aby pro ně byla udržitelnost transparentní a snadno identifikovatelnou součástí jejich rozhodování ohledně cestování,“ říká Gybels.

Ačkoli je před námi ještě mnoho práce, jsme optimističtí ohledně nadšení a odhodlání, které vidíme na všech stranách,“ pokračuje Gybels. „Bez ohledu na to, v jaké fázi cesty k udržitelnosti se naši partneři nacházejí, chceme je podpořit v učinění dalšího kroku, abychom mohli společně vytvořit svěží a odpovědnou budoucnost cestování.“ 

 

 

Sustainability
Ukažte, jak usilujete o udržitelnost

Abyste zachytili stoupající poptávku, kterou sledujeme, ujistěte se, že v extranetu uvádíte aktuální informace o svých krocích k udržitelnosti.

Aktualizovat kroky

Co si o této stránce myslíte?

Klíčové informace
  • 49 % lidí uvedlo, že je pandemie přiměla ke změnám v každodenním životě, kde mezi hlavní priority patří recyklace a snížení plýtvání potravinami.
  • 61 % cestovatelů říká, že chce v budoucnu cestovat udržitelněji, a 70 % tvrdí, že si spíše rezervují ubytování se zavedenými kroky k udržitelnosti.
  • Ze zákazníků, kteří v minulém roce nepobývali v udržitelném ubytování, 32 % uvedlo, že se jim nepodařilo najít žádnou vhodnou možnost, a 31 % jich uvedlo, že ani nevěděli, jak tyto možnosti hledat – tyto dva problémy se snažíme řešit tím, že budou kroky k udržitelnosti lépe dohledatelné a viditelné.
  • Abyste zachytili poptávku po udržitelném cestování, ujistěte se, že v extranetu uvádíte aktuální informace o svých krocích k udržitelnosti.