Udržitelnost – průvodce pro poskytovatele ubytování

V Booking.com usilujeme o to, aby mohli cestovatelé objevovat svět co nejudržitelnějším způsobem. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. Tento průvodce je prvním krokem na naší společné cestě k transformaci cestovního ruchu směrem k udržitelnosti. 

Aktualizováno před 1 měsícem
Uložit článek
Společně k udržitelnému cestování

Cestování s sebou nese skvělé hodnoty. Pomáhá nám objevovat svět, přináší nové zážitky a umožňuje poznávat jiné kultury. Díky cestování si vytváříme vzpomínky a můžeme se setkávat se svými blízkými, vytvářet nová přátelství nebo poznávat sami sebe.

Má to však i stinné stránky. Dochází k znečišťování a ničení životního prostředí, soustředění velkého množství lidí na jednom místě a zátěži místní infrastruktury. Víme, že profesionálové v oblasti cestovního ruchu, cestovatelé i místní obyvatelé již dopady neudržitelného způsobu cestování vnímají.

Tento stav vzbuzuje obavy zejména mezi námi, kteří pracujeme v oblasti cestovního ruchu, protože je ohroženo právě to, co cestovatelé na jednotlivých destinacích nejvíce oceňují. Proto je udržitelné cestování důležité nejen z etického hlediska, ale i z hlediska podnikání.

V Booking.com usilujeme o to, aby mohli cestovatelé objevovat svět co nejudržitelnějším způsobem. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. 

Z našeho průzkumu, který jsme provedli v roce 2020, vyplývá, že zájem o ekologicky udržitelné ubytování každoročně vzrůstá.

  • 82 % cestovatelů z celého světa považuje udržitelné cestování za důležité.  
  • 70 % cestovatelů tvrdí, že si spíše zvolí ekologicky šetrné ubytování, ačkoli tento typ původně nehledali.

Aby bylo možné zcela splnit očekávání cestovatelů, je třeba učinit mnoho dalších kroků. Podle názoru poloviny dotázaných stále ještě není k dispozici dostatek udržitelných cestovatelských možností a 38 % dotázaných neví, jak a kde tyto možnosti hledat.

Abychom dosáhli posunu tohoto vnímání a pozitivní změny, je před námi ještě kus práce. Chceme spolupracovat s vámi, abyste mohli nabízet udržitelnější služby a podporovat cestovní ruch, který bude chránit vaši destinaci i podnikání. Tento průvodce je prvním krokem na naší společné cestě k transformaci cestovního ruchu.

Co vám tento průvodce přinese

V tomto průvodci se dozvíte o možnostech udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu. Spolupracujeme s Globální radou pro udržitelný cestovní ruch (Global Sustainable Tourism Council) a dalšími odborníky na udržitelnost a společně přicházíme na způsoby, jak ubytování, jako je to vaše, vést k pozitivní změně.

Každá sekce se zabývá jinou iniciativou, kterou můžete ve svém ubytování zavést pro zajištění udržitelnosti, bez ohledu na velikost vašeho ubytování, typ nebo lokalitu. Každá z iniciativ má v extranetu své nastavení, takže o svých snahách ohledně udržitelnosti budete moci informovat hosty na stránce svého ubytování.

V průběhu času budeme seznam iniciativ rozšiřovat, takže se k němu pravidelně vracejte pro inspiraci.

Aktualizace nastavení v extranetu

86 % hostů, kteří chtějí cestovat udržitelně, považuje hledání ekologicky šetrného ubytování za nelehký úkol. Abyste tyto hosty zaujali, stačí, když si v extranetu aktualizujete nastavení v sekci Krokyk udržitelnosti

Obrázek
Meeting

Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Když se rozhodnete směřovat k udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

Obrázek
plastic in ocean
Obrázek
water

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky více dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však stojí za vynaložené úsilí.

Zjistit více 

Získání certifikace ekologického ubytování

Certifikací ukážete ostatním, že berete svůj závazek v oblasti udržitelnosti vážně. Certifikáty informují o vašich snahách hosty a pomáhají vám přilákat ty, kterým není lhostejné životní prostředí. Samotný proces certifikace je však ještě hodnotnější, protože si v jeho průběhu můžete nastavit priority a identifikovat místa, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit.

Zjistit více

Obrázek
Meeting
Obrázek
Apple farm

Reducing food waste

About a third of the food produced for human consumption is lost or wasted. Given that food can represent a significant cost, reducing waste has huge savings potential – and a positive impact on your environmental footprint.

Learn how

Reducing energy consumption and using green energy

The accelerated warming of the planet – and the resulting impact on ecologies and economies – makes energy sources and efficiency the top sustainability priorities. But reducing energy consumption and switching your remaining power needs to renewable sources doesn’t just benefit the planet. It can also lower your operational costs.

Find out how to start

Obrázek
A couple riding bikes
Udržitelnost na Booking.com

Cestování nám nabízí možnost obohatit a zlepšit svůj život, ale každá cesta má zároveň negativní vliv na životní prostředí a život místních obyvatel. Abychom tento negativní dopad ku prospěchu cestovatelů, partnerů i planety snížili, usilujeme o to, aby se udržitelnost stala běžnou součástí cestování.

Udržitelné cestování bere ohled na environmentální, společenské a ekonomické aspekty. Prostřednictvím cestování můžeme chránit přírodu a kulturní dědictví a zajistit, aby mohl být cestovní ruch přínosný pro celou společnost.

Od roku 2014 se zaměstnanci Booking.com účastní dobrovolnického programu Booking Cares a přispívají k ochraně životního prostředí po celém světě. Před několika lety jsme také začali podporovat vybrané destinace a neziskové organizace a letos budeme pokračovat v podpoře startupů v oblasti udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím programu Booking Booster.

V roce 2019 jsme zahájili spolupráci se společnostmi Skyscanner, TripAdvisor, Trip.com a Visa a založili Travalyst. Travalyst je globální iniciativa zaštítěná vévodou ze Sussexu, která mění dopady cestování k lepšímu.

Abychom zajistili, že sami fungujeme s ohledem na udržitelnost, v roce 2020 jsme učinili tato opatření:

  • Přestáváme v našich kancelářích používat plasty na jedno použití – Odstraňujeme jednorázové plasty z našich kanceláří a hledáme a zkoušíme opakovaně použitelné alternativy.
  • Pracujeme na snižování naší uhlíkové stopy – Provedli jsme rozsáhlé analýzy, abychom zjistili, jakou máme uhlíkovou stopu a mohli podle toho stanovit své cíle pro její snížení. Kromě toho renovujeme několik našich kanceláří s ohledem na udržitelný rozvoj. V souvislosti s tím spolupracujeme s vlastníky budov a pronajímateli, abychom měli všechny potřebné informace o tom, jak provozovat naše kanceláře udržitelným způsobem.

Co si o této stránce myslíte?