Udržitelnost – průvodce pro poskytovatele ubytování

V Booking.com chceme všem usnadnit cestování udržitelnějšími způsoby. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. Tento průvodce je prvním krokem na naší společné cestě k přeměně cestovního ruchu směrem k udržitelnosti. 

Aktualizováno před 1 týdnem
Uložit
Společně k udržitelnému cestování

Cestování s sebou nese skvělé hodnoty. Pomáhá nám objevovat svět, přináší nové zážitky a umožňuje poznávat jiné kultury. Díky němu si vytváříme vzpomínky. Cestování nám umožňuje znovu se setkávat se svými blízkými, vytvářet nová přátelství nebo poznávat sami sebe.

Má to však také své dopady. Dochází ke znečišťování a ničení životního prostředí, soustředění velkého množství lidí na jednom místě a zátěži místní infrastruktury. Víme, že profesionálové v oblasti cestovního ruchu, cestovatelé i místní obyvatelé již dopady neudržitelného způsobu cestování pociťují.

Tento stav vzbuzuje obavy zejména mezi námi, kteří pracujeme v oblasti cestovního ruchu, protože je ohroženo právě to, co cestovatelé na jednotlivých destinacích nejvíce oceňují. Proto je udržitelné cestování důležité nejen z etického hlediska, ale i z hlediska podnikání.

V Booking.com usilujeme o to, aby mohli cestovatelé objevovat svět co nejudržitelnějším způsobem. A toho bychom bez našich partnerů nedosáhli. 

Z průzkumu, který jsme provedli v roce 2020, vyplývá, že zájem o ekologicky udržitelné ubytování každoročně vzrůstá.

  • 82 % cestovatelů z celého světa považuje udržitelné cestování za důležité.  
  • 70 % cestovatelů tvrdí, že si spíše zvolí ekologicky šetrné ubytování, ačkoli tento typ původně nehledali.

Aby bylo možné zcela splnit očekávání cestovatelů, je třeba učinit mnoho dalších kroků. Podle názoru poloviny dotázaných stále ještě není k dispozici dostatek udržitelných cestovatelských možností a 38 % dotázaných neví, jak a kde tyto možnosti hledat.

Abychom dosáhli posunu tohoto vnímání a pozitivní změny, čeká nás ještě kus práce. Chceme spolupracovat s vámi, abyste mohli nabízet udržitelnější služby a podporovat cestovní ruch, který bude chránit vaši destinaci i podnikání. Tento průvodce je prvním krokem na naší společné cestě k transformaci cestovního ruchu.

Co vám tento průvodce přinese

V tomto průvodci se dozvíte o možnostech udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu. Spolupracujeme s Globální radou pro udržitelný cestovní ruch (Global Sustainable Tourism Council) a dalšími odborníky na udržitelnost a společně přicházíme na způsoby, jak ubytování, jako je to vaše, vést k pozitivní změně.

Každá sekce se zabývá jinou iniciativou, kterou můžete ve svém ubytování zavést pro zajištění udržitelnosti, bez ohledu na velikost vašeho ubytování, typ nebo lokalitu. Každá z iniciativ má v extranetu své nastavení, takže o svých snahách ohledně udržitelnosti budete moci informovat hosty na stránce svého ubytování.

V průběhu času budeme seznam iniciativ rozšiřovat, takže se k němu pravidelně vracejte pro inspiraci.

Aktualizace nastavení v extranetu

86 % hostů, kteří chtějí cestovat udržitelně, považuje hledání ekologicky šetrného ubytování za nelehký úkol. Abyste tyto hosty zaujali, stačí, když si v extranetu aktualizujete nastavení v sekci Kroky k udržitelnosti

Obrázek
Meeting

Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Když se rozhodnete směřovat k udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní nejen snazší, ale i důležitější než kdy dřív. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

Obrázek
plastic in ocean
Obrázek
water

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál omezenější. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více 

Získání certifikace

Certifikací ukážete ostatním, že berete své úsilí o dosažení udržitelnosti vážně. Certifikáty informují o vašich snahách hosty a pomáhají vám přilákat ty, kterým není životní prostředí lhostejné. Samotný proces certifikace je však ještě hodnotnější, protože si v jeho průběhu můžete nastavit priority a identifikovat místa, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit.

Zjistit více

Obrázek
Meeting
Obrázek
Apple farm

Omezení potravinového odpadu

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

Snižování spotřeby energie a využití zelené energie

Planeta se stále rychleji otepluje, což má dopad na rovině ekologické a ekonomické. Zdroje energie a efektivita jejich využívání proto patří mezi priority udržitelného rozvoje. Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Můžete tak snížit i své provozní náklady.

Jak začít

Obrázek
A couple riding bikes
Udržitelnost v Booking.com

Věříme, že naše společnost, která zaujímá přední postavení v oblasti cestování, má spolu se všemi aktéry tohoto odvětví povinnost zajistit, aby se naší planetě, jejím obyvatelům, fauně i celkovému životnímu prostředí dobře dařilo nejen v současnosti, ale i dlouho do budoucnosti. Tato cesta k udržitelnosti bude vyžadovat čas, spolupráci a společné úsilí a budeme se toho na ní muset hodně naučit.

Naší rolí je usnadnit všem udržitelně cestovat. To znamená poskytnout zákazníkům možnosti šetrnějšího cestování díky spolupráci s našimi partnery a kolegy ve snaze o rozšíření nabídky udržitelných zážitků. Společně můžeme udržitelnost zakomponovat do každé cesty.

Chápeme však, že od svých partnerů nemůžeme požadovat něco, co sami neděláme. Proto také zkoumáme svou vlastní ekologickou stopu a pracujeme na jejím snižování. Rovněž pokračujeme v hledání nových způsobů, jak zvýšit efektivitu a udržitelnost našeho vlastního provozu.

Abychom zajistili, že sami fungujeme s ohledem na udržitelnost, učinili jsme v roce 2020 tato opatření: 

Lepší způsob nakládání s odpadem Pracujeme na vylepšení našich procesů týkajících se toku odpadů v kancelářích po celém světě.

V rámci příprav na zavedení třídění a optimalizaci toku odpadu v kancelářích po celém světě společnost Booking.com zmapovala, které kanceláře se nacházejí v obcích bez oficiálního odpadového hospodářství a které jsou v budovách, kde se přes veškeré vynaložené úsilí odpad třídit nebude. Abychom si udělali představu o likvidaci potravinového odpadu, začali jsme měřit, jaký objem vyprodukují restaurace při naší kanceláři v Amsterdamu. Při běžném provozu tyto restaurace denně obslouží téměř 4 000 zaměstnanců, a mohou tedy potenciálně sehrát významnou roli ve snaze omezit plýtvání potravinami. Výsledkem tohoto úsilí v Booking.com v roce 2020 byla optimalizace toku odpadů v 70 % amsterdamských kanceláří, přičemž zbývajících 30 % je připraveno změny implementovat, jakmile se kanceláře znovu otevřou.  

Pracujeme na snižování naší uhlíkové stopy – Provedli jsme rozsáhlé analýzy, abychom zjistili, jakou máme uhlíkovou stopu, a mohli podle toho stanovit své cíle pro její snížení. V souvislosti s tím spolupracujeme s vlastníky budov a pronajímateli, abychom zjistili, kde by bylo možné využívat obnovitelné zdroje energie, a získali všechny potřebné informace o tom, jak provozovat naše kanceláře udržitelným způsobem.

Další informace o našich závazcích a iniciativách v oblasti udržitelnosti naleznete v našem Centru udržitelnosti (pouze v angličtině). 

Navštívit centrum

Přijde vám tento článek užitečný?