Typy účtů a přístupových práv k extranetu Booking.com

Aktualizováno před 3 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Extranet Booking.com je systém pro správu vašeho ubytování. Po přihlášení do tohoto systému si budete moci v závislosti na svých přístupových právech zobrazit všechny informace uvedené na stránce vašeho ubytování na Booking.com, mimo jiné také platební možnosti a podmínky, pokoje a ceny, fotografie, popis, hodnocení ubytovánízprávy v extranetu.

Pokud spravujete více ubytování, můžete získat přístup na stránku skupinového účtu v extranetu.


Tento článek obsahuje:


Různé typy účtů

 

V pravém horním rohu stránky extranetu uvidíte ikonu uživatelského účtu. Když na ni kliknete, v rozbalovací nabídce se zobrazí stránka Přidání a správa uživatelů

Tady můžete vytvářet, spravovat a vyřazovat přihlašovací účty a řídit tak přístup k extranetu. Můžete také udělovat uživatelům různá oprávnění, což znamená, že můžete omezit, ke kterým částem extranetu mají lidé s účtem přístup.

V extranetu najdete následující typy účtů:

 • Hlavní (primární) – jedná se o účet vytvořený při podpisu původní smlouvy s námi.
 • Administrátor – tento účet má všechna primární práva a primární uživatel ho může nabídnout ostatním uživatelům.
 • Uživatel – tento účet má v extranetu omezená práva.

   

Hlavní (primární) účet

Ubytování může mít pouze jeden hlavní účet. Tento účet je propojen s partnerskou smlouvou v rámci naší platformy a jsou zde zobrazena ubytování uvedená ve smlouvě. 

Vzhledem k tomu, že hlavní účet je primární účet, nemůžete jej odebrat ani přidat další ubytování, která nejsou v původní smlouvě. Také nemůžete změnit práva administrátora nabízená k tomuto účtu.

Hlavní účet má ve výchozím nastavení práva administrátora extranetu, takže můžete přidávat nebo odebírat ubytování. Tento účet může také udělovat a odebírat práva administrátora ostatním uživatelům. Další informace o tom, jak vytvořit hlavní účetpřidávat/odebírat ubytování a uživatele, si můžete přečíst zde.

Účet administrátora

S účtem administrátora máte přístup na stránky pod ikonou uživatelského účtu  a na všechny ostatní stránky extranetu.

Ubytování musí mít alespoň jeden účet administrátora, což znamená, že posledního administrátora v seznamu uživatelů nelze odebrat. Ubytování může mít také neomezený počet administrátorů. Účet administrátora může také udělovat a odebírat práva administrátora ostatním uživatelům.

Uživatelský účet

Jedná se o běžný účet s omezenými oprávněními pro extranet. Držitelé tohoto účtu také nemají přístup na stránky pod ikonou uživatelského účtu.


Co je skupinový účet v extranetu a kdo ho může používat

 

Skupinový účet v extranetu je k dispozici, pokud spravujete více ubytování, a je první stránkou, která se zobrazí po přihlášení do extranetu. Tady je postup, jak se přihlásit:

 1. Otevřete si stránku pro přihlášení do extranetu.
 2. Zadejte své uživatelské jméno a klikněte na Další
 3. Zadejte své heslo a klikněte na Přihlásit.

Skupinový účet v extranetu obsahuje seznam všech vašich ubytování a také statusy, časy příjezdů a odjezdů a příchozí komunikaci pro každé ubytování od hostů i od společnosti Booking.com. 

Pro skupinový účet v extranetu existují dva typy přístupu: 

 • Primární – partneři s tímto typem přístupu mají přístup ke všem stránkám.
 • Ostatní – partneři s tímto typem přístupu nemohou navštívit záložky Finance, Strategické příjmyStatistiky.

Na stránce skupinového účtu v extranetu není v současné době k dispozici žádná úroveň přístupu administrátora ani jiná úroveň přístupu. Pokud chcete přidat nové uživatele, musíte to udělat pro každé ubytování. 


Co jsou přístupová práva k účtu extranetu a jak je můžete spravovat

 

Abyste měli nad správou ubytování prostřednictvím extranetu kontrolu, můžete vytvořit více uživatelských účtů pro jednotlivé členy vašeho týmu s individuálními přístupovými právy.

Nový uživatelský účet vytvoříte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu nebo navštivte extranet některého ze svých ubytování. 
 2. Přejděte na ikonu uživatelského účtu v pravém horním rohu.
 3. Klikněte na možnost Přidání a správa uživatelů
 4. Vyberte Přidat uživatele
 5. Zadejte jméno a e-mail nového uživatele. 
 6. Klikněte na Další krok: nastavte přístupová práva
 7. Vyberte přístupová práva pro účet nového uživatele. 
 8. Klikněte na Poslat pozvánku.

Přístupová práva uživatelů upravíte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se do extranetu nebo navštivte extranet některého ze svých ubytování. 
 2. Přejděte na ikonu uživatelského účtu v pravém horním rohu.
 3. Klikněte na možnost Přidání a správa uživatelů.
 4. Pokud chcete uživateli udělit práva administrátora, vyberte jeho uživatelské jméno, přejděte na Spravovat a klikněte na Udělit práva administrátora.
 5. Pro dokončení klikněte na Potvrdit.
 6. Pokud chcete uživatele odebrat, klikněte na možnost Odstranit uživatele a vyberte uživatelské jméno.

Pouze hlavní účty a účty administrátora mohou přidělovat nebo odebírat přístupová práva ostatním uživatelům. Mohou také omezit přístup ostatních uživatelů k následujícím částem extranetu:

 • Ceny a dostupnost
 • Zprávy
 • Finance 
 • Ubytování
 • Rezervace 
 • Účet 
 • Nabídky

Nezapomeňte, že tato omezení mohou ovlivnit přístup uživatelů k vašemu ubytování v extranetu.

Pokud chcete zjistit, zda máte práva administrátora, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu nebo navštivte extranet některého ze svých ubytování. 
 2. Přejděte na ikonu uživatelského účtu v pravém horním rohu.
 3. Klikněte na možnost Přidání a správa uživatelů
 4. Přejděte na Přístupová práva.
 5. Zkontrolujte, jestli je váš uživatelský účet na seznamu a jaká máte přístupová práva.

O práva administrátora můžete požádat osobním dotazem u uživatele s hlavním účtem nebo administrátora ubytování. Tato práva vám mohou udělit tak, že budou postupovat podle kroků pro úpravu přístupových práv.

 

Přihlaste se do extranetu Booking.com podle následujících kroků.

Přijde vám tento článek užitečný?