Využijte našeho daty podloženého průvodce k zachycení poptávky ke konci sezóny.

Jak mohu přidat uživatele s hlavním účtem do účtu mého ubytování?

Aktualizováno před 3 roky
Uložit

POZNÁMKA: Tyto informace jsou relevantní pouze pro partnery, kteří chtějí umožnit přístup do svého extranetu uživateli, který není uveden ve smlouvě s jejich ubytováním, ale již má hlavní účet.

Na hlavní účet se váže smlouva ubytovacího zařízení s Booking.com a seskupuje všechna ubytování uvedená v této smlouvě. Z tohoto důvodu nemůže být hlavní účet odstraněn ani do něho nemůže být přidáno žádné jiné ubytování, které není uvedeno ve smlouvě, ani nelze upravit administrátorská přístupová práva.

K vašemu ubytování není možné přidat existující hlavní účet, pokud spadá pod jinou právnickou osobu. Pokud chcete do účtu svého ubytování přidat další uživatelský účet, musí se jednat o uživatelský účet, který není hlavní.

 

Chcete-li zjistit, jaký typ účtu daný uživatel má, je třeba v extranetu jít na záložku Účet a pak kliknout na Přidání a správa uživatelů. Pokud má daný uživatel hlavní účet, bude se u jeho jména ukazovat označení Hlavní účet.

Pokud uživatel hlavní účet nemá, pak ho můžete ke svému ubytování přidat pomocí následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu, klikněte na záložku Účet a vyberte možnost Přidání a správa uživatelů.
 2. Klikněte na Přidat uživatele.
 3. Vyberte možnost Existující uživatel a zadejte údaje pro přihlášení k běžnému účtu (přihlašovací jméno a e-mail).

Pokud má daný uživatel pouze hlavní účet, můžete ho pozvat k vytvoření nového, běžného uživatelského účtu, aby měl přístup k podrobnostem o vašem ubytování. V takovém případě postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do svého extranetu, klikněte na záložku Účet a vyberte možnost Přidání a správa uživatelů.
 2. Klikněte na Přidat uživatele.
 3. Vyberte možnost Nový uživatel a zadejte jméno a příjmení a e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přidat.
 4. Klikněte na Další krok: nastavte přístupová práva.
 5. Vyberte sekci, do které má mít daný uživatel přístup.
 6. Po kliknutí na Poslat pozvánku odešlete danému uživateli e-mail s pozváním k vytvoření účtu a získání přístupu k vašemu ubytování.
 7. Až přizvaný uživatel e-mail obdrží a pozvánku přijme, bude si moci vytvořit uživatelský účet. Přihlašovací údaje by v tomto případě měly být jiné, než daný uživatel používá k přihlášení do hlavního účtu.
 8. Po dokončení registrace by uživatel měl sdílet své přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a e-mail) s vámi, abyste je mohli ke svému ubytování přidat.

Přejít na Přidání a správa uživatelů

 

Přijde vám tento článek užitečný?