Jak mohu přidat ubytování do hlavního účtu?

Aktualizováno před 2 roky
Uložit

POZNÁMKA: Tyto informace jsou relevantní pouze pro partnery, kteří si již vytvořili hlavní účet a chtějí si přidat další ubytování.

 

Na hlavní účet se váže smlouva ubytovacího zařízení s Booking.com a seskupuje všechna ubytování uvedená v této smlouvě. Z tohoto důvodu nemůže být hlavní účet odstraněn, nemůže do něho být přidáno žádné jiné ubytování, které není uvedeno ve smlouvě, ani nelze upravit administrátorská přístupová práva.

Abyste mohli přidat ubytování do hlavního účtu, nejprve se přesvědčte, zda místo běžného účtu máte hlavní účet. Jaký účet máte, zjistíte po kliknutí na ikonu Účet v extranetu a poté na Přidání a správa uživatelů. Pokud hlavní účet máte, bude se u vašeho jména ukazovat označení Hlavní účet.

Jakmile se ujistíte, že máte hlavní účet, další postup záleží na tom, zda ubytování, které do něho chcete přidat, je na Booking.com již zaregistrováno nebo ne.

Pokud ubytování není na Booking.com zaregistrováno:

  1. Otevřete si stránku spolupracesbooking.com a začněte v poli s nadpisem Vytvoření nové registrace
  2. Postupujte podle dalších kroků a ubytování zaregistrujte

Pokud je ubytování na Booking.com již zaregistrováno, záleží další postup na tom, zda toto ubytování spadá pod stejnou právnickou osobu jako další ubytování přidaná v účtu.

Pokud ubytování, které chcete přidat do hlavního účtu, spadá pod stejnou právnickou osobu jako ostatní ubytování v tomto účtu, doporučujeme vám kontaktovat místní asistenční tým, který vám pomůže nové ubytování přidat.

Pokud chcete do hlavního účtu přidat ubytování, které pod stejnou právnickou osobu nespadá, můžete si pro toto ubytování podle následujících kroků vytvořit nový uživatelský účet (který není hlavním účtem):

  1. Přihlaste se do extranetu, klikněte na ikonu Účet a vyberte Přidání a správa uživatelů
  2. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele
  3. Vyberte záložku Nový uživatel
  4. Vyberte přihlašovací jméno, které je jiné než pro přihlášení do hlavního účtu.
  5. Jakmile je účet nového uživatele vytvořen, informujte o tom administrátora účtu daného ubytování a ten si zase přidá vás do svého účtu.

Potřebujete více informací? Jak mohu přidat uživatele s hlavním účtem do účtu mého ubytování?

Přijde vám tento článek užitečný?