Využijte našeho daty podloženého průvodce k zachycení poptávky ke konci sezóny.

Jak mohu vytvořit další uživatelské účty pro přihlášení do mého extranetu

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 10
Uložit

Pro zjednodušení správy účtů pro přihlášení do extranetu vašeho ubytování můžete vytvořit několik účtů s různými přístupovými právy pro každého z členů vašeho týmu.

To mohou udělat pouze uživatelé z vašeho ubytování s administrátorskými právy. Jedná se o uživatele, které jste označili nebo které považujete za nejvhodnější pro vytváření a správu přihlašovacích účtů.


Tento článek obsahuje:


Vytváření účtů pro přihlášení do extranetu

 

Pro vytvoření nového účtu pro přihlášení do extranetu vašeho ubytování může administrátor postupovat podle níže uvedených kroků.

Pokud osoba, kterou chcete pozvat, nemá účet v extranetu nebo má pouze hlavní účet:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet a pak na Přidání a správa uživatelů.
 3. Klikněte na Přidat uživatele.
 4. Vyplňte pole Jméno a příjmení a E-mail nového uživatele, kterého chcete pozvat.
 5. Klikněte na Další krok: nastavte přístupová práva
 6. Vyberte přístupová práva, která chcete novém uživatelskému účtu přidělit, a poté klikněte na Poslat pozvánku.

Nový uživatel obdrží pozvánku e-mailem. Kliknutím na odkaz může nový uživatel pozvánku přijmout a vytvořit si nový účet v extranetu. Pokud e-mail nedostane, můžete zopakovat výše uvedené kroky a pozvat ho znovu.

Jakmile je nový účet v extranetu vytvořen, můžete pomocí svého uživatelského jména a e-mailové adresy přidat tuto osobu ke svému ubytování. Stačí postupovat podle níže uvedených pokynů.

Než nový uživatel pozvánku přijme, bude se v extranetu zobrazovat jako „Čeká“. Pokud uživatel na pozvánku neodpoví do sedmi dnů, vyprší její platnost a z tohoto seznamu zmizí.

Pokud osoba, kterou chcete pozvat, již má účet v extranetu:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet a pak na Přidání a správa uživatelů.
 3. Klikněte na Přidat uživatele a pak klikněte na Existující uživatel.
 4. Zadejte přihlašovací jméno a e-mail uživatele, kterého chcete pozvat.
 5. Klikněte na Zobrazit přístupová práva.

Správa účtů pro přihlášení do extranetu

 

Pro úpravu přístupových práv, udělení administrátorských práva nebo odebrání uživatele z ubytování může administrátor postupovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet.
 3. Klikněte na Přidání a správa uživatelů a zobrazí se vám přehled všech uživatelů, jejich přístupová práva a poslední datum jejich přihlášení.
 4. Klikněte na možnost Spravovat vedle účtu, který chcete upravit.
 5. Pokud chcete upravit uživatelská práva, klikněte na Upravit přístupová práva, vyberte přístupová práva, která chcete k účtu uživatele přiřadit, a poté klikněte na Upravit.
 6. Pokud chcete uživateli přidělit administrátorská práva, klikněte na Udělit práva administrátora a poté na Potvrdit.
 7. Pokud chcete ze svého ubytování odebrat účet pro přihlášení do extranetu, klikněte na Odstranit uživatele a poté klikněte na Odstranit uživatele [jméno uživatele].

Jak upravit práva

Administrátoři mohou udělovat nebo odebírat přístupová práva ostatních uživatelů do extranetu. Pro provedení změn v údajích nesouvisejících s přístupem do extranetu (např. upravení e-mailové adresy nebo telefonního čísla uživatele) nás kontaktujte prostřednictvím Zpráv v extranetu.

Pro omezení přístupu do následujících sekcí extranetu postupujte podle výše uvedených kroků:

 • Kalendář a dostupnost (také známo pod názvem Ceny a dostupnost)
 • Zprávy
 • Finance
 • Údaje o ubytování (také známé jako Ubytovací zařízení)
 • Rezervace
 • Účet
 • Nabídky

Provedené změny v uživatelských právech se budou vztahovat na všechna ubytování, ke kterým má daný uživatel přístup.

Pro majitele skupinového účtu není možné vytvořit práva pro jednotlivá ubytování. Avšak můžete uživatele pozvat k vytvoření nového účtu pro přihlášení, abyste mu mohli poskytnout práva pouze pro své ubytování.


Jak fungují hlavní účty 

 

Na hlavní účet se váže smlouva ubytovacího zařízení mezi Booking.com a konkrétními ubytováními.

To znamená, že pokud se na ubytování tato smlouva nevztahuje, nemůžete ho přidat do hlavního účtu.

Také není možné odebrat hlavní účet z ubytování a změnit přístupová práva administrátora pro hlavní účet.

Jak zjistit typ účtu

Pokud chcete zjistit, zda máte hlavní účet, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet.
 3. Klikněte na Přidání a správa uživatelů.
 4. Najděte v seznamu účtů své jméno.

Pokud máte hlavní účet, budete mít pod svým jménem napsáno Hlavní účet.


Přidání ubytování do hlavního účtu

 

Pokud ubytování, které chcete přidat, ještě není na naší platformě registrováno, musíte ho nejprve zaregistrovat podle pokynů v tomto článku.

Pokud ubytování, které chcete přidat, spadá pod stejnou právnickou osobu, jako je ta, která je spojena s vaším hlavním účtem, kontaktujte nás prostřednictvím Zpráv v extranetu, abychom ho mohli přidat.

Pokud ubytování, které chcete přidat, nespadá pod stejnou právnickou osobu, není možné ho přidat do vašeho hlavního účtu. Pro takovéto ubytování bude nutné vytvořit samostatný účet pro přihlášení, který nebude hlavní. Postupujte podle návodu v tomto článku v sekci „Pokud osoba, kterou chcete pozvat, nemá účet v extranetu nebo má pouze hlavní účet“. Nezapomeňte zvolit uživatelské jméno, které se bude lišit od toho, co používáte pro svůj hlavní účet.


Přidání uživatele s hlavním účtem k vašemu ubytování

 

Pokud ubytování nespadají pod stejnou právnickou osobu, není možné přidat do vašeho ubytování uživatele s hlavním účtem. Pro přístup do extranetu vašeho ubytování je třeba použít samostatný přihlašovací účet.

Pokud uživatel nemá samostatný účet, který není hlavní, může si vytvořit nový. Stačí postupovat podle návodu v tomto článku v sekci „Pokud osoba, kterou chcete pozvat, nemá účet v extranetu nebo má pouze hlavní účet“. Měl by si zvolit uživatelské jméno, které se bude lišit od toho, které používá pro svůj hlavní účet.

Pokud uživatel má také jiný než hlavní účet, můžete ho přidat do svého ubytování. Stačí postupovat podle návodu v tomto článku v sekci „Pokud osoba, kterou chcete pozvat, již má účet v extranetu“.


Vytváření a správa přístupových práv do extranetu pomocí aplikace Pulse

 

Přihlašovací účty a přístupová práva v extranetu nelze vytvářet a spravovat pomocí aplikace Pulse. Případné změny můžete provést pouze v extranetu, ale zobrazí se také v aplikaci Pulse. A to následovně:

 

Omezená přístupová práva

Omezení v extranetu

Omezení v aplikaci Pulse

Kalendář a dostupnost

 • Bez přístupu do kalendáře v záložce Ceny a dostupnost 
 • Bez přístupu na stránku Podmínky v záložce Ubytovací zařízení v extranetu
 • Bez přístupu do záložky Dostupnost
 • Bez sdělení o událostech týkajících se dostupnosti (ohledně vyprodaných pokojů, téměř vyprodaných pokojů a dlouhodobé dostupnosti) 
 • Bez push notifikací týkajících se dostupnosti (ohledně vyprodaných pokojů a téměř vyprodaných pokojů)

Zprávy

 • Bez přístupu ke zprávám v záložce Zprávy
 • Bez sdělení nebo push notifikací týkajících se zpráv

Finance

 • Bez přístupu ke stránkám pod záložkou Finance
 • Bez přístupu do části Faktury v sekci Finance pod záložkou Více

Údaje o ubytování

 • Bez přístupu ke stránkám pod záložkou Ubytovací zařízení
 • Bez přístupu k sekci Údaje o ubytování pod záložkou Více

Rezervace

 • Bez přístupu ke Zprávám od hostů v záložce Zprávy
 • Bez přístupu ke stránkám pod záložkou Rezervace
 • Žádné výsledky hledání související s rezervacemi při vyhledávání v extranetu
 • Bez přístupu k informacím o rezervaci
 • Bez přístupu do záložek Rezervace a Zprávy
 • Žádné výsledky hledání související s rezervacemi při použití funkce vyhledávání

Účet

 • Bez přístup ke konkrétním právům ohledně ubytování v sekci Účet
 

Nabídky

 • Bez přístupu k žádné ze stránek pod záložkou Nabídky
 • Bez přístupu k sekci Sledování nabídek pod záložkou Více

Přijde vám tento článek užitečný?