Jak mohu vytvořit a spravovat další uživatelské účty pro přihlášení do extranetu?

Aktualizováno před 4 months | Doba čtení (min): 10
Save

Do extranetu jsme přidali novou funkci, která vám usnadní správu účtů pro přihlášení do extranetu ubytování.*

Již nemusíte s týmem sdílet přihlašovací údaje a hesla. Nyní můžete vytvořit samostatné účty s individuálními přístupovými právy pro jednotlivé zaměstnance. K této funkci má přístup pouze administrátor účtu. Tento uživatel byl určen buď vámi, nebo jsme jej identifikovali z naší strany jako nejvhodnějšího uživatele pro vytvoření a správu účtů.

Pro vytvoření a správu účtů pro přihlášení do extranetu vašeho ubytování může administrátor postupovat následovně:

  1. Přihlaste se do svého Booking.com extranetu a v pravém horním rohu klikněte na ikonu Účet.
  2. Z nabídky vyberte možnost Správa uživatelských účtů.
  3. Uvidíte přehled všech uživatelů, jejich přístupových práv a termín jejich posledního přihlášení do extranetu.
  4. Pro změnu nastavení nebo odstranění současných přístupových práv uživatele nebo přiřazení nového administrátora klikněte na možnost Spravovat        nebo Klikněte na možnost Přidat uživatele pro přidání dalšího uživatele. Může se jednat buď o uživatele, který se bude přihlašovat do extranetu poprvé, nebo někoho, kdo má již přístup k jinému účtu pro přihlášení do extranetu. 

Pokud se vám při přidávání nového uživatele zobrazí chybové hlášení, podívejte se na naše články o přidávání dalších uživatelů a ubytování do hlavního účtu.

Přejít do extranetu

V TOMTO ČLÁNKU:


Jak mohu umožnit přístup do extranetu stávajícímu uživateli a zároveň omezit jeho přístup do určitých záložek jako je např. záložka Rezervace?

Pokud pošlete pozvánku uživateli, který má již k extranetu přístup, uvidíte, kterých záložek se jeho přístup týká. Poté, co uživatel vaši pozvánku přijme, budete moci jeho přístup upravit. Jakékoliv změny přístupu se budou týkat extranetů všech ubytování, ke kterým má uživatel přístup. Pro skupinový účet není možné vytvořit povolení k přístupu pro jednotlivá ubytování zvlášť. Můžete však pozvat uživatele k vytvoření nového přihlašovacího účtu se specifickým přístupem, který chcete uživateli v extranetu v daném ubytování povolit. 


Mohu vidět, jaké změny provádí jednotliví uživatelé v extranetu?

Změny, které provedli jednotliví uživatelé v extranetu, není možné zobrazit. V případě problémů nebo dotazů se prosím obraťte na náš asistenční tým.


Do kterých záložek mohu uživatelům omezit přístup?

Můžete omezit přístup do následujících záložek a sekcí: Účet, Zprávy, Finance, Ubytovací zařízení, Rezervace, Nabídky a Ceny a dostupnost (nebo Kalendář a ceny v závislosti na typu ubytování). Individuální přístup do jednotlivých záložek můžete nastavit pomocí přepínacích tlačítek Ano/Ne. Pokud má uživatel k záložce přístup, bude si moci prohlížet a upravovat veškeré informace v záložce.


Mohu vytvořit účet, jehož uživatel bude mít pouze možnost prohlížení a nebude moci v extranetu měnit žádné informace? 

Po vytvoření účtu můžete nastavit pro uživatele povolení přístupu k jednotlivým záložkám v extranetu. Poté, co bude přístup aktivován, bude si uživatel moci prohlížet a upravovat informace v příslušné záložce.


Mohu uživateli znovu odeslat e-mail s pozvánkou, pokud jej omylem odstraním nebo jej uživatel neobdrží? 

Pokud byla pozvánka odstraněna nebo ji uživatel neobdržel, stačí, když vytvoříte nový přihlašovací účet a pozvánku znovu odešlete stejné osobě. Pozvánka, kterou jste původně odeslali, automaticky vyprší po 7 dnech a i uživatel, který dosud pozvánku nepřijal, se přestane v seznamu zobrazovat.


Mohu vytvořit sdílený týmový účet?

Je to možné, ale doporučujeme vám vytvořit oddělené přihlašovací účty pro jednotlivé uživatele extranetu. To vám umožní mít lepší kontrolu nad tím, kdo má k jednotlivým záložkám přístup a může v nich provádět změny.


Mohu uživateli dočasně zablokovat přístup do extranetu?

Přístup uživatelů do extranetu můžete zablokovat kdykoliv. Pokud ho budete chtít později znovu pozvat k přístupu, stačí mu poslat pozvánku pomocí tlačítka Přidat nového uživatele.


Mohu při aktualizaci přihlašovacího účtu vidět, jestli má uživatel přístup i k extranetu jiných ubytování a popřípadě, o která ubytování se jedná?

Během aktualizace přístupu uživatele k účtu, předtím než potvrdíte jakékoliv změny, se vám v případě, že se změny týkají více ubytování, zobrazí upozornění. Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvést názvy dalších ubytování, k jejichž extranetu má uživatel přístup. Jakékoliv změny provedené v přihlašovacím účtu pro více ubytování se projeví na přístupu uživatele k extranetům všech těchto ubytování.


Kde mohu upravit informace o hostovi jako je jeho e-mailová adresa nebo telefonní číslo?

Administrátor může upravovat pouze informace týkající se přístupu do extranetu. Pokud potřebujete upravit e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uživatele, kontaktujte prosím náš asistenční tým.


Může mít ubytování více než jednoho administrátora?

Je možné mít více administrátorů na jedno ubytování. Stávající administrátor může přidat dalšího administrátora kliknutím na tlačítko Upravit u vybraného uživatele. Administrátor bude mít automaticky přístup ke všem záložkám. 

Co si o této stránce myslíte?