Kombinace slev různých cenových kategorií a nabídek

Aktualizováno před 1 měsícem | Doba čtení (min): 5
Uložit

Abychom vám pomohli vybudovat úspěšnou cenovou strategii a maximalizovat obsazenost, nabízíme vám celé portfolio různých cenových produktů. Jsou to:

  • Základy nastavení cen – vaše cenové kategorie a jejich přizpůsobení.
  • Proaktivní produkty – program Genius, program Preferovaná ubytování, zacílené slevy a nabídky v rámci kampaně.
  • Reaktivní produkty – nabídky z portfolia a pokročilé nabídky.

V některých případech může dojít ke kombinaci slev cenových produktů, což znamená, že zákazník může získat obě slevy, které se tak sčítají. Chcete-li se o našich cenových produktech a o tom, kdy je používat, dozvědět více, prohlédněte si naše portfolio cenových řešení.


Tento článek obsahuje:


Kombinovatelné slevy

Kombinace slev je někdy možná, abychom dokázali splnit naše závazky vůči různým skupinám zákazníků a  zajistili jim tu nejlepší možnou cenu, ale také abychom zajistili více rezervací pro partnery, jako jste vy. Jelikož každá z těchto skupin zákazníků se vyznačuje jinými hodnotami přispívajícími vašemu podnikání (např. hosté Genius přinášejí nižší pravděpodobnost, že rezervaci zruší), zákazníci, kteří mají nárok na více kombinovatelných slev, mohou představovat v tomto smyslu velmi cenné zákazníky. Kombinovatelné slevy mohou také značně přispět k dosažení skvělých výsledků v oblasti konverze a obsazenosti.

Níže zobrazené schéma ukazuje, které cenové produkty mohou být kombinovány (čtěte odshora dolů). Začněte u svého nastavení cenových kategorií, které mohou být kombinovány se všemi cenovými produkty, a postupujte dále dolů, kde uvidíte, jaké kombinace cenových produktů jsou možné. Upozorňujeme, že v tomto schématu nejsou zahrnuty všechny kampaně. Existují další kampaně, které bývají spuštěny v průběhu roku a nejsou součástí tohoto schématu.

Base rate plans

Jedním příkladem může být situace, kdy budete nabízet 10% slevu Genius i slevu na rezervace z mobilních zařízení. Tyto dvě slevy mohou být kombinovány. Pokud se ale rozhodnete pro nabídku v rámci kampaně a současně si nastavíte zacílenou slevu, potenciálním hostům bude nabídnuta pouze jedna z těchto slev, protože tyto dvě nabídky nemohou být kombinovány. Kombinování cenových produktů se řídí těmito pravidly:

  • Produkty ze stejné kategorie nemohou být kombinovány – např. slevy na rezervace z mobilních zařízení a slevy pro vybrané země.
  • V rámci programu Genius máte možnost kombinovat některé jeho dílčí produkty. Jako celek (cenový produkt) je program Genius kombinovatelný s ostatními cenovými produkty bez ohledu na to, které dílčí Genius produkty nabízíte. Chcete-li zjistit více o programu Genius a jeho dílčích produktech,podívejte se na tuto stránku Řešení pro vaše podnikání.
  • Program Preferovaná ubytování patří mezi cenové produkty, ale neposkytuje žádné nabídky či slevy zákazníkům. Proto nemůže být kombinován s ostatními cenovými produkty a neovlivňuje výslednou cenu zobrazenou zákazníkům. Provize v rámci programu Preferovaná ubytování je však vypočítávána z výsledné ceny zobrazené zákazníkům, která může být v případě jejich nároku na slevu nižší.

Jak vypočítat konečnou cenu při kombinaci slev?

Při kombinaci slev nedochází k sečtení jejich hodnot a vytvoření jedné konečné slevy, místo toho jsou slevy aplikovány spíše postupně. Na obrázku níže můžete vidět příklad, kde je první sleva ve výši 10 % uplatněna na cenu 100 EUR a druhá sleva je poté aplikována na již poníženou cenu 90 EUR. Výslednou cenou je pak částka 81 EUR. Naše provize je poté vypočítána právě z této výsledné ceny, která se zobrazuje zákazníkovi.

Combining discounts

Překrývání cílových skupin zákazníků

Každý z našich cenových produktů byl vytvořen tak, aby cílil na specifické publikum. To znamená, že i když nabídnete několik těchto produktů, které mohou být teoreticky kombinovány, neuvidí každý ze zákazníků každou z těchto slev pokaždé. V případě, že zákazník více slev najednou uvidí, nazýváme to překrytím cílových skupin zákazníků. V takovém případě dochází ke kombinaci slev. Pokud má zákazník díky překrytí cílových skupin nárok na dvě slevy, které nelze kombinovat (např. pokročilá nabídka a zacílená sleva), pak bude automaticky přiřazen do cílové skupiny, která mu nabízí vyšší z těchto slev. V případě, že by se jednalo o stejně vysoké slevy, bude výběr produktu, který bude uplatněn, záviset na zákazníkově chování při vyhledávání na naší platformě.

Podívejte se na příklad, jak může překrytí cílových skupin zákazníků vypadat:

Discounts

Přijde vám tento článek užitečný?