Představujeme program Udržitelné cestování

Jde o nový způsob, jak oceňujeme vaše úsilí v oblasti udržitelného rozvoje a vyzdvihujeme ho u zákazníků, abychom dosáhli pozitivních změn.

Více informací

Mohu kombinovat slevy na cenové kategorie a nabídky?

Aktualizováno před 1 měsícem
Uložit

Funkční a různorodé cenové strategie dosáhnete jedině využitím všech tří z těchto složek: cenových kategorií, cílených slev a nabídek. Na stránce Booking.com můžete tyto tři možnosti kombinovat (neboli kumulovat) různými způsoby.

Vytvořili jsme užitečný přehled toho, které možnosti lze kombinovat a které můžete použít pouze samostatně:

Image
 Card validation and fee collection solution

Jak to funguje?

  • Cenové kategorie jsou nastaveny trvale a jsou viditelné pro všechny hosty. Pokud nabídnete další slevy, budou aplikovány na tyto vaše cenové kategorie.
  • Cílené slevy vám umožňují nabídnout slevu určitým hostům. Tyto slevy mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé v závislosti na strategii vašeho podnikání. Některé cílené slevy lze sčítat. Například slevy Genius lze sčítat se slevami pro vybrané země.
  • Nabídky jsou dočasné a fungují jako sleva buď pro určité typy hostů, nebo pro všechny hosty, kteří splňují dané podmínky. Pokud máte několik aktivních nabídek a host má nárok na více než jednu z nich, bude mu nabídnuta cena s tou nejvyšší slevou.
  • Některé nabídky a cenové kategorie cílené na určité hosty mohou být také kombinovány, což vám umožní nabízet hostům, kteří splňují podmínky, kumulované slevy.

Podrobnosti o tom, které možnosti můžete kombinovat, naleznete na přehledu výše nebo v následujících příkladech:

Hostům nabízím cenovou kategorii s flexibilními podmínkami a nevratnou cenovou kategorii. Také mám aktivovanou last minute nabídku. Jak bude aplikována sleva v případě last minute nabídky?

Sleva za last minute nabídku bude aplikována na všechny vaše cenové kategorie a bude viditelná všem hostům, kteří splňují podmínky.

Hostům nabízím cenovou kategorii s flexibilními podmínkami. Také jsem součástí programu Genius a mám aktivovanou slevu pro vybrané země. Která sleva bude hostům nabízena?

Standardní sleva Genius (10 %) bude nabízena pouze hostům, kteří jsou součástí programu Genius, a obecná cenová kategorie bude nabídnuta hostům pocházejícím ze země, na kterou se sleva vztahuje. Pokud má host nárok na obě tyto slevy, budou mu nabídnuty obě, protože je lze sčítat.

Hostům nabízím nevratnou cenovou kategorii. Také mám aktivovanou slevu Genius pro vybrané země a nabídku včasné rezervace. Která sleva bude hostům nabízena?

Sleva Genius pro vybrané země bude nabízena pouze hostům, kteří jsou součástí programu Genius a pocházejí z příslušné země. Hostům z jiných zemí bude nabídnuta nabídka včasné rezervace (pokud si rezervaci vytvoří ve stanoveném časovém rámci). Pokud má host nárok na obě tyto slevy, bude mu nabídnuta jejich kombinace, protože je lze sčítat.

Účastním se programu Genius a zároveň mám aktivované dynamické ceny Genius. Která sleva bude hostům nabízena?

Dynamické ceny Genius vychází z propracovaného poptávkového modelu kombinujícího řadu různých faktorů, s jejichž pomocí můžete nastavit Genius slevy co nejefektivněji. Na základě pravděpodobnosti, zda dosáhnete svých cílů v obsazenosti ubytování, model automaticky upravuje výši slev Genius v rozsahu, který si sami nastavíte. Pokud to bude potřeba, model změní vámi nastavenou standardní slevu Genius tak, abyste získali maximální obsazenost a zvýšili své tržby.

Chcete si Přehled možností kombinování slev uložit, abyste ho měli vždy při ruce?

Stáhnout Přehled možností kombinování slev

Přijde vám tento článek užitečný?