Nastavení flexibilních cen za ubytování dětí

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 5
Uložit

V tomto článku se dozvíte, jak si nastavit flexibilní ceny za ubytování dětí. Pokud chcete nastavit standardní ceny za ubytování dětí, přečtěte si tento článek. Pokud si nastavíte ceny za ubytování dětí, rodiny s dětmi na vaší stránce uvidí všechny důležité podrobnosti a ceny konkrétního pokoje nebo apartmánu.


Tento článek obsahuje:


Nastavení podmínek pro ubytování dětí

Můžete si vybrat, zda se u vás mohou ubytovat děti každého věku, až od určitého věku nebo vůbec. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky přejděte do části Podmínky pro ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. Rozhodněte, zda chcete povolit ubytování dětí mladších 18 let, a podle toho vyberte možnost Ano nebo Ne.
 5. Pokud chcete, vyberte minimální věk dětí, které se u vás mohou ubytovat.
 6. Klikněte na Uložit.

Nastavení cen za ubytování dětí a příslušných věkových skupin

Jaké jsou možnosti cen za ubytování dětí

Jakmile ve svém ubytování povolíte pobyt s dětmi, můžete si vybrat mezi dvěma různými produkty pro nastavení těchto cen: standardní a flexibilní.

Standardní ceny za ubytování dětí jsou pro vás vhodné, pokud potřebujete:

 • Jednu sadu cen pro celé své ubytování,
 • možnost pobytu zdarma nebo za pevně dané ceny.

Flexibilní ceny za ubytování dětí jsou pro vás vhodné, pokud potřebujete:

 • Různé sady cen podle typu pokoje / ubytovací jednotky a cenové kategorie,
 • možnost pobytu zdarma, za pevné ceny nebo ceny založené na procentuálním výpočtu,
 • různé ceny za děti podle vámi nastavených věkových skupin.

Než si nastavíte flexibilní ceny za ubytování dětí, je třeba k tomu splnit následující předpoklady:

Výběr věkové skupiny, na které se budou ceny vztahovat

Nastavení věkových skupin se vztahuje na celé ubytování a určuje, jak si nastavíte ceny za ubytování dětí. Abyste mohli nastavit flexibilní ceny za ubytování dětí, musíte vytvořit jednu až tři věkové skupiny. Věkové skupiny si nastavíte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V části Děti a přistýlky přejděte na Podmínky týkající se ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. V sekci Ceny za ubytování dětí klikněte na tlačítko Nastavit v rámečku s názvem Flexibilní.
 5. Klikněte na Nastavení věkových skupin dětí pro celé ubytování. Nastavení věkových skupin se vztahuje na celé ubytování a určuje, jak si nastavíte ceny za ubytování dětí. Abyste mohli nastavit flexibilní ceny za ubytování dětí, musíte vytvořit jednu až tři věkové skupiny.
 6. Chcete-li si zobrazit věkové skupiny nebo je upravit, klikněte na Změnit věkové skupiny. Pak vyberte pokoj nebo ubytovací jednotku a cenu.  

Pokud jste si nastavili standardní ceny za ubytování dětí, v sekci Věkové skupiny dětí uvidíte stávající věkové skupiny.


Nastavení kapacity pro ubytování dětí a cen pro každý pokoj

Pokud chcete nastavit kapacitu a ceny pro dospělé a děti pro každý pokoj zvlášť, postupujte takto: 

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky běžte do sekce Podmínky týkající se ubytování dětí. Klikněte na Nastavit nebo Upravit.
 4. V části Kapacita a distribuce cen za děti můžete nastavit kapacitu a ceny.
 5. Po dokončení změn klikněte na Uložit.

U každého pokoje můžete nastavit čtyři parametry: 

 • Max. počet hostů: Maximální počet osob (dospělých a dětí), které se mohou na pokoji ubytovat. Počet může být vyšší než maximální počet dospělých na pokoji.
 • Max. počet dospělých: Maximální počet dospělých, kteří se mohou ubytovat na pokoji.
 • Max. počet dětí: Maximální počet dětí, které se mohou ubytovat na pokoji. Upozorňujeme, že dítě musí doprovázet alespoň jeden dospělý. Maximální počet dětí: V kterémkoli pokoji nebo ubytovací jednotce odpovídá maximálnímu počtu hostů sníženému o jednu osobu. 
 • Maximální počet dětí ubytovaných za dětskou cenu: Maximální počet dětí, kteří mají nárok na cenu za dítě. Všechny ostatní děti se ubytovávají za cenu za dospělého.

Zde je několik příkladů, jak můžete nastavit ceny za děti v případě, že je v pokojích možné děti ubytovat: 

Příklad Ceny Kapacita a distribuce cen za děti Cenová strategie

Studio s cenou podle počtu hostů

Cena za dospělého: 90 EUR

Cena za další dítě: 50 EUR

Maximální počet hostů: 3

Max. počet dospělých: 2

Maximální počet dětí: 2 (pokud se ubytovává pouze jeden dospělý, lze s ním ubytovat dvě děti)

Maximální počet dětí ubytovaných za dětskou cenu: 1 (cena, kterou nastavíte u tohoto pokoje, je za jedno dítě)

Pokud je pobyt pro jednoho dospělého se dvěma dětmi, může cenu za ubytování dětí využít pouze jedno dítě a za další dítě se platí cena jako za dospělého.

1 dospělý: 90 EUR

První dítě: 50 EUR

Druhé dítě: 90 EUR (nemá nárok na dětskou sazbu)

Celková cena: 230 EUR

Rodinný pokoj s cenami podle počtu hostů

Cena za dospělého: 90 EUR

Cena za další dítě: 50 EUR

Maximální počet hostů: 6

Max. počet dospělých: 4

Maximální počet dětí: 5 (pokud se ubytovává pouze jeden dospělý, lze s ním ubytovat pět dětí)

Maximální počet dětí ubytovaných za dětskou cenu: 2

Pokud se jedná o pobyt pro čtyři dospělé a dvě děti, bude oběma dětem kromě ceny pro čtyři dospělé na pokoji účtována také dětská cena.

4 dospělí: 360 EUR

2 děti: 100 EUR

Celková cena: 460 EUR

Rodinný pokoj s pevně stanovenou cenou za pokoj

Cena za pokoj: 300 EUR

Cena za další dítě: 50 EUR

Maximální počet hostů: 6

Max. počet dospělých: 4

Maximální počet dětí: 5

Maximální počet dětí ubytovaných za dětskou cenu: 2

Ačkoli se v pokoji může ubytovat až šest osob, cena za pokoj zahrnuje jen ubytování pro čtyři osoby (dospělé a děti)

Pokud je pobyt pro maximálně čtyři osoby (bez ohledu na počet dospělých a dětí), pevně stanovená cena za pokoj je konečná bez dalších příplatků.

Celková cena: 300 EUR

Pokud se jedná o pobyt pro čtyři dospělé a dvě další děti (celkem pro šest osob), bude kromě ceny za pokoj účtována také dětská cena za ubytování dvou dětí.

4 dospělí: 300 EUR

2 děti: 100 EUR

Celková cena:400 EUR

 


Rozšíření kapacity pokoje přistavením dětské postýlky a/nebo přistýlky

Kapacita, kterou nastavíte, se vztahuje na hosty ubytované na stávajících postelích. Hosté, kteří budou spát na přistýlkách či dětských postýlkách, nejsou do této kapacity zahrnuti. 

Dětské postýlky jsou pro mnoho rodin s dětmi nezbytným vybavením. Pokud je na pokoje přidáte, bude vyšší šance, že si u vás vybere ubytování právě tento typ hostů. 

Pokud chcete přidat přistýlky a dětské postýlky a nastavit u nich ceny, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V části Děti a přistýlky klikněte v sekci Přistýlky a dětské postýlky na Upravit.
 4. Zadejte, kolik přistýlek a/nebo dětských postýlek můžete na pokoj nebo ubytovací jednotku připravit.
 5. Nastavte si ceny a věková omezení pro dětské postýlky a přistýlky. Informace o dětských postýlkách zdarma se hostům bude zobrazovat ve výsledcích hledání. 
 6. Zkontrolujte nastavené podmínky a pak klikněte na Uložit

Výběr preferovaného typu pokoje / ubytovací jednotky a cenové kategorie

Flexibilní ceny za ubytování dětí na úrovni jednotlivých pokojů / ubytovacích jednotek a cenových kategorií můžete nastavit následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky běžte do sekce Podmínky týkající se ubytování dětí. V části Flexibilní ceny za ubytování dětí klikněte na Zobrazit nebo upravit
 4. Uvidíte seznam pokojů s nastavenou kapacitou alespoň pro jedno dítě – u těchto pokojů můžete tedy nabízet flexibilní ceny za ubytování dětí.
 5. Vyberte typ pokoje nebo ubytovací jednotky, u které chcete zobrazit podrobnosti o dané cenové kategorii.
 6. Uvidíte přehled kapacity a poslední dostupnou cenu pokoje pro vámi vybraný typ pokoje. Také uvidíte věkové skupiny, které jste pro své ubytování nastavili. Zde můžete zadat podrobnosti o cenách pro tyto věkové skupiny.

Nastavení cen podle věkových skupin, kopírování nastavených cen za ubytování dětí a nastavení speciálních cen na určité období

Nastavení cen podle věkové skupiny

Pro každou věkovou skupinu můžete zvolit, zda budou všechny děti zpoplatněny stejně, nebo zda za některé děti budete účtovat jinou částku. Při nastavení postupujte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky přejděte do části Podmínky pro ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. V sekci Ceny za ubytování dětí v rámečkuFlexibilní klikněte na tlačítko Nastavit nebo Zobrazit nebo upravit.
 5. Vyberte pokoj a cenovou kategorii
 6. V části Výchozí nastavení cen za ubytování dětí klikněte na Upravit.
 7. Pro každou věkovou kategorii vyberte, zda jsou ceny pro všechny děti stejné, nebo odlišné.

Pokud má být cena za všechny děti v jedné skupině stejná, můžete si vybrat z těchto možností:

 • Zdarma: Za děti v této věkové skupině se neplatí.
 • Pevná cena: Za děti v této věkové skupině je stanovena pevná cena.
 • Procento: Za děti se účtuje procentuální sazba z celkové ceny pokoje. Možnost nastavení procentuální ceny z celkové ceny pokoje v extranetu závisí na cenovém modelu, který používáte (není možné u nastavení cen podle délky pobytu a počtu hostů).
 • Plná cena za dospělého: Za děti se platí stejná cena jako za dospělé starší 18 let.

Pokud za děti v této věkové skupině účtujete jinou cenu, můžete nastavit cenu za první dítě, cenu za druhé dítěcenu za každé další dítě v dané věkové skupině. Pro více informací o tom, jak fungují ceny za jednotlivé děti, si přečtěte tento článek.

Po vyplnění všech informací pro věkové skupiny uvidíte náhled nastavení cen. Až dokončíte nastavení, klikněte na Uložit změny.

Uvedené ceny nemusí být přesné, protože nemusí zahrnovat daně, žádné dodatečné poplatky ani propagační akce. Přesto vám poskytnuté údaje mohou pomoci lépe pochopit, jak byly vaše flexibilní ceny za děti nastaveny. 

Kopírování nastavených cen za děti z jednoho pokoje na další

Nyní je k dispozici nástroj pro vytvoření kopie cen. Tato funkce vám pomůže ušetřit čas při nastavování cen za děti tím, že vám umožní zkopírovat již nastavené ceny u jednoho pokoje na další pokoj. Kopii ceny za pokoj můžete vytvořit takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky přejděte do části Podmínky pro ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. V sekci Ceny za ubytování dětí v rámečkuFlexibilní klikněte na tlačítko Nastavit nebo Zobrazit nebo upravit.
 5. Vyberte pokoj a cenovou kategorii
 6. V části Výchozí nastavení cen za ubytování dětí klikněte na Vytvořit kopii.
 7. Zobrazí se seznam cen pokoje, u kterých můžete zkopírovat původní cenu za ubytování dětí. Vyberte příslušný pokoj a klikněte na Pokračovat.
 8. Zkontrolujte svůj výběr a pak klikněte naProvést změny.

Nastavení jiných cen pro děti na určité období

Pokud vaše cenové podmínky zahrnují také různé dětské ceny platné po určité období (například hlavní sezóna nebo období nízké poptávky), můžete si pro vybrané termíny nastavit jiné ceny.

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky přejděte do části Podmínky pro ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. V sekci Ceny za ubytování dětí v rámečku Flexibilní klikněte na tlačítko Zobrazit nebo Upravit nebo Nastavit.
 5. Vyberte pokoj a cenovou kategorii
 6. V sekci Nastavte si rozdílné ceny na vybrané termíny klikněte na Vytvořit novou cenu.
 7. Vyberte nastavení a klikněte na Uložit změny.

Jak zkontrolovat, zda je nastavení cen aktivní

Chcete-li zkontrolovat, zda je nastavení cen za děti aktivní, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V části Děti a přistýlky přejděte na Podmínky týkající se ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. V sekci Ceny za ubytování dětí v rámečku Flexibilní klikněte na tlačítko Zobrazit nebo Upravit.
 5. Klikněte na pokoj nebo ubytovací jednotku z nabídky a vyberte cenovou kategorii.
 6. Uvidíte sekci Nastavení cen za ubytování dětívýchozím nastavením, kde se zobrazuje přehled nastavení podle věkového rozmezí. Pokud vidíte stav Aktivní, znamená to, že hosté si nyní za tuto cenu mohou rezervovat ubytování.
 7. V nabídce uvidíte u nastavených cenových kategorií Nastavení je aktivní. Můžete také zjistit, u kterých cenových kategorií ještě nejsou nastaveny ceny za ubytování dětí.

Může trvat až dvě hodiny, než se ceny za děti, které nastavíte, promítnou na stránce vašeho ubytování.

Pokud budete v budoucnu potřebovat tyto ceny změnit, dostanete se k nim ze stránky Podmínky pro ubytování dětí a kapacita nebo přímo na stránce Flexibilní ceny za ubytování dětí.


Ukončení spolupráce s poskytovatelem propojení

Pokud odešlete ceny za ubytování dětí poskytovateli propojení, stránku Flexibilní ceny za ubytování dětí v extranetu bude možné zobrazit, ale ceny nebude možné upravovat. 

Pokud již s poskytovatelem propojení nespolupracujete nebo přecházíte k jinému, nebude možné stránku automaticky upravovat. Je třeba aktivovat flexibilní ceny za ubytování dětí takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a vyberte možnost Podmínky.
 3. V sekci Děti a přistýlky přejděte do části Podmínky pro ubytování dětí a klikněte na Upravit.
 4. V sekci Ceny za ubytování dětí v rámečku Flexibilní klikněte na tlačítko Zobrazit nebo upravit.
 5. Klikněte na ikonku pro informace.
 6. Klikněte na Aktivovat režim pro úpravy u flexibilních cen za ubytování dětí.

Po této změně můžete začít nastavovat nové ceny nebo upravovat stávající. Pokud jste změnili poskytovatele, bude toto nastavení platné, dokud se informace nepředají novému poskytovateli. 
 

Přijde vám tento článek užitečný?