Přilákejte více hostů díky nabídkám včasná rezervace a last minute

Aktualizováno před 6 měsíci | Doba čtení (min): 2
Uložit

Nabídky včasná rezervace a last minute jsou velmi flexibilní – můžete si vybrat vlastní slevy, termíny pobytů a booking windows na základě svých konkrétních potřeb. Abyste nabídky využívali strategicky, můžete si je dokonce nastavit tak, že budou probíhat několik týdnů nebo měsíců v kuse. Během tohoto období budou viditelné pro hosty na základě vámi nastavených kritérií.

Jak začít?

Tyto dvě nabídky se navzájem doplňují, proto doporučujeme v rámci marketingové strategie aktivovat obě dvě. Jsou navrženy na základě vzorců poptávky, které jsme identifikovali během zotavování cestovního ruchu z koronaviru (covid-19), a lze je snadno přizpůsobit vaší konkrétní situaci a potřebám.

Aktivovat nabídky včasná rezervace a last minute

 

Nabídka

Popis

Doporučení

Včasná rezervace

Tato nabídka vám pomůže zvýšit obsazenost na začátku sezóny tím, že přiláká hosty, kteří si rezervují své cesty v dostatečném předstihu. 

Doporučujeme, abyste tuto nabídku nastavili minimálně na 30 dní před příjezdem.

Last minute

Tato nabídka vám pomůže zvýšit obsazenost po celou sezónu tím, že přiláká hosty, kteří se pro své cesty rozhodují na poslední chvíli.

Doporučujeme, abyste tuto nabídku nastavili maximálně na 7 dní před příjezdem.

Is this article helpful?