Vše, co potřebujete vědět o nabídce nového ubytování

Aktualizováno před 4 měsíci | Doba čtení (min): 4
Uložit

Nabídky jsou skvělý způsob, jak zvýšit počet rezervací. Pro nové partnery jsme vytvořili nabídku nového ubytování, díky které bude vaše ubytování pro potenciální hosty zajímavější. 

Pokud nabídnete slevu 20 %, je pravděpodobnější, že první rezervace a hodnocení získáte dříve než bez této slevy. Po získání tří rezervací nebo po 90 dnech (podle toho, co nastane dříve) se vaše cena automaticky vrátí na 100 %. Tuto nabídku můžete kdykoli zrušit. 

Níže se dozvíte vše, co potřebujete vědět, abyste nabídku nového ubytování mohli využít. 


Tento článek obsahuje:


Výhody této slevy

Někdy je pro nová ubytování těžké získat první rezervace. Nabídka nového ubytování vám pomůže získat první rezervace rychleji, díky čemuž obdržíte první hodnocení hostů a průměrné hodnocení dříve. Vaše ubytování pak bude atraktivnější pro další potenciální hosty. Po zapojení do této nabídky se vaše šance na získání rezervací zvýší.

Tato nabídka nabízí hostům atraktivní ceny za rezervaci ubytování, které dosud neobdrželo žádné hodnocení ani průměrné hodnocení. 


Jak aktivovat nabídku při registraci

Nabídku nového ubytování můžete aktivovat během 15minutového procesu registrace v sekci, kde nastavujete cenu za noc. Stačí postupovat následovně: 

 1. Při nastavování ceny za noc uvidíte dvě možnosti: Ano, chci dočasně nabídnout slevu 20 % nebo Ne, nechci nabídnout slevu 20 %
 2. Nabídku aktivujete, když zvolíte možnost Ano, chci dočasně nabídnout slevu 20 %.
 3. Pokud zaškrtnete Ano, zobrazí se vám cena za noc, která bude dostupná pro první tři rezervace. Pravidla nastavení nabídek si můžete přečíst, když na pravé straně obrazovky kliknete na Zjistit více

Nabídku si budete moci prohlížet, upravovat a deaktivovat v sekci Vaše nabídky na stránce Nabídky.  


Jak aktivovat nabídku v sekci Nabídky 

Pokud nabídku neaktivujete při registraci, můžete tak učinit v extranetu pod záložkou Nabídky

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Nabídky
 3. Klikněte na Vybrat novou nabídku a poté mezi nabídkami z portfolia vyhledejte nabídku nového ubytování.

Jak aktivovat nabídku v Centru příležitostí

Pokud nabídku neaktivujete při registraci ani v extranetu pod záložkou Nabídky, můžete ji také nastavit v extranetu v Centru příležitostí.

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Příležitosti a z nabídky vyberte Centrum příležitostí
 3. Centru příležitostí si vyberte sekci Konverze.
 4. V sekci Konverze vyhledejte nabídku nového ubytování.
 5. Klikněte na Využít příležitost.
 6. Vyberte nastavení.
 7. Klikněte na Uložit.

Pokud chcete vědět více o nastavení, sledování a deaktivaci nabídek a jiných promo akcí, přečtěte si tento článek

 

You can opt in to the New Property Deal during the 15 min Registration flow at the point of setting up price per night. To do so follow these steps: 

 1. When setting up your price per night, you’ll see two options: Yes, I want to temporarily give 20% off or No, I don’t want to give 20% off
 2. You can opt in by choosing Yes, I want to temporarily give 20% off.
 3. If you select yes, you’ll be informed of the price per night for the first three bookings. On the right hand side of the screen, select Learn more to read the rules for setting up a deal. 

You’ll be able to view, edit and disable the deal under Your Promotions on the Promotions page.  

 

If you don’t opt in during registration, you can also set up the promotion in the extranet under the Promotions tab. 

 1. Log in to the extranet
 2. Click on the Promotions tab 
 3. Select Choose new promotion and find the New Property Deal under the Portfolio Deals

 

If you don’t opt in during registration or via the Promotions tab, you can also set up the promotion in the extranet under the Boost performance tab.

 1. Log in to the extranet.
 2. Click on the Boost performance tab, where you’ll find the Opportunity Centre.
 3. In the Opportunity Centre, go to Conversion.
 4. In Conversion, you will find the New Property Deal.
 5. Click Take action.
 6. Choose your settings.
 7. Click Save.

To find out more about how to set up, monitor or deactivate deals and promotions, take a look at this article

Přijde vám tento článek užitečný?