Jak mohu propojit svůj kalendář Booking.com s jinými kalendáři?

Aktualizováno před 1 měsícem
Uložit

Abyste si udrželi přehled o rezervacích a předcházeli duplicitním rezervacím, je užitečné synchronizovat kalendář na Booking.com s kalendáři třetích stran. To znamená, že do svého kalendáře na Booking.com importujete kalendáře z Airbnb nebo HomeAway nebo rezervace z kalendáře na Booking.com exportujete do kalendáře Airbnb nebo Google.

Doporučujeme kalendář Booking.com exportovat i importovat. Tímto způsobem můžete spravovat rezervace na všech platformách, aniž byste museli svůj kalendář Booking.com ručně blokovat rezervacemi z jiných platforem. Mějte však na paměti, že kalendáře nejsou synchronizované v reálném čase, takže jednotlivé rezervace vytvořené na jiných platformách se automaticky nesynchronizují s kalendářem Booking.com a naopak.

Pokud na Booking.com teprve začínáte, doporučujeme provést tento krok ještě před tím, než bude vaše ubytování na naší platformě otevřené pro rezervace.

Funkci importu nebo exportu kalendáře máte k dispozici, pokud vaše ubytování:

 • má 20 nebo méně typů pokojů a maximálně jednu jednotku od každého typu pokoje,
 • nevyužívá služby XML, jako je například property management systém (PMS) nebo channel manager.

Tato funkce není dostupná všem ubytováním. Chcete-li ověřit, zda je tato možnost pro vás dostupná, klikněte na záložku Ceny a dostupnost nebo Kalendář v extranetu. Pokud je tato funkce pro vaše ubytování dostupná, uvidíte možnost Synchronizace kalendářů. Mějte však na paměti, že synchronizace rezervací neprobíhá v reálném čase. To znamená, že při synchronizaci rezervací z externích kalendářů s kalendářem Booking.com a naopak dochází k prodlevě.

Pro import nebo export svého kalendáře postupujte podle následujících kroků:

Import kalendáře třetí strany

Tento způsob je užitečný, pokud pracujete s dalšími online prodejními kanály a chcete si importovat a synchronizovat další ze svých kalendářů s kalendářem Booking.com. Postupujte následovně:

 1. Zkopírujte URL odkaz svého externího kalendáře.
 2. Přihlaste se do extranetu a v záložce Kalendář nebo Ceny a dostupnost vyberte možnost Synchronizace kalendářů. Otevře se vám stránka s přehledem synchronizace kalendářů.

Na stránku s přehledem synchronizace kalendářů můžete také přejít prostřednictvím měsíčního kalendáře, stačí v kalendáři kliknout na tlačítko Spravovat propojení s kalendářem.

 1. Klikněte na tlačítko Přidat propojení s novým kalendářem. Do pole vložte zkopírovaný odkaz na kalendář třetí strany a poté propojení pojmenujte (např. pokud jde o propojení s Airbnb, můžete ho pojmenovat Airbnb) a následně klikněte na Další krok.
 2. Kliknutím na Zkopírovat odkaz zkopírujte iCal odkaz Booking.com a poté jej vložte do příslušného pole v kalendáři třetí strany – například na stránce Airbnb pro synchronizaci kalendáře. Jakmile to uděláte, můžete se vrátit do extranetu a kliknout na Hotovo.

Tento kalendář uvidíte v přehledu propojení. Propojení kalendářů chvíli trvá, takže zatím uvidíte status Aktivace propojení. Jakmile budou kalendáře synchronizovány, status se změní na OK.

     5. U každého kalendáře, který importujete, máte možnost kalendář obnovit nebo odstranit. Pomocí funkce Obnovit můžete importovaný kalendář automaticky synchronizovat. Kliknutím na Odstranit importovaný kalendář vymažete a synchronizace nebude nadále probíhat.  


Export kalendáře Booking.com

Díky této možnosti budete moci zkopírovat status svých pokojů na Booking.com do kalendářů třetích stran. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu a v záložce Kalendář nebo Ceny a dostupnost vyberte možnost Synchronizace kalendářů. Otevře se vám stránka s přehledem synchronizace kalendářů.
 2. Klikněte na Přidat propojení s novým kalendářem a sjeďte dolů, kde klikněte na Přeskočit tento krok.

Upozornění: Pokud jste ještě neimportovali kalendář z jiné platformy, rezervace z této webové stránky se ve vašem kalendáři Booking.com neprojeví ani nezablokují. Tento krok byste měli přeskočit pouze v případě, že chcete rezervace, které obdržíte z jiných webů, blokovat ručně nebo pokud jste již ostatní kalendáře importovali.

 1. Ve vyskakovacím okně propojení pojmenujte a klikněte na Exportovat kalendář.
 2. Kliknutím na Zkopírovat odkaz si odkaz zkopírujte a poté ho vložte do příslušného pole v kalendáři třetí strany. Jakmile toto uděláte, vraťte se do extranetu a klikněte na Hotovo.

Tento kalendář uvidíte v přehledu propojení. Propojení kalendářů chvíli trvá, takže zatím uvidíte status Aktivace propojení. Jakmile budou kalendáře synchronizovány, status se změní na Proběhl pouze export.

 1. Pokud chcete deaktivovat export kalendáře Booking.com do kalendáře třetí strany, odstraňte propojení na platformě příslušné třetí strany.

Upozornění: Kalendáře se nesynchronizují v reálném čase, takže jednotlivé rezervace vytvořené na jiných platformách se automaticky nesynchronizuji s kalendářem Booking.com a naopak.

Is this article helpful?