Jak mohu přidat ceny k jednomu nebo více pokojům?

Pokud potřebujete aktualizovat nebo přidat ceny a dostupnost pro jakýkoliv typ pokoje, můžete to snadno provést v extranetu.

V závislosti na typu ubytování budete mít k dispozici jednu z následujících možností.

Pokud má Vaše ubytování kalendář, který zobrazuje 30 dnů postupujte následovně:

 1. V sekci Ceny a dostupnost klikněte na Kalendář (nebo příslušné jméno pokoje).
 2. Zadejte pomocí políček Od a Do termín, pro který chcete ceny zadat.
 3. V kalendáři můžete nastavit konečné datum nebo zaškrtnout políčko Bez konečného termínu prostřednictvím Pokročilého výběru termínu.
 4. V sekci Cena zadejte cenu.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit
 6. Tyto kroky opakujte u každého příslušného typu pokoje

Pokud má Vaše ubytování více jednotek a jiný typ kalendáře, postupujte následovně:

 1. V sekci Ceny a dostupnost klikněte na Kalendář.
 2. Klikněte na šipku vedle příslušného data a objeví se více možností.
 3. Vedle tlačítka Cena, klikněte na Upravit.
 4. Vyberte cenu, termín a specifická data, na která chcete tuto cenovou kategorii aplikovat. Poté klikněte na Uložit změny.
 5. Opakujte tento postup pro každou cenovou kategorii a typ pokoje, který chcete aktualizovat.