Jak mohu propojit svůj kalendář Booking.com s jinými kalendáři?

Abyste si udrželi přehled o rezervacích a předcházeli duplicitním rezervacím, je užitečné synchronizovat kalendář na Booking.com s kalendáři třetích stran. To znamená, že do svého kalendáře na Booking.com importujete kalendáře z Airbnb nebo HomeAway nebo rezervace z kalendáře na Booking.com exportujete do kalendáře Airbnb nebo Google.

Jako nejspolehlivější řešení doporučujeme kalendář Booking.com exportovat i importovat. Takto budete moci své rezervace spravovat na všech platformách. Mějte však na paměti, že kalendáře nejsou synchronizované v reálném čase, takže jednotlivé rezervace vytvořené na jiných platformách se automaticky s kalendářem Booking.com nesynchronizují a naopak.

Pokud na Booking.com teprve začínáte, doporučujeme provést tento krok ještě před tím, než bude vaše ubytování na naší platformě otevřené pro rezervace.

Funkci importu nebo exportu kalendáře máte k dispozici, pokud má vaše ubytování:

 • 20 nebo méně typů pokojů a maximálně jednu jednotku od každého typu pokoje,
 • ubytování nevyužívá služby XML, jako je například property management systém (PMS) nebo channel manager,

Tato funkce není dostupná všem ubytováním.  Chcete-li ověřit, zda je tato možnost pro vás dostupná, klikněte na záložku Kalendář nebo Ceny a dostupnost v extranetu. Pokud je tato funkce pro vaše ubytování dostupná, uvidíte možnost Synchronizace kalendářů. Mějte však na paměti, že synchronizace rezervací neprobíhá v reálném čase. To znamená, že při synchronizaci rezervací z externích kalendářů s kalendářem Booking.com a naopak dochází k prodlevě.

K importu nebo exportu svého kalendáře postupujte podle následujících kroků:

Import kalendáře třetí strany

Tento způsob je užitečný, pokud pracujete s dalšími online prodejními kanály a chcete si importovat a sesynchronizovat další z vašich kalendářů s kalendářem Booking.com. Postupujte následovně:

 1. Zkopírujte URL odkaz svého externího kalendáře.
 2. Přihlaste se do extranetu a v záložce Ceny a dostupnost nebo Kalendář vyberte Synchronizace kalendářů. Otevře se vám stránka s přehledem synchronizace kalendářů.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat propojení s novým kalendářem. Do pole vložte zkopírovaný odkaz na kalendář třetí strany a poté propojení pojmenujte (např. pokud jde o propojení s Airbnb, můžete ho pojmenovat Airbnb) a následně klikněte na Další krok.
 4. Zkopírujte odkaz kliknutím na Zkopírovat odkaz a následně ho vložte do příslušného pole v kalendáři třetí strany. Jakmile toto uděláte, vraťte se do extranetu a klikněte na Hotovo.

Tento kalendář uvidíte v přehledu propojení. Propojení kalendářů chvíli trvá, takže zatím uvidíte status Aktivace propojení. Jakmile budou kalendáře synchronizovány, status se změní na OK.

 1. U každého kalendáře, který importujete, máte možnost kalendář obnovit nebo odstranit. Pomocí funkce Obnovit můžete importovaný kalendář automaticky synchronizovat. Kliknutím na Odstranit importovaný kalendář vymažete a synchronizace nebude nadále probíhat.

Export kalendáře Booking.com

Díky této možnosti budete moci zkopírovat status vašich pokojů na Booking.com do kalendářů třetích stran. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu a v záložce Ceny a dostupnost nebo Kalendář vyberte možnost Synchronizace kalendářů. Otevře se vám stránka s přehledem synchronizace kalendářů.
 2. Klikněte na Přidat propojení s novým kalendářem a sjeďte dolů, kde klikněte na Přeskočit tento krok.
 3. Ve vyskakovacím okně propojení pojmenujte a klikněte na Exportovat kalendář.
 4. Kliknutím na Zkopírovat odkaz si odkaz zkopírujte a poté ho vložte do příslušného pole v kalendáři třetí strany. Jakmile toto uděláte, vraťte se do extranetu a klikněte na Hotovo.

Tento kalendář uvidíte v přehledu propojení. Propojení kalendářů chvíli trvá, takže zatím uvidíte status Aktivace propojení. Jakmile budou kalendáře synchronizovány, status se změní na Proběhl pouze export.

 1. Pokud chcete deaktivovat export kalendáře Booking.com do kalendáře třetí strany, odstraňte propojení na platformě příslušné třetí strany.

Upozornění: Kalendáře se nesynchronizují v reálném čase, takže jednotlivé rezervace vytvořené na jiných platformách se automaticky s kalendářem Booking.com nesynchronizuji a naopak. ZDE---