Jak mohu upravovat ceny v aplikaci Pulse?

Aktualizováno před 6 dny

V tomto článku se dozvíte, jak si snadno upravovat cenové kategorie a ceny v aplikaci Pulse u jednoho nebo více termínů.


Obsah:

Starý kalendář

Nový kalendář


Starý kalendář

V aplikaci Pulse můžete upravovat ceny u jednoho termínu nebo více termínů. Postupujte podle toho, zda máte aplikaci ve verzi pro iOS nebo Android.

iOS

Jedna změna u jednoho termínu:

 1. Přejděte na záložku Dostupnost a vyberte termín, u kterého chcete provést úpravy.
 2. Když sjedete níže, zobrazí se vám všechny vaše typy pokojů.
 3. Klepněte na pokoj, u kterého chcete provést úpravy.
 4. Zobrazí se vám stránka s kalendářem a cenovými kategoriemi nastavenými u daného pokoje.
 5. Vyberte cenovou kategorii a klepněte na šedivé políčko. Upravte cenu, jak potřebujete.
 6. Po dokončení klepněte na Uložit v dolní části obrazovky.
 7. Zelené zaškrtnutí potvrdí, že byl proces dokončen.

Změny u více termínů:

 1. Přejděte na záložku Dostupnost a klepněte na ikonku s čárkami a tečkami v pravém horním rohu.
 2. Vyberte období, na které se mají změny vztahovat a klepněte na Upravit ceny.
 3. Vyberte ubytování, u kterého chcete změnit ceny (v případě, že máte více ubytování).
 4. Vyberte typ pokoje a sjeďte dolů na všechny cenové kategorie.
 5. Vyberte cenovou kategorii a klepněte na šedivé políčko. Upravte cenu, jak potřebujete.
 6. Po dokončení klepněte na Uložit v dolní části obrazovky.
 7. Zelené zaškrtnutí potvrdí, že byl proces dokončen.

Android

Jedna změna u jednoho termínu:

 1. Klepněte na ikonku kalendáře a vyberte termín, který chcete upravit.
 2. Když sjedete níže, zobrazí se vám všechny typy pokojů.
 3. Vyberte pokoj, u kterého chcete provést změny, a klepněte na Podrobnosti.
 4. Zobrazí se vám stránka s kalendářem a cenovými kategoriemi nastavenými u daného pokoje.
 5. Vyberte cenové kategorie, u kterých chcete provést změny, a klepněte na políčko s měnou. Upravte cenu, jak potřebujete.
 6. Po dokončení klepněte na ikonku zaškrtnutí v horní části obrazovky.
 7. Zelené zaškrtnutí potvrdí, že byl proces dokončen.

Změny u více termínů:

 1. Klepněte na ikonku kalendáře.
 2. Pak klepněte na ikonku s čárkami a tečkami v pravém horním rohu.
 3. Vyberte období, na které se mají změny vztahovat, a níže na obrazovce klepněte na Upravit cenu.
 4. Vyberte ubytování, u kterého chcete změnit ceny (v případě, že máte více ubytování).
 5. Vyberte cenové kategorie, u kterých chcete provést změny, a klepněte na políčko s měnou. Upravte cenu, jak potřebujete.
 6. Po dokončení klepněte na ikonku zaškrtnutí v horní části obrazovky.
 7. Zelené zaškrtnutí potvrdí, že byl proces dokončen.

Nový kalendář

Jeden termín:

 1. Otevřete aplikaci Pulse na zařízení se systémem iOS nebo Android.
 2. Otevřete záložku Dostupnost.
 3. Pokud máte jen jeden typ pokoje, přejděte rovnou ke kroku 6.

  Pokud máte více typů pokojů, přejděte ke kroku 5.

  Pokud máte více ubytování, pokračujte následujícím krokem.

 4. Klepněte na ubytování, u kterého chcete provést změny.
 5. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje, který chcete upravit, klepnutím na příslušný kalendář.

  Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam seřazený podle termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje.

 6. Klepněte na termín, který chcete upravit.
 7. Když sjedete níže, zobrazí se vám všechny vaše cenové kategorie a ceny.
 8. Pokud chcete otevřít nebo zavřít cenovou kategorii, klepněte na přilehlé zaškrtávací políčko. Pokud políčko není zaškrtnuté, cenová kategorie není aktivní. Zaškrtnuté políčko znamená, že cenová kategorie je aktivní.
 9. Pokud chcete změnit cenu, klepněte na políčko označené jako Cena a zadejte požadovanou cenu. 
 10. Po dokončení:

  V zařízení iOS klepněte na tlačítkoUložit ve spodní části obrazovky a změny se uloží. Pokud změny uložit nechcete, klepněte na Obnovit

  Na zařízení se systémem Android klepněte na ikonku označení v pravém horním rohu na obrazovce a změny tak uložíte. Pokud nechcete uložit změny, klepněte na šipku v levém horním rohu obrazovky a pak na tlačítko Odstranit.


Více termínů:

 1. Otevřete aplikaci Pulse na zařízení se systémem iOS nebo Android.
 2. Otevřete záložku Dostupnost.
 3. Pokud máte jen jeden typ pokoje, přejděte ke kroku 6.

  Pokud máte více ubytování, přejděte ke kroku 5.

  Pokud máte více ubytování, pokračujte následujícím krokem.

 4. Klepněte na ubytování, u kterého chcete provést změny.
 5. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje, který chcete upravit, klepnutím na příslušný kalendář.

  Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam seřazený podle termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje.

 6. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů.
 7. Vyberte období, u kterého chcete provést změny.
 8. Vyberte Ceny a omezení.
 9. Pokud chcete otevřít nebo zavřít cenovou kategorii, klepněte na přilehlé zaškrtávací políčko. Pokud políčko není zaškrtnuté, cenová kategorie není aktivní. Zaškrtnuté políčko znamená, že cenová kategorie je aktivní.
 10. Pokud chcete změnit cenu, klepněte na políčko označené jako Cena a zadejte požadovanou cenu. 
 11. Po dokončení:

  Pokud používáte iOS, klepněte na tlačítko Uložit ve spodní části obrazovky nebo na Zrušit, pokud změny uložit nechcete.

  Na zařízení se systémem Android klepněte na ikonku označení v pravém horním rohu na obrazovce a změny tak uložíte. Pokud změny nechcete uložit, klepněte na šipku v levém horním rohu obrazovky a pak na Odstranit nebo klepněte na zatočenou šipku Obnovit v pravém horním rohu (vedle ikonky zaškrtnutí).

Co si o této stránce myslíte?

Program Služební cesta

Přidejte další zařízení pro práci, která zvýší viditelnost vašeho ubytování bez přidaných nákladů.

Zjistit více