Jak mohu upravovat ceny v aplikaci Pulse?

V aplikaci Pulse můžete upravovat ceny pro jednotlivé termíny i více termínů najednou. Níže naleznete postup pro verzi aplikace pro iOS a Android.

iOS

Pro změnu cen v samostatném termínu:

 1. Klepněte na záložku Dostupnost a vyberte termín, ve kterém chcete upravit cenu.
 2. Ve spodní části stránky uvidíte seznam typů pokojů.
 3. Najděte typ pokoje, pro který chcete upravit cenu a klepněte na něj.
 4. Zobrazí se stránka s kalendářem a cenovými kategoriemi, které jsou nastaveny pro tento typ pokoje.
 5. Najděte cenovou kategorii, kterou chcete upravit a klepněte na šedé políčko. Upravte cenu.
 6. Ve spodní části stránky klepněte na tlačítko Uložit.
 7. Zobrazí se zelený znak zaškrtnutí, kterým bude změna ceny potvrzena.

Pro změnu více termínů najednou:

 1. Klepněte na záložku Dostupnost a v pravém horním rohu klepněte na ikonu zobrazující řádky a tečky.
 2. Vyberte časové rozmezí, ve kterém chcete upravit ceny a klepněte na tlačítko Upravit ceny.
 3. Vyberte ubytování, pro které chcete upravit ceny (v případě, že máte více ubytování).
 4. Vyberte typ pokoje a ve spodní části stránky uvidíte všechny cenové kategorie.
 5. Najděte kategorii, pro kterou chcete upravit cenu a klepněte na šedé políčko. Upravte cenu.
 6. Ve spodní části stránky klepněte na tlačítko Uložit.
 7. Zobrazí se zelený znak zaškrtnutí, kterým bude změna ceny potvrzena.

Android

Pro změnu cen v samostatném termínu:

 1. Klepněte na ikonu Kalendáře a vyberte termín, pro který chcete upravit cenu.
 2. Ve spodní části stránky uvidíte cenové kategorie, které nabízíte.
 3. Najděte pokoj, pro který chcete cenu upravit a klepněte na Podrobnosti.
 4. Zobrazí se stránka s kalendářem a cenovými kategoriemi, které jsou nastaveny pro tento typ pokoje.
 5. Najděte cenovou kategorii, kterou chcete upravit a klepněte na políčko Měna. Upravte cenu.
 6. Poté klepněte na tlačítko se znakem zaškrtnutí na spodní straně stránky.
 7. Zobrazí se zelený znak zaškrtnutí, kterým bude změna ceny potvrzena.

Pro změnu více termínů najednou:

 1. Klepněte na ikonu Kalendáře.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu zobrazující řádky a tečky.
 3. Vyberte časové rozmezí, ve kterém chcete upravit ceny a klepněte na tlačítko Upravit ceny.
 4. Vyberte ubytování, pro které chcete upravit ceny (v případě, že máte více ubytování).
 5. Najděte kategorii, pro kterou chcete upravit cenu a klepněte na políčko Měna. Upravte cenu.
 6. Poté klepněte na tlačítko se znakem zaškrtnutí na spodní straně stránky.
 7. Zobrazí se zelený znak zaškrtnutí, kterým bude změna ceny potvrzena.