Mohu kombinovat slevy na cenové kategorie a nabídky?

Pro nastavení fungující různorodé cenové strategie, je důležité využít všechny tyto složky: cenové kategorie, cenové kategorie cílené na určité hosty a nabídky. Na stránce Booking.com můžete tyto tři možnosti kombinovat různými způsoby.

Vytvořili jsme užitečný přehled, který ukazuje, které možnosti lze kombinovat a které můžete použít pouze samostatně:  

Obrázek
Discount Stacking - 28th of Oct 2019

Jak to funguje:

  • Cenové kategorie jsou nastaveny trvale a jsou viditelné pro všechny hosty. Pokud nabídnete další slevy, budou aplikovány na tyto vaše cenové kategorie.
  • Cenové kategorie cílené na určité hosty vám umožňují nabídnout slevu určitým hostům. Tyto slevy mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé v závislosti na strategii vašeho podnikání. Některé slevy lze sčítat. Například, slevy Genius lze sčítat s cenovými kategoriemi cílenými na určité hosty.
  • Nabídky jsou dočasné a fungují jako sleva a jsou určeny určitému typy hostů nebo pro všechny hosty, kteří splňují dané podmínky. Pokud máte aktivních několik nabídek a host má nárok na více než jednu z nich, bude mu nabídnuta cena s tou nejvyšší slevou.
  • Některé nabídky a cenové kategorie cílené na určité hosty mohou být také kombinovány, což vám umožní nabízet hostům, kteří splňují podmínky, kumulované slevy.

Pro více informací o tom, které možnosti můžete kombinovat, se podívejte na přehled výše nebo si přečtěte příklady níže:

Hostům nabízím cenovou kategorii s flexibilními podmínkami a nevratnou cenovou kategorii. Také mám aktivovanou Last minute nabídku. Jak bude aplikována sleva v případě Last minute nabídky?

Sleva za Last minute nabídku bude aplikována na všechny vaše cenové kategorie a bude viditelná všem hostům, kteří splňují podmínky.

Hostům nabízím cenovou kategorii s flexibilními podmínkami. Také jsem součástí programu Genius a aktivoval/a jsem si cenovou kategorii cílenou pro vybrané země. Která sleva bude hostům nabízena?

Standardní sleva Genius (10 %) bude nabízena pouze hostům, kteří jsou součástí programu Genius a obecná cenová kategorie bude nabídnuta hostům pocházejícím ze země, na kterou se sleva vztahuje. Pokud má host nárok na obě tyto slevy, budou mu nabídnuty obě, protože je lze sčítat.

Hostům nabízím nevratnou cenovou kategorii. Také jsem si aktivoval/a slevu Genius pro vybrané země a časově omezené nabídky. Která sleva bude hostům nabízena?

Sleva Genius pro vybrané země bude nabízena pouze hostům, kteří jsou součástí programu Genius a pocházejí ze země, na kterou se sleva vztahuje. Hostům z jiných zemí bude nabídnuta časově omezená nabídka (pokud si rezervaci vytvoří ve stanoveném čase). Pokud má host nárok na obě tyto slevy, bude jim nabídnuta jejich kombinace, protože je lze sčítat.

Chcete si Přehled možností kombinování slev uložit, abyste ho měli vždy při ruce?

Stáhnout Přehled možností kombinování slev