Jak přidat, otevřít a smazat pokoje nebo ubytovací jednotky

Aktualizováno před 1 rokem
Uložit

U pokojů nebo jiných ubytovacích jednotek, které nabízíte na stránce svého ubytování, můžete v extranetu nastavit dostupnost nebo provádět změny. Je důležité tyto informace udržovat aktuální, abyste maximalizovali viditelnost svého ubytování a vyhnuli se překročení kapacity.

Tento článek obsahuje:

1. Jak přidat pokoj nebo ubytovací jednotku

2. Jak otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku pro rezervace

3. Jak odstranit pokoj nebo ubytovací jednotku
 


1. Jak přidat pokoj nebo ubytovací jednotku

Nový pokoj nebo ubytovací jednotku můžete na naší platformě do svého ubytování přidat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ubytovací zařízení a potom na Informace o pokojích nebo Informace o ubytovacích jednotkách.
 3. Klikněte na Vytvořit nový pokoj, Vytvořit nový apartmán nebo Přidat nové ubytovací zařízení.
 4. Zadejte údaje o novém pokoji nebo ubytovací jednotce a klikněte na Pokračovat.
 5. Pod novým pokojem nebo ubytovací jednotkou klikněte na Nahrát fotografie nebo na ikonu fotoaparátu a vyberte fotografie, které chcete přidat.

Nový pokoj nebo ubytovací jednotku ihned přidáme na stránku vašeho ubytování. Než si hosté budou moci pokoj nebo ubytovací jednotku rezervovat, budete je muset otevřít pro rezervace podle pokynů v další části tohoto článku.

 


2. Jak otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku pro rezervace

To závisí na typu zobrazení kalendáře v extranetu. Pokud nevíte, jaké zobrazení kalendáře používáte, podívejte se na snímky obrazovky níže a postupujte podle příslušných pokynů podle toho, co vidíte v extranetu.

Pokud chcete přepnout na jiné zobrazení kalendáře, klikněte na rozbalovací pole s názvem zobrazení, které právě používáte, a pak vyberte zobrazení, na které chcete přepnout.

Lineární zobrazení kalendáře Měsíční zobrazení kalendáře
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

2.1. Jak otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku pomocí kalendáře v lineárním zobrazení

Pokud používáte kalendář v lineárním zobrazení, otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku v určitém termínu můžete následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. Termíny, které se zobrazují zeleně, jsou momentálně otevřené a lze je rezervovat. Termíny zobrazující se červeně jsou momentálně zavřené a nelze je rezervovat. V řádku Status pokoje vyberte u požadovaného pokoje nebo ubytovací jednotky termín, který chcete otevřít nebo zavřít.
 4. Po aktualizaci statusu se barva pole změní. Pokud není otevření nebo zavření pokoje či ubytovací jednotky možné, objeví se vyskakovací okno s dalšími informacemi. Postupujte podle pokynů v tomto okně a klikněte na Uložit. Aktualizace statusu je poté potvrzena změnou barvy pole.

Pokud chcete rychle otevřít nebo zavřít pokoje či ubytovací jednotky ve více termínech najednou, můžete použít funkci „Hromadná úprava informací“. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. U pokoje nebo ubytovací jednotky, které chcete otevřít či zavřít, klikněte na Hromadná úprava informací.
 4. Zadejte termín, ve kterém chcete pokoj nebo ubytovací jednotku otevřít či zavřít.
 5. Klikněte na Status pokoje a zaklikněte Otevřít pokoj nebo Uzavřít pokoj.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny a nastavení hromadných úprav opusťte kliknutím na ikonu X pro zavření okna.

Pokud není možné v určitém termínu pokoj nebo ubytovací jednotku rezervovat a chcete zjistit proč, podívejte se, které z těchto označení je zobrazeno v poli Status pokoje v kalendáři:

 • Zavřeno – pokoj nebo ubytovací jednotku jste uzavřeli manuálně.
 • Žádná dostupnost – počet pokojů dostupných k prodeji jste nastavili na „0“.
 • Vyprodáno – prodali jste všechny nahrané pokoje nebo jednotky tohoto typu.
 • Není uvedena cena – zatím jste u daného pokoje nebo jednotky nenahráli žádné ceny.
 • Cena uzavřena – všechny cenové kategorie jsou uzavřeny nebo nejsou aktivní.
 • Více omezení – v rezervaci pokoje nebo jednotky brání kombinace výše uvedených možností.

Pro rychlé vyřešení těchto problémů a znovuotevření pokoje nebo ubytovací jednotky k rezervaci klikněte na políčko Status pokoje. Otevře se vyskakovací okno s dalšími pokyny.

2.2. Jak otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku pomocí kalendáře v měsíčním zobrazení

Pokud používáte kalendář v měsíčním zobrazení, otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku můžete následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. V rozbalovací nabídce vyberte pokoj nebo ubytovací jednotku, které chcete otevřít či zavřít.
 4. Zvolte termíny, ve kterých chcete tento pokoj nebo jednotku otevřít či zavřít, buď tažením ikony se třemi proužky v samotném kalendáři nebo zadáním termínů do polí Počáteční termín a Konečný termín.
 5. V sekci Otevřít nebo zavřít pro rezervace klikněte na Otevřeno pro rezervaci nebo Zavřeno.
 6. Klikněte na Uložit. Termíny otevřené k rezervaci se v kalendáři zobrazují zeleně a uzavřené termíny, které nelze rezervovat, červeně.

 


3. Jak odstranit pokoj nebo ubytovací jednotku

Pokud jste ve svém ubytování provedli změny a některé pokoje nebo ubytovací jednotky již nejsou k dispozici k rezervaci, můžete je z naší platformy odstranit. Postup odstranění záleží na tom, zda máte nebo nemáte nadcházející rezervace daného pokoje nebo jednotky.

3.1. Jak odstranit pokoj nebo ubytovací jednotku, pokud pro ně nemáte žádné nadcházející rezervace

Pokud pro daný pokoj nebo jednotku nemáte žádné nadcházející rezervace, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ubytovací zařízení a potom na Informace o pokojích nebo Informace o ubytovacích jednotkách.
 3. Pod pokojem nebo jednotkou, kterou chcete odstranit, klikněte na Smazat.
 4. Ve vyskakovacím okně klikněte na OK.

3.2. Jak odstranit pokoj nebo ubytovací jednotku, pokud pro ně máte nadcházející rezervace

Pokud máte nadcházející rezervace pro pokoje nebo jednotky, které chcete odstranit, nebudete je moci smazat trvale, dokud nebudou tyto rezervace odbydleny. Do té doby je třeba zajistit, že nebudete dostávat žádné další rezervace daného pokoje nebo jednotky. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. Pokud ještě nepoužíváte kalendář v lineárním zobrazení, klikněte na rozbalovací nabídku s aktuálním zobrazením kalendáře a vyberte Lineární zobrazení.
 4. U pokoje nebo ubytovací jednotky, které chcete zavřít, klikněte na Hromadná úprava informací.
 5. V poli „Od:“ zadejte dnešní datum a v poli „Do (včetně):“ zadejte datum, které následuje alespoň několik dní po datu odjezdu poslední nadcházející rezervace tohoto pokoje nebo jednotky.
 6. Klikněte na Status pokoje a zaklikněte Uzavřít pokoj.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny a nastavení hromadných úprav opusťte kliknutím na ikonu X pro zavření okna.

Poté co budou všechny nadcházejících rezervace daného pokoje nebo jednotky odbydleny, můžete pokoj nebo jednotku natrvalo smazat podle postupu uvedeného v sekci „Jak odstranit pokoj nebo ubytovací jednotku, pokud pro ně nemáte žádné nadcházející rezervace“ výše.

Pokud potřebujete ihned trvale odstranit pokoj nebo jednotku, přestože pro ně máte nadcházející rezervace, zůstanou tyto rezervace nadále aktivní a hosty musíte ubytovat v pokoji nebo jednotce stejného standardu. Tímto způsobem zajistíte, aby hosté měli s pobytem u vás dobrou zkušenost, což také obvykle znamená, že od těchto hostů obdržíte lepší hodnocení.

Přijde vám tento článek užitečný?