Jak provádět změny u pokojů a ubytovacích jednotek

Aktualizováno před 2 měsíci
Uložit

Můžete provádět změny, například přidat, otevřít, zavřít a odstranit pokoje nebo ubytovací jednotky zobrazené na stránce ubytování, a nastavovat dostupnost pokojů v extranetu. Je důležité tyto informace udržovat aktuální, abyste maximalizovali viditelnost svého ubytování a vyhnuli se overbookingu.


Tento článek obsahuje:

Přidání pokoje nebo ubytovací jednotky do ubytování

Otevření nebo uzavření pokoje nebo ubytovací jednotky pro rezervace

Odstranění pokoje nebo ubytovací jednotky z ubytování


Přidání pokoje nebo ubytovací jednotky do ubytování

Nový pokoj nebo ubytovací jednotku můžete na naší platformě do svého ubytování přidat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ubytovací zařízení a potom na Informace o pokojích nebo Informace o ubytovacích jednotkách.
 3. Klikněte na Vytvořit nový pokoj, Vytvořit nový apartmán nebo Přidat nové ubytovací zařízení.
 4. Zadejte údaje o novém pokoji nebo ubytovací jednotce a klikněte na Pokračovat.
 5. Pod novým pokojem nebo ubytovací jednotkou klikněte na Nahrát fotografie nebo na ikonu fotoaparátu a vyberte fotografie, které chcete přidat.

Nový pokoj nebo ubytovací jednotku ihned přidáme na stránku vašeho ubytování. Než si cestující budou moci pokoj nebo ubytovací jednotku rezervovat, budete je muset otevřít pro rezervace podle pokynů v další části tohoto článku.


Otevření nebo uzavření pokoje nebo ubytovací jednotky pro rezervace

V závislosti na typu zobrazení kalendáře, který používáte v extranetu, můžete otevřít nebo zavřít pokoj nebo ubytovací jednotku pro hosty, kteří si rezervují v určitém termínu. Podívejte se na obrázky níže, pomocí kterých se můžete seznámit s jednotlivými zobrazeními kalendáře. Pokud chcete přepnout na jiné zobrazení kalendáře, klikněte na rozbalovací pole s názvem zobrazení, které právě používáte, a pak vyberte zobrazení, na které chcete přepnout.

Lineární zobrazení kalendářeMěsíční zobrazení kalendáře
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

Lineární zobrazení kalendáře

Pokud používáte kalendář v lineárním zobrazení, otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku v určitém termínu můžete následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. Termíny, které se zobrazují zeleně, jsou momentálně otevřené a lze je rezervovat. Termíny, které se zobrazují červeně, jsou momentálně zavřené a nelze je rezervovat. V řádku Status pokoje vyberte u požadovaného pokoje nebo ubytovací jednotky termín, který chcete otevřít nebo zavřít.
 4. Po aktualizaci statusu se barva pole změní. Pokud není otevření nebo zavření pokoje či ubytovací jednotky možné, objeví se vyskakovací okno s dalšími informacemi. Postupujte podle pokynů v tomto okně a klikněte na Uložit. Aktualizace statusu je poté potvrzena změnou barvy pole.

Pokud chcete rychle otevřít nebo zavřít pokoje či ubytovací jednotky ve více termínech najednou, můžete použít funkci Hromadná úprava informací. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. U pokoje nebo ubytovací jednotky, které chcete otevřít či zavřít, klikněte na Hromadná úprava informací.
 4. Zadejte termín, ve kterém chcete pokoj nebo ubytovací jednotku otevřít či zavřít.
 5. Klikněte na Status pokoje a zaklikněte Otevřít pokoj nebo Uzavřít pokoj.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny a nastavení hromadných úprav opusťte kliknutím na ikonu X pro zavření okna.

Pokud není možné v určitém termínu pokoj nebo ubytovací jednotku rezervovat a chcete zjistit proč, podívejte se, které z těchto označení je zobrazeno v poli Status pokoje v kalendáři:

 • Zavřeno – pokoj nebo ubytovací jednotku jste uzavřeli manuálně.
 • Žádná dostupnost – počet pokojů dostupných k prodeji jste nastavili na „0“.
 • Vyprodáno – prodali jste všechny nahrané pokoje nebo jednotky tohoto typu.
 • Není uvedena cena – zatím jste u daného pokoje nebo jednotky nenahráli žádné ceny.
 • Cena uzavřena – všechny cenové kategorie jsou uzavřeny nebo nejsou aktivní.
 • Více omezení – v rezervaci pokoje nebo jednotky brání kombinace výše uvedených možností.

Pokud chcete tyto problémy rychle vyřešit a pokoj nebo ubytovací jednotku znovu otevřít pro rezervace, klikněte na políčko Status pokoje. Otevře se vyskakovací okno s dalšími pokyny.

 

Měsíční zobrazení kalendáře

Pokud používáte kalendář v měsíčním zobrazení, otevřít nebo zavřít pokoj či ubytovací jednotku můžete následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. V rozbalovací nabídce vyberte pokoj nebo ubytovací jednotku, kterou chcete otevřít či zavřít.
 4. Zvolte termíny, ve kterých chcete tento pokoj nebo jednotku otevřít či zavřít, buď tažením ikony se třemi proužky v samotném kalendáři nebo zadáním termínů do polí Počáteční termín a Konečný termín.
 5. V sekci Otevřít nebo zavřít pro rezervace klikněte na Otevřeno pro rezervaci nebo Zavřeno.
 6. Klikněte na Uložit. Termíny otevřené pro rezervaci se v kalendáři zobrazují zeleně a uzavřené termíny, které nelze rezervovat, červeně.

Odstranění pokoje nebo ubytovací jednotky z ubytování

Pokud jste ve svém ubytování provedli změny a některé pokoje nebo ubytovací jednotky již nejsou k dispozici pro rezervaci, můžete je z naší platformy odstranit. Postup pro odstranění záleží na tom, zda máte nebo nemáte nadcházející rezervace daného pokoje nebo ubytovací jednotky.

Pokud pro daný pokoj nebo ubytovací jednotku nemáte žádné nadcházející rezervace, můžete ji odstranit pomocí následujícího postupu:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ubytovací zařízení a potom na Informace o pokojích nebo Informace o ubytovacích jednotkách.
 3. Pod pokojem nebo ubytovací jednotkou, kterou chcete odstranit, klikněte na Smazat.
 4. Ve vyskakovacím okně klikněte na OK.

Pokud pro pokoje nebo ubytovací jednotky, které chcete odebrat, máte nadcházející rezervace, nebudete mít k dispozici možnost Smazat, ale pouze Upravit nebo Nahrát fotografie. Pokoj nebo ubytovací jednotku nebude možné trvale odstranit, dokud nebudou tyto rezervované pobyty uskutečněny a hosté neodjedou z ubytování. 

 

Pokud chcete zablokovat (budoucí) rezervace, musíte prostřednictvím kalendáře odebrat veškerou dostupnost pro daný typ pokoje, dokud nebudete moci tento typ pokoje také odstranit. Tady se dozvíte, jak zajistit, abyste neobdrželi žádnou další rezervaci tohoto pokoje nebo ubytovací jednotky: 

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. Pokud ještě nepoužíváte kalendář v lineárním zobrazení, klikněte na rozbalovací nabídku s aktuálním zobrazením kalendáře a vyberte Lineární zobrazení.
 4. U pokoje nebo ubytovací jednotky, které chcete zavřít, klikněte na Hromadná úprava informací.
 5. V poli „Od:“ zadejte dnešní datum a v poli „Do (včetně):“ zadejte datum, které následuje alespoň několik dní po datu odjezdu poslední nadcházející rezervace tohoto pokoje nebo jednotky.
 6. Klikněte na Status pokoje a zaklikněte Uzavřít pokoj.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změnynastavení hromadných úprav opusťte kliknutím na ikonu X pro zavření okna.

Až budou všechny nadcházející pobyty v tomto pokoji nebo ubytovací jednotce dokončeny, můžete pokoj nebo ubytovací jednotku trvale odstranit podle výše uvedeného postupu.

Pokud potřebujete ihned trvale odstranit pokoj nebo ubytovací jednotku, přestože pro ně máte nadcházející rezervace, zůstanou tyto rezervace nadále aktivní a hosty musíte ubytovat v pokoji nebo ubytovací jednotce stejného standardu. Tímto způsobem zajistíte, aby hosté měli s pobytem u vás dobrou zkušenost, což také obvykle znamená, že od těchto hostů obdržíte lepší hodnocení.

Vytvořili jste typ pokoje nebo ubytovací jednotky omylem nebo byl typ omylem duplikován, a proto v něm nelze uskutečnit pobyt? Musíte se spojit se svými hosty, informovat je o chybě a navrhnout alternativní řešení. Navrhujeme, abyste k tomu přistupovali stejně jako k overbookingu

Přijde vám tento článek užitečný?