Jak zjistit a opravit nezáměrné rozdíly v cenách?

Aktualizováno před 9 months
Uložit

Rozdíly v cenách nahraných na různých prodejních kanálech mohou být záměrné i nezáměrné.

Pokud jsou rozdíly v cenách nezáměrné a vy se snažíte dodržovat strategii stejných cen napříč prodejními kanály (např. kvůli zvýšení konverze a aby různé ceny hosty nemátly), může vám pomoci náš nástroj pro porovnávání cen. Díky tomuto nástroji snadno zjistíte rozdíly v cenách napříč prodejními kanály. My za vás zkontrolujeme ceny na různých webových stránkách a případné rozdíly vám ukážeme na snímku obrazovky z dané stránky.

V nástroji se také můžete podívat, jaká je konkurenceschopnost vašich cen, a získat tak představu o tom, jak moc jsou vaše ceny atraktivní pro zákazníky Booking.com.

Nástroj pro porovnávání cen a ukazatel konkurenceschopnosti vašich cen jsou zcela bezplatné služby, které vám poskytují dodatečné informace a pomáhají zjistit rozdíly v cenách napříč prodejními kanály.

Jak zjistit a opravit nezáměrné rozdíly v cenách?

Níže najdete 5 hlavních postupů vycházejících z tipů prezentovaných na online blozích a ze zkušeností různých ubytování, jak zjistit a vyřešit nezáměrné rozdíly v cenách na různých prodejních kanálech.

1. Cenové rozdíly mohou vznikat v důsledku nesprávného nastavení cen, nabídek, daní, dodatečných poplatků nebo omezení. Pokud si všimnete nezáměrných rozdílů v cenách v systému pro správu ubytování jakéhokoli prodejního kanálu, ve svém property management systému (PMS) nebo v channel manageru, proveďte v cenách příslušné úpravy.

2. Příčinou rozdílů v cenách mohou být také rozdíly v inventáři (typy pokojů). Na stránkách k porovnávání cen pak dochází k tomu, že jsou mezi sebou porovnávány dva prodejní kanály s nabídkou odlišného pokoje. Pro zamezení rozdílů v cenách je proto důležité, aby dostupnost pokojů byla stejná napříč prodejními kanály.

3. Pokud pracujete s channel managerem, mohou být rozdíly v cenách způsobeny nesprávným mappingem pokojů nebo zpožděním při obnově cen. Tento problém vám může pomoci vyřešit přímo poskytovatel vašeho channel manageru.

4. Pokud je vše v extranetu nastaveno správně, ale ceny na internetu se stále liší, můžete kontaktovat svého account managera toho prodejního kanálu, kde se ceny ukazují nesprávně, aby vám pomohl tento problém dále řešit.

5. Pokud se nižší cena ukazuje na prodejním kanálu, se kterým ubytování nespolupracuje, můžete zjistit, kdo vaše pokoje přeprodává, ze zdrojové stránky nebo z uvedených podmínek. Užitečný způsob jak zjistit, odkud cena pochází, je vytvořit testovací rezervaci. Dalším způsobem, jak rozpoznat, zda určité prodejní kanály vaše pokoje přeprodávají, je požádat zákazníky, aby vám při příjezdu do ubytování ukázali potvrzení jejich rezervace, a podívat se, zda název prodejce uvedený v potvrzení rezervace souhlasí s názvem smluvního prodejce ve vašem rezervačním systému. Jakmile se vám podaří určit, zda dochází k přeprodávání vašich pokojů, můžete kontaktovat smluvního prodejce a zjistit, zda z jeho strany nedochází k porušení smlouvy.

Is this article helpful?