Nahrávání a úprava cen pokojů a ubytovacích jednotek

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 4
Uložit

Aby hosté na naší platformě viděli dostupné pokoje či ubytovací jednotky, je důležité aby byly nahrány jejich ceny. Jak postupovat závisí na tom, jaké zobrazení kalendáře v extranetu používáte.


Jak přidat nebo upravit ceny pokojů a ubytovacích jednotek v případě kalendáře v lineárním zobrazení

Pokud používáte lineární zobrazení kalendáře, můžete ceny pokojů a jednotek přidat nebo upravit následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. Zvolte pokoj nebo ubytovací jednotku a cenovou kategorii, pro které chcete ceny upravit nebo přidat.
 4. Najeďte kurzorem myši na spodní část pole termínu, pro který chcete přidat nebo změnit cenu, a klikněte do bílého pole, které se zobrazí. Popřípadě vyberte více termínů přetažením posuvníků se třemi čárkami.
 5. Pokud přidáváte nebo upravujete cenu pro jeden termín, zadejte ji do bílého pole nebo upravte tu, která je již zobrazena, a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud přidáváte nebo upravujete cenu pro více dní najednou, zadejte ji do políčka Cena nebo upravte již zobrazenou cenu a poté klikněte na Uložit .
 6. Tyto kroky opakujte pro každý požadovaný typ pokoje či jednotky, cenovou kategorii a termín.

Pro rychlé přidání nebo úpravu cen můžete také použít možnost hromadné úpravy informací. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. U typu pokoje nebo ubytovací jednotky, pro který chcete přidat nebo upravit cenu, klikněte na Hromadná úprava informací.
 4. Vyberte termíny, pro které chcete cenu přidat nebo upravit.
 5. Klikněte na sekci Ceny a zvolte cenovou kategorii, pro kterou chcete přidat nebo upravit cenu.
 6. Do bílého pole zadejte cenu nebo upravte tu zobrazenou.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny a nastavení hromadných úprav opusťte kliknutím na ikonu X pro zavření okna.

Jak přidat nebo upravit ceny pokojů a ubytovacích jednotek v případě kalendáře v měsíčním zobrazení

Pokud používáte měsíční zobrazení kalendáře, můžete ceny pokojů a jednotek přidat nebo upravit následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 3. V rozbalovací nabídce vyberte pokoj nebo jednotku, pro kterou chcete přidat nebo změnit cenu.
 4. Zvolte termíny, pro které chcete upravit nebo přidat ceny, buď potažením ikon se třemi proužky v samotném kalendáři, nebo zadáním termínů do polí Počáteční termínKonečný termín. Pokud si nechcete zvolit konečný termín, klikněte na Pokročilý výběr termínu a poté zaškrtněte políčko Bez konečného termínu .
 5. V sekci Ceny vyberte cenovou kategorii, pro kterou chcete přidat nebo upravit cenu, a zadejte ji do bílého pole nebo upravte tu zobrazenou.
 6. Klikněte na Uložit.
 7. Tyto kroky opakujte pro každý požadovaný typ pokoje či jednotky, cenovou kategorii a termín.

Přijde vám tento článek užitečný?