Jak mohu v kalendáři zavřít konkrétní termíny pro rezervace?

Aktualizováno před 3 měsíci | Doba čtení (min): 7
Uložit

V průběhu roku mohou nastat chvíle, kdy nechcete dostávat žádné rezervace konkrétního pokoje nebo jednotky. Těmto rezervacím se můžete snadno vyhnout, když zablokujete termíny v kalendáři, a to buď v extranetu, nebo v aplikaci Pulse. Podívejte se prosím níže na snímky obrazovky a postupujte podle návodu odpovídajícího vašemu zobrazení v extranetu nebo aplikaci Pulse.


Tento článek obsahuje:

Zavření konkrétních termínů pro rezervace v extranetu

Zavření konkrétních termínů pro rezervace v aplikaci Pulse


Zavření konkrétních termínů pro rezervace v extranetu


Lineární zobrazení kalendáře

Pokud si prohlížíte kalendář v lineárním zobrazení, můžete jednotlivé termíny zablokovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte buď na záložku Kalendář a ceny nebo Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 2. Pro zablokování jednotlivých termínů klikněte na řádkuStatus pokoje na otevřený/rezervovatelný termín (zabarvený zeleně) a vyberte status Zavřeno.
 3. Pro uzavření cenové kategorie pro tento pokoj klikněte na řádek cenových kategorií, aby se vám zobrazily všechny kategorie. Poté klikněte na 
 4. Až kliknete na Uložit, datum se zabarví červeně – termín je nyní blokovaný a nelze na něj vytvořit rezervaci.

Pokud chcete v lineárním zobrazení kalendáře zablokovat delší časová období, postupujte takto:

 1. Klikněte na Hromadná úprava informací.
 2. V panelu, který se objeví, vyberte datum začátku a konce období, které chcete zablokovat.
 3. Použijte zaškrtávací políčka pro výběr dní v týdnu, které chcete zablokovat. 
 4. Klikněte na Status pokoje a pak na Uzavřít pokoj.
 5. Potvrďte termíny k zablokování kliknutím na tlačítkoUložit změny.

Měsíční zobrazení kalendáře

Pokud si prohlížíte kalendář v měsíčním zobrazení, můžete jednotlivé termíny zablokovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte buď na záložku Kalendář a ceny nebo Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
 2. V rozbalovacím seznamu vyberte typ pokoje nebo jednotky, který chcete zablokovat.
 3. Vyberte datum začátku a konce období, které chcete zablokovat, a to buď na panelu v pravé části obrazovky, nebo přímo v kalendáři.
 4. Kliknutím na Zavřeno tyto termíny zablokujete.
 5. Poté, co kliknete na Uložit, datum se zabarví červeně – termín je nyní blokovaný a nelze na něj vytvořit rezervaci.

Tip: Pro zobrazení dlouhodobého přehledu dostupnosti vašeho ubytování přepněte kalendář na roční zobrazení.


Zavření konkrétních termínů pro rezervace v aplikaci Pulse

Termíny můžete také zablokovat v kalendáři pomocí aplikace Pulse, která je k dispozici pro zařízení iOS a Android. Po stažení aplikace Pulse zjistěte, který z níže uvedených kalendářů odpovídá kalendáři v aplikaci, a postupujte podle odpovídajících kroků.

 

Obrázek
Old Pulse calendar

 

Starý kalendář

 

Obrázek
New Pulse calendar

 

Nový kalendář


Starý kalendář

Pro uzavření pokoje na jeden termín postupujte podle těchto kroků:

 1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
 2. Vyberte datum, které chcete blokovat.
 3. Přejděte dolů na kategorie pokoje, kterou chcete zablokovat, a pak změňte status pokoje z Otevřený na Zavřený.
 4. V sekci Status pokoje klepněte na Zavřený.
 5. Změny se ukládají automaticky – pokoj je nyní na tento termín zablokován.

Pro uzavření pokoje na více termínů postupujte podle těchto kroků:

 1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
 2. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů pod kalendářem.
 3. Vyberte časové rozmezí, které chcete zablokovat.
 4. Pro uložení změn klepněte na Otevřít nebo uzavřít pokoje.
 5. Pokud máte pod stejným účtem více ubytování, nejprve vyberte ubytování, které chcete upravit.
 6. V sekci Status pokoje klepněte na Zavřený.
 7. Na zařízení se systémem iOS klepněte na Uložit, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí v pravém horním rohu obrazovky.
 8. Až se objeví zelený symbol zaškrtnutí, vaše změny budou uloženy.

 


Nový kalendář

Pro uzavření pokoje na jeden termín postupujte podle těchto kroků:

 1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
 2. Pokud máte jen jeden typ pokoje, přejděte rovnou ke kroku 6.
  • Pokud máte více typů pokojů, přejděte ke kroku 5.
  • Pokud máte více ubytování, pokračujte následujícím krokem.
 3. Klepněte na ubytování, u kterého chcete provést změny.
 4. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje, u kterého chcete provést změny, klepnutím na příslušný kalendář.Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje.
 5. Klepněte na termín, který chcete upravit.
 6. Přejděte dolů na status pokoje a klepněte na Zavřený.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit, pokud jste na zařízení s iOS, nebo na symbol zaškrtnutí v pravém horním rohu obrazovky, pokud používáte zařízení se systémem Android (pokud chcete změny odstranit, klepněte na Obnovit na zařízení s iOS nebo na zařízení se systémem Android na šipku v levém horním rohu obrazovky a poté na Odstranit).

Pro uzavření pokoje na více termínů postupujte podle těchto kroků:

 1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
 2. Pokud máte jen jeden typ pokoje, přejděte ke kroku 6.
  • Pokud máte více typů pokojů, přejděte ke kroku 5.
  • Pokud máte více ubytování, pokračujte následujícím krokem.
 3. Klepněte na ubytování, u kterého chcete provést změny.
 4. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje, u kterého chcete provést změny, klepnutím na příslušný kalendář.Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje.
 5. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů a pak vyberte časové rozmezí, které chcete zablokovat
 6. Klepněte na Otevřít nebo uzavřít pokoje a pak na Zavřít v sekci Stav pokoje
 7. Klepněte na tlačítko Uložit, pokud jste na zařízení s iOS, nebo na symbol zaškrtnutí v pravém horním rohu obrazovky, pokud používáte zařízení se systémem Android (pokud chcete změny odstranit, klepněte na Obnovit na zařízení s iOS nebo na zařízení se systémem Android na šipku v levém horním rohu obrazovky a poté na Odstranit).

Is this article helpful?