Jak v kalendáři zavřít konkrétní termíny pro rezervace?

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 7
Uložit

V průběhu roku mohou nastat chvíle, kdy nechcete dostávat žádné rezervace konkrétního pokoje nebo jednotky. Těmto rezervacím se můžete snadno vyhnout, když zablokujete termíny v kalendáři, a to buď v extranetu, nebo v aplikaci Pulse.

Konkrétní postup pro zablokování závisí na typu kalendáře, který používáte. Pokud nevíte, jaké zobrazení kalendáře používáte, podívejte se na snímky obrazovky níže a postupujte podle příslušných pokynů podle toho, co vidíte v extranetu nebo aplikaci Pulse.


Tento článek obsahuje:


  Zavření konkrétních termínů pro rezervace v extranetu


  Lineární zobrazení: Zavření pokojů v extranetu

  Pokud používáte lineární zobrazení kalendáře, můžete zablokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Přihlaste se do extranetu a klikněte buď na záložku Kalendář a ceny nebo Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
  2. Klikněte na Status pokoje, který má pro rezervaci otevřené termíny, jež chcete blokovat.

  Pokud chcete v lineárním zobrazení kalendáře zablokovat delší časová období, postupujte takto:

  1. Klikněte na Hromadná úprava informací.
  2. Vyberte datum začátku a konce období, které chcete zablokovat.
  3. Použijte zaškrtávací políčka pro výběr dní v týdnu, které chcete zablokovat.
  4. Klikněte na Status pokoje a vyberte možnost Uzavřít pokoj.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

  Měsíční zobrazení kalendáře: Zavření pokojů v extranetu

  Pokud používáte měsíční zobrazení kalendáře, můžete zablokovat termíny následovně:

  1. Přihlaste se do extranetu a klikněte buď na záložku Kalendář a ceny nebo Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
  2. V rozbalovacím seznamu vyberte pokoj nebo jednotku, kterou chcete zablokovat.
  3. Zvolte termíny, ve kterých chcete tento pokoj nebo jednotku zavřít, buď potažením ikon se třemi proužky v samotném kalendáři, nebo zadáním termínů do polí Počáteční termínKonečný termín.
  4. V sekci Otevřít nebo zavřít pro rezervace klikněte na Zavřeno a termíny se zablokují.
  5. Klikněte na Uložit a barva termínů se změní na červenou, což vám potvrdí, že jsou nyní zablokované pro rezervace.

  Pro zobrazení dlouhodobého přehledu dostupnosti vašeho ubytování přepněte kalendář na roční zobrazení. Učiníte tak kliknutím na rozbalovací menu s názvem zobrazení, které právě používáte, kde vyberte Roční zobrazení.


  Blokování termínů v aplikaci Pulse

  Termíny v kalendáři můžete také zablokovat pomocí aplikace Pulse. Konkrétní postup závisí na tom, zda používáte starý nebo nový kalendář.

   


  Starý kalendář: Zavření pokojů v aplikaci Pulse

  Pokud používáte starý kalendář, můžete blokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Vyberte datum, které chcete blokovat.
  3. Přejděte dolů na pokoj nebo jednotku, kterou chcete zablokovat, a pak změňte status z Otevřený na Zavřený.
  4. V sekci Status pokoje klepněte na Zavřený.

  Pokud chcete ve starém kalendáři zablokovat delší časová období, postupujte takto:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů pod kalendářem.
  3. Vyberte časové rozmezí, které chcete zablokovat.
  4. Klepněte na Otevřít nebo uzavřít pokoje.
  5. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.
  6. Pokud máte více ubytování, vyberte to, které chcete aktualizovat.
  7. Vyberte pokoj nebo jednotku, pro kterou chcete blokovat termíny.
  8. V sekci Status pokoje klepněte na Zavřený.
  9. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.

  Nový kalendář Zavření pokojů v aplikaci Pulse

  Pokud používáte nový kalendář v lineárním zobrazení, můžete blokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Přejděte dolů na termín, který chcete blokovat, a klepněte na posuvné tlačítko vedle příslušného pokoje nebo jednotky. Status se změní z Otevřený pro rezervaci na Zavřený.

  Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, můžete blokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Pokud máte více než jedno ubytování, klepněte na to, které chcete aktualizovat.
  3. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje, který chcete zablokovat. Pokud si zobrazujete termíny v seznamu, sjeďte dolů k termínu, který chcete blokovat.
  4. Pokud používáte systém iOS, klepněte na posuvné tlačítko vedle příslušného názvu pokoje nebo jednotky, které se přepne do polohy Zavřený. Pokud používáte Android, klepněte na posuvné tlačítko na řádku Status pokoje, čímž ho posunete do polohy vlevo.
  5. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.

  Pokud chcete v novém kalendáři zablokovat delší časová období, postupujte takto:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Pokud máte více než jedno ubytování, klepněte na to, které chcete aktualizovat.
  3. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje nebo jednotky, který chcete zablokovat. Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje nebo jednotky.
  4. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů a pak vyberte časové rozmezí, které chcete zablokovat.
  5. Klepněte na Otevřít nebo uzavřít pokoje a pak na Zavřený v sekci Status pokoje.
  6. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.

  Přijde vám tento článek užitečný?