Jak v kalendáři zavřít konkrétní termíny pro rezervace?

Aktualizováno před 2 roky | Doba čtení (min): 7
Uložit

V průběhu roku mohou nastat chvíle, kdy nechcete dostávat žádné rezervace konkrétního pokoje nebo jednotky. Těmto rezervacím se můžete snadno vyhnout, když zablokujete termíny v kalendáři, a to buď v extranetu, nebo v aplikaci Pulse.

Konkrétní postup pro zablokování závisí na typu kalendáře, který používáte. Pokud nevíte, jaké zobrazení kalendáře používáte, podívejte se na snímky obrazovky níže a postupujte podle příslušných pokynů podle toho, co vidíte v extranetu nebo aplikaci Pulse.


Tento článek obsahuje:


  Zavření konkrétních termínů pro rezervace v extranetu


  Lineární zobrazení: Zavření pokojů v extranetu

  Pokud používáte lineární zobrazení kalendáře, můžete zablokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Přihlaste se do extranetu a klikněte buď na záložku Kalendář a ceny nebo Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
  2. Klikněte na Status pokoje, který má pro rezervaci otevřené termíny, jež chcete blokovat.

  Pokud chcete v lineárním zobrazení kalendáře zablokovat delší časová období, postupujte takto:

  1. Klikněte na Hromadná úprava informací.
  2. Vyberte datum začátku a konce období, které chcete zablokovat.
  3. Použijte zaškrtávací políčka pro výběr dní v týdnu, které chcete zablokovat.
  4. Klikněte na Status pokoje a vyberte možnost Uzavřít pokoj.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

  Měsíční zobrazení kalendáře: Zavření pokojů v extranetu

  Pokud používáte měsíční zobrazení kalendáře, můžete zablokovat termíny následovně:

  1. Přihlaste se do extranetu a klikněte buď na záložku Kalendář a ceny nebo Ceny a dostupnost a pak na Kalendář.
  2. V rozbalovacím seznamu vyberte pokoj nebo jednotku, kterou chcete zablokovat.
  3. Zvolte termíny, ve kterých chcete tento pokoj nebo jednotku zavřít, buď potažením ikon se třemi proužky v samotném kalendáři, nebo zadáním termínů do polí Počáteční termínKonečný termín.
  4. V sekci Otevřít nebo zavřít pro rezervace klikněte na Zavřeno a termíny se zablokují.
  5. Klikněte na Uložit a barva termínů se změní na červenou, což vám potvrdí, že jsou nyní zablokované pro rezervace.

  Pro zobrazení dlouhodobého přehledu dostupnosti vašeho ubytování přepněte kalendář na roční zobrazení. Učiníte tak kliknutím na rozbalovací menu s názvem zobrazení, které právě používáte, kde vyberte Roční zobrazení.


  Blokování termínů v aplikaci Pulse

  Termíny v kalendáři můžete také zablokovat pomocí aplikace Pulse. Konkrétní postup závisí na tom, zda používáte starý nebo nový kalendář.

   


  Starý kalendář: Zavření pokojů v aplikaci Pulse

  Pokud používáte starý kalendář, můžete blokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Vyberte datum, které chcete blokovat.
  3. Přejděte dolů na pokoj nebo jednotku, kterou chcete zablokovat, a pak změňte status z Otevřený na Zavřený.
  4. V sekci Status pokoje klepněte na Zavřený.

  Pokud chcete ve starém kalendáři zablokovat delší časová období, postupujte takto:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů pod kalendářem.
  3. Vyberte časové rozmezí, které chcete zablokovat.
  4. Klepněte na Otevřít nebo uzavřít pokoje.
  5. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.
  6. Pokud máte více ubytování, vyberte to, které chcete aktualizovat.
  7. Vyberte pokoj nebo jednotku, pro kterou chcete blokovat termíny.
  8. V sekci Status pokoje klepněte na Zavřený.
  9. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.

  Nový kalendář Zavření pokojů v aplikaci Pulse

  Pokud používáte nový kalendář v lineárním zobrazení, můžete blokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Přejděte dolů na termín, který chcete blokovat, a klepněte na posuvné tlačítko vedle příslušného pokoje nebo jednotky. Status se změní z Otevřený pro rezervaci na Zavřený.

  Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, můžete blokovat jednotlivé termíny následovně:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Pokud máte více než jedno ubytování, klepněte na to, které chcete aktualizovat.
  3. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje, který chcete zablokovat. Pokud si zobrazujete termíny v seznamu, sjeďte dolů k termínu, který chcete blokovat.
  4. Pokud používáte systém iOS, klepněte na posuvné tlačítko vedle příslušného názvu pokoje nebo jednotky, které se přepne do polohy Zavřený. Pokud používáte Android, klepněte na posuvné tlačítko na řádku Status pokoje, čímž ho posunete do polohy vlevo.
  5. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.

  Pokud chcete v novém kalendáři zablokovat delší časová období, postupujte takto:

  1. Otevřete aplikaci Pulse a klepněte na Dostupnost.
  2. Pokud máte více než jedno ubytování, klepněte na to, které chcete aktualizovat.
  3. Pokud si zobrazujete termíny v kalendáři, vyberte nejprve typ pokoje nebo jednotky, který chcete zablokovat. Pokud si zobrazujete kalendář jako seznam termínů, sjeďte dolů na termín, který chcete upravit, a klepněte na příslušný typ pokoje nebo jednotky.
  4. Klepněte na Hromadná změna pro více termínů a pak vyberte časové rozmezí, které chcete zablokovat.
  5. Klepněte na Otevřít nebo uzavřít pokoje a pak na Zavřený v sekci Status pokoje.
  6. Klepněte na Uložit na zařízení se systémem iOS, v případě zařízení Android klepněte na ikonku zaškrtnutí.

   

  If you’re viewing the calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Click on the Room status of an open and bookable date that you want to block

  Here’s how to block longer periods of time in list view:

  1. Click on Bulk edit
  2. Select the start and end dates for the period you want to block
  3. Use the checkboxes to select which days of the week you want to block
  4. Click on Room status and then click on Close room
  5. Click on Save changes

   

  If you’re viewing the calendar in monthly view, here’s how to block dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Select the room or unit that you’d like to block from the drop-down list
  3. Select the dates you want to block this room or unit for, either by dragging the two three-lined icons on the calendar itself or by entering the dates into the Start date and End date fields
  4. Under Open or close for bookings, click on Closed to block those dates
  5. Click on Save and the dates will turn red to confirm that they’re now blocked for bookings

  To see an overview of your property’s long-term availability, switch your calendar to the yearly view. To do this, click on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on Yearly view.

   

  You can also block off dates in your calendar using the Pulse app. How you do this depends on whether you use the old or new calendar.

  If you’re using the old calendar, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Select the date you’d like to block
  3. Scroll down to the room or unit that you want to block, then change the room status from Open to Closed
  4. Tap Closed in the Room status section

  Here’s how to block longer periods of time using the old calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Tap Edit multiple dates under the calendar
  3. Select the date range you’d like to block
  4. Tap Open or close rooms
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android
  6. If you have multiple properties, select the one you want to update
  7. Select the room or unit you want to block dates for
  8. Tap Close in the Room status section
  9. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android

  If you’re using the new calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. Scroll down to the date you’d like to block and tap the toggle button next to the applicable room or unit. The status will change from Bookable to Closed.

  If you’re using calendar view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit and date you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the date you’d like to block.
  4. If you’re using iOS, tap the toggle button next to the room or unit name to move it to the Closed position. If you’re using Android, tap the toggle button on the Room status row to move it to the left position.
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Here’s how to block longer periods of time using the new calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit type you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the dates you’d like to update and then tap on the room or unit type you want to block.
  4. Tap Edit multiple dates and then select the date range you’d like to block.
  5. Tap Open or close rooms and then tap Closed in the Room status section.
  6. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Old calendar

  New calendar

  Old Pulse calendarNew Pulse calendar

  Přijde vám tento článek užitečný?