Channel Manager: Dostupnost

Přečtěte si informace o tom, jak spravovat dostupnost svého ubytování prostřednictvím channel managera včetně uzavření nebo otevření termínů a uzavření dostupnosti, když channel manager nefunguje