Channel Manager: Rezervace

Přečtěte si, co dělat, když dostanete rezervaci prostřednictvím channel managera, jak spravovat stávající rezervace a jak předejít překročení kapacity.