Jak nastavit poskytovatele propojení a pracovat s ním

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 8
Uložit

Abychom vám usnadnili práci s poskytovatelem propojení, je v tomto článku popsáno vše, co potřebujete vědět, od připojení až po konfiguraci.


Tento článek obsahuje:


První výběr poskytovatele propojení

Při výběru poskytovatele propojení pro své ubytování postupujte podle kroků níže. Pokud vám níže popsané možnosti nejsou k dispozici, kontaktujte nás prostřednictvím zpráv v extranetu.

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet a z nabídky vyberte možnost Poskytovatel propojení.
 3. Pro vyhledání nového poskytovatele propojení klikněte na tlačítko Hledat.
 4. Vyberte si z doporučených poskytovatelů. Pokud se chcete dozvědět, které z našich funkcí tito poskytovatelé podporují, klikněte na Více informací.
 5. Zaregistrujte se, vyberte poskytovatele, který vám nejvíce vyhovuje, a podepište s ním smlouvu.

Po dokončení těchto kroků můžete poskytovatele propojit se svým účtem.


Úprava nastavení a propojení s novým poskytovatelem

Takto aktualizujete nastavení a propojení s poskytovatelem:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet a z nabídky vyberte možnost Poskytovatel propojení.
 3. Ze seznamu výsledků hledání vyberte poskytovatele propojení.
 4. Vyberte funkce extranetu, které chcete integrovat, pokud vám to poskytovatel umožňuje:
 • Ceny a dostupnost: spravujte ceny a dostupnost svého ubytování přes poskytovatele propojení.
 • Rezervace: spravujte své rezervace na naší platformě prostřednictvím platformy poskytovatele propojení.
 • Obsah a fotografie: spravujte ubytování a fotografie pokojů nebo ubytovacích jednotek, vybavení, podmínky, kontaktní údaje a typy a velikosti pokojů nebo ubytovacích jednotek (dostupné pouze u některých poskytovatelů propojení).
 • Zprávy od hostů: spravujte svou komunikaci s hosty.
 1. Potvrďte svůj souhlas se všeobecnými podmínkami zaškrtnutím políčka a klikněte na Propojit.

Až přijmete všeobecné podmínky, váš nový poskytovatel obdrží e-mail se žádostí o propojení a podrobnostmi o vašem ubytování. Poté provede potřebné mapování a nastavení. Pokud měníte poskytovatele, propojení se stávajícím poskytovatelem zůstane zachováno až do dokončení přechodu k novému.

Propojení přes nového poskytovatele bude automaticky aktivováno, jakmile poskytovatel potvrdí, že je vše připraveno. V tu chvíli obdržíte upozornění do zpráv v extranetu a stav vašeho propojení bude označen jako aktivní.


Změna poskytovatele propojení

Poskytovatele propojení můžete změnit, aniž byste museli své ubytování na naší platformě zavřít. Místo okamžitého ukončení původního propojení můžete zůstat propojeni až do chvíle, kdy budete propojeni s novým poskytovatelem. Díky tomu nepřijdete kvůli této změně o žádné potenciální rezervace.

Pokud vám níže popsané možnosti nejsou k dispozici, kontaktujte nás prostřednictvím zpráv v extranetu.

Pokud chcete změnit poskytovatele propojení, postupujte podle těchto kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet a poté vyberte sekci Poskytovatel propojení.
 3. Klikněte na Změnit poskytovatele (nedeaktivujte ale své stávající propojení).
 4. Vyhledejte a vyberte si jednoho z našich preferovaných nebo doporučených poskytovatelů propojení a uzavřete s ním smlouvu.

Až smlouvu přijmete, nový poskytovatel obdrží e-mail se žádostí o propojení a podrobnostmi o vašem ubytování. Poté provede potřebné mapování a nastavení. Propojení se stávajícím poskytovatelem zůstane zachováno až do dokončení přechodu k novému.

Propojení přes nového poskytovatele bude automaticky aktivováno, jakmile poskytovatel potvrdí, že je vše připraveno. V tu chvíli obdržíte upozornění do zpráv v extranetu a stav vašeho propojení bude označen jako aktivní.

Až přejdete k novému poskytovateli, nezapomeňte zkontrolovat, že nastavení v sekci Ceny a dostupnost je aktuální.


Odpojení poskytovatele bez připojení nového poskytovatele

Chcete-li zrušit propojení s aktuálním poskytovatelem, aniž byste se museli připojovat k novému, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet a z nabídky vyberte Poskytovatel propojení.
 3. Kliknutím na tlačítko Deaktivovat zrušíte své propojení se stávajícím poskytovatelem.

Po deaktivaci propojení dojde k návratu na předchozí nastavení. Opět budete moci ručně spravovat své ceny, dostupnost a rezervace.

Než deaktivujete nebo změníte poskytovatele, kontaktujte svého stávajícího poskytovatele a zkontrolujte, zda nemusíte uzavřenou smlouvu zrušit přímo s ním.

Pokud se později rozhodnete, že chcete propojit s jiným poskytovatelem, opakujte kroky v sekci První výběr poskytovatele propojení.


Změna poskytovatele propojení pro několik ubytovacích zařízení

S nástrojem pro hromadné úpravy ve skupinovém extranetu můžete provádět následující úkony pro více ubytovacích zařízení současně:

 • Změna poskytovatele propojení bez uzavření ubytování na naší platformě
 • Propojení s poskytovatelem, pokud ještě žádného nemáte

Pokud chcete změnit poskytovatele propojení nebo se propojit s jiným, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se ke skupinovému účtu v extranetu a klikněte na Hromadné úpravy.
 2. V sekci Poskytovatel propojení klikněte na Provést změny vedle Správa poskytovatelů propojení.
 3. Vyhledejte poskytovatele a kliknutím na Více informací si zobrazte funkce, které podporuje.
 4. Kliknutím na Propojit požádáte o propojení s vybraným poskytovatelem. Vyberte funkce, které chcete integrovat, a klikněte na Další.
 5. Vyberte konkrétní ubytování, která chcete propojit s novým poskytovatelem, pak klikněte na Kontrola a potvrzení změn.
 6. Zkontrolujte změny, které chcete provést, pak klikněte na Provést změny.

Nástroj pro hromadné úpravy je v současné době dostupný jen pro partnery s více ubytováními, kteří mají v extranetu skupinový účet. Zjistěte více o registraci několika ubytovacích zařízení.


Jak zkontrolovat, že je propojení aktivní

Status svého propojení mezi naší platformou a poskytovatelem propojení můžete zkontrolovat takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Účet.
 3. Z nabídky vyberte možnost Poskytovatel propojení.

Až dokončíte krok 3, uvidíte, zda je vaše propojení s poskytovatelem aktivní, nebo zda musíte vy (nebo váš poskytovatel) provést další kroky.


Jak používat stránku Problémy s propojením

Pokud používáte poskytovatele propojení, na stránce Problémy s propojením v extranetu zjistíte, jaké chyby ohledně dostupnosti se vyskytly.

K těmto problémům může dojít, když se pokoušíte aktualizovat ceny nebo cenové kategorie, které jsou aktivní na platformě poskytovatele, ale ne v extranetu.

Jak najít stránku Problémy s propojením

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Ceny a dostupnost.
 3. V nabídce klikněte na Problémy s propojením.

Pokud nemáte poskytovatele propojení nebo vaše ubytování nemá problémy související s dostupností, tuto možnost v nabídce neuvidíte. 

V závislosti na tom, u kterého typu pokoje nebo cenové kategorie se chyba zobrazuje, postupujte následovně:

 1. Klikněte na Přidat chybějící typ pokoje (cenovou kategorii).
 2. Aktivujte chybějící typ pokoje nebo cenovou kategorii obvyklým způsobem.
 3. Pokud chcete oznámení odstranit, klikněte na Zavřít.

Pokud se rozhodnete oznámení odstranit, měli byste na platformě svého poskytovatele propojení také deaktivovat všechny kombinace typu pokoje a cenové kategorie, které zahrnují chybějící typ pokoje nebo cenovou kategorii, která chybu způsobila. V důsledku toho budete mít další možnosti:

 • Zatím přeskočit: oznámení se ztlumí, dokud se chyba znovu nevyskytne.
 • Toto vyřeším prostřednictvím poskytovatele propojení: oznámení bude odstraněno.

Pokud je to možné, doporučujeme vyřešit potíže na platformě poskytovatele. Chyby týkající se typu pokoje nebo cenové kategorie najdete u svého poskytovatele propojení tak, že je vyhledáte podle příslušného kódu, který najdete také na stránce Problémy s propojením v extranetu.

Vysvětlení různých typů chyb

 • Kombinace cenové kategorie a typu pokoje není aktivní – možná se snažíte změnit kombinaci typu pokoje a cenové kategorie, která je momentálně označena jako neaktivní. Nejprve bude třeba aktivovat typ pokoje a cenové kategorie.
 • Typ pokoje nemá správně nastavenou obsazenost – možná se snažíte nastavit cenu, která neodpovídá maximální kapacitě nastavené pro daný pokoj nebo ubytovací jednotku. Bude třeba aktualizovat maximální kapacitu daného pokoje nebo ubytovací jednotky.
 • Cenovou kategorii lze upravit jedině v extranetu – možná se snažíte upravit podrobnosti o cenové kategorii, které lze upravit jen v extranetu. Přihlaste se do extranetu, klikněte na záložku Ceny a dostupnost a vyberte Kalendář, kde můžete provést změny.
 • Cenová kategorie není aktivní – možná se snažíte upravit podrobnosti o cenové kategorii, která je momentálně označena za neaktivní. Bude třeba cenovou kategorii nejprve aktivovat.
 • Cenová kategorie není propojená s typem pokoje – možná se snažíte upravit podrobnosti o cenové kategorii, která není propojená s typem pokoje nebo ubytovací jednotky. Bude třeba nejprve upravit nastavení cenové kategorie a propojit ji s pokojem nebo ubytovací jednotkou.
 • Typ pokoje není aktivní – možná se snažíte upravit dostupnost pokoje nebo ubytovací jednotky, která je momentálně označená jako neaktivní. Nejprve bude třeba aktivovat pokoj nebo ubytovací jednotku.

Přijde vám tento článek užitečný?