Jak mohu provést mapping cen v channel manageru?

Aktualizováno před 9 months
Save

Pokud váš poskytovatel podporuje mapping cen, postupujte podle konkrétních pokynů poskytovatele.

Pokud chcete správně namapovat ceny, nejprve se ujistěte, že ceny, které chcete mapovat, se nacházejí jak v extranetu Booking.com, tak v property management systému (PMS) vašeho poskytovatele.

Většina channel managerů automaticky mapuje všechny ceny, které byly nově přidány do extranetu Booking.com. Informujte se u svého poskytovatele, jestli se to týká channel manageru, který používáte.

Co si o této stránce myslíte?