Jak mohu provést mapping cen v channel manageru?

Aktualizováno před 10 měsíci
Uložit

Pokud váš poskytovatel podporuje mapping cen, postupujte podle konkrétních pokynů poskytovatele.

Pokud chcete správně namapovat ceny, nejprve se ujistěte, že ceny, které chcete mapovat, se nacházejí jak v extranetu Booking.com, tak v property management systému (PMS) vašeho poskytovatele.

Většina channel managerů automaticky mapuje všechny ceny, které byly nově přidány do extranetu Booking.com. Informujte se u svého poskytovatele, jestli se to týká channel manageru, který používáte.

Is this article helpful?