Host předčasně odjel. Jak mohu vrátit ubytovací jednotku zpět do prodeje pomocí channel manageru?

Někteří poskytovatelé nabízejí možnost provádět změny přímo ve vašem property management systému (PMS), který je propojen s Booking.com. Pokud váš poskytovatel tuto možnost podporuje, automaticky znovu otevře dostupnost a ubytovací jednotka se vrátí zpátky na prodej na Booking.com.

Tato možnost se nazývá Reporting API. Kontaktujte prosím svého poskytovatele a zjistěte, zda tuto možnost poskytuje.

Pokud tomu tak není, můžete se přihlásit do extranetu Booking.com a tyto změny provést. Projeví se poté ve vaší dostupnosti a v systému property management system (PMS).