Informace, které jsem obdržel od channel manageru, se liší od rezervace hosta. Co mám dělat?

Pokud se počet rezervovaných pokojů ve vašem property management system (PMS) liší od těch v extranetu Booking.com, zkontrolujte to prosím u vašeho poskytovatele.

Pokud si myslíte, že je chyba na straně hosta, informujte ho, aby kontaktoval zákaznický tým společnosti Booking.com.