Jak mohu provést mapping nového typu pokoje do channel manageru?

Pokud váš poskytovatel channel managera podporuje možnost, že můžete provést mapping pokoje sami, postupujte podle konkrétních pokynů poskytovatele.

Aby mapping pokojů proběhl úspěšně, nejprve se ujistěte, že pokoje, u kterých chcete provést mapping, najdete v extranetu Booking.com i v property management systému (PMS) vašeho poskytovatele.

Většina channel managerů automaticky mapuje všechny pokoje, které byly nově přidány do extranetu Booking.com. Informujte se u svého poskytovatele, jestli se to týká channel manageru, kterého používáte.