Jak mohu zrušit funkci zasílání kódů CVC platebních karet?

Pokud vy ani váš channel manager nevyžadujete kód CVC, můžete jej přestat přijímat.

Obraťte se na náš tým Connectivity tím, že nám pošlete zprávu prostřednictvím záložky Zprávy v extranetu. Jako předmět zvolte Informace o ubytování, abychom z nastavení plateb mohli odstranit kód CVC.

To může také pomoci zlepšit vaši konverzi.