Program služeb poskytovatelů propojení

Společnost Booking.com spolupracuje s různými poskytovateli propojení (včetně channel managerů a systémů pro správu ubytování - PMS), aby ubytování měla přístup k těm nejlepším produktům a službám prostřednictvím svého preferovaného systému.

Snažíme se, aby naše spolupráce s poskytovateli propojení neustále našim partnerům pomáhala s růstem jejich podnikání. Abychom zajistili, že tato spolupráce s poskytovateli propojení bude co nejkvalitnější, vytvořili jsme Program služeb poskytovatelů propojení. Účelem tohoto programu je podporovat poskytovatele propojení v tom, aby podnikli určité kroky prospěšné pro ubytování, která s nimi spolupracují. Za každý takový krok mohou v rámci programu získat body.

Poskytovatelé propojení body získají nejen za poskytování kvalitního propojení, ale také za poskytování užitečných produktů a služeb. Body také získají, když nám pomáhají testovat nové produkty nebo nám poskytnou určitou zpětnou vazbu.

Podle získaného počtu bodů jsou tito poskytovatelé propojení zařazeni do jedné ze tří úrovní programu a podle toho obdrží daný status. Úrovně reflektují celkovou kvalitu jejich služeb a pomohou vám s výběrem takového poskytovatele propojení, který bude nejlépe vyhovovat potřebám vašeho podnikáni.

V tomto článku se dále dozvíte:

Jaké jsou úrovně Programu služeb poskytovatelů propojení?

V rámci programu získávají poskytovatelé propojení body, ze kterých je vypočítáno jejich celkové skóre. Maximálně mohou získat 1800 bodů. V závislosti na celkovém skóre získají poskytovatelé propojení status jedné ze tří úrovní – Standardní, Pokročilý nebo Premium.

Jakmile začne poskytovatel propojení spolupracovat s Booking.com, je zařazen do první úrovně programu a dostane status Standardní. Poskytovatelé propojení se statusem Standardní získali až 850 bodů. Prostřednictvím systému těchto poskytovatelů můžete bezpečně aktualizovat své ceny a dostupnost na Booking.com a synchronizovat rezervace.

Poskytovatelé propojení se statusem Pokročilý získali 850 až 1199 bodů. Stejně jako poskytovatelé se statusem Standardní, můžete prostřednictvím jejich systému aktualizovat ceny a dostupnost a synchronizovat rezervace. Na rozdíl od poskytovatelů se statusem Standardní však jejich systém nabízí více funkcí, které se mohou u jednotlivých poskytovatelů lišit.

Poskytovatelé propojení se statusem Premium patří mezi naše top poskytovatele s nejlepší nabídkou, kteří získali 1200 nebo více bodů. Tito poskytovatelé nabízejí nejpokročilejší systémy a široký výběr produktů a služeb. Kvalita poskytovaného propojení je v jejich případě vyšší než je tomu v případě poskytovatelů se statusem Pokročilý.

Jak zjistím, do jaké úrovně patří můj poskytovatel propojení?

Pokud chcete zjistit, jak si v Programu služeb poskytovatelů propojení vede váš poskytovatel propojení, přihlaste se do extranetu Booking.com a klikněte na ikonu Účet a poté na Channel manager.

Zde uvidíte přehled poskytovatelů propojení zařazených do programu, jaký mají status a jaká je kvalita jejich propojení. U každého poskytovatele je také odkaz na jeho webovou stránku a možnost nastavit si propojení tohoto poskytovatele přímo.

Jakým způsobem získávají v tomto programu poskytovatelé propojení body?

V programu služeb poskytovatelů propojení mohou poskytovatelé získat body ve 4 různých oblastech:

  1. Výsledky podnikání poskytovatele: Počet získaných bodů v této oblasti ukazuje, jak se daří obchodu daného poskytovatele.
  2. Výsledky ubytování: Počet získaných bodů v této oblasti ukazuje, jak moc poskytovatelé aktivně ubytováním pomáhají zlepšit jejich výsledky, ať už se jedná o zvýšení tržeb, konverze nebo zlepšení v dalších oblastech. Patří sem mimo jiné poskytování informací nebo poradenství týkající se nových produktů.
  3. Produkty a kvalita: V této oblasti poskytovatelé získají body, pokud umožňují používání API rozhraní společnosti Booking.com. Každé takové API rozhraní je navrženo tak, aby vám usnadňovalo správu Vašeho ubytování online.
  4. Aktivní spolupráce: V této oblasti poskytovatelé propojení body získají, když nám poskytují zpětnou vazbu, např. účastí v průzkumech nebo testováním beta verzí nových produktů.