Zajištění čistoty a bezpečnosti vašeho ubytování

Doba čtení: 7,5 minuty

S pomocí odborníků na zdraví a bezpečnost v oboru pohostinství a partnerů z celého světa jsme sestavili následujícího průvodce tématem zdraví a čistoty, jehož účelem je pomoci vám zajistit čistotu vašeho ubytování i zdraví a bezpečí vašich zaměstnanců a hostů.

1) Co pro vás tento průvodce znamená

Ať už hostům nabídneme sebejednodušší proces rezervace, jste to vy, naši partneři, kdo jim zprostředkuje příležitost zažít a sdílet radostné a nezapomenutelné okamžiky a vytvářet si nové vzpomínky. Vaše role ale nespočívá jen v nabízení služeb hostům – můžete se také stát klíčovým aktérem v prevenci zdravotních rizik, a to zavedením a dodržováním úklidových a bezpečnostních opatření.

Tento průvodce vám má posloužit jako jakýsi odrazový můstek. Obsahuje všechny zásady, které v oboru pohostinství považujeme za klíčové, zejména v aktuální situaci. Uvědomujeme si, že toto období bylo a stále je velmi náročné. Ale nezapomeňte, že jsme v tom všichni společně. Slovo „partner“ nebereme na lehkou váhu a hodláme nepřetržitě pracovat na tom, abychom vám poskytli co největší možnou podporu.

2) Kde končí doporučení a začínají požadavky

Můžeme vám nabídnout rady v mnoha oblastech, avšak pokyny vydané místními úřady či vládou ve vaší zemi jim jsou a vždy budou nadřazené. Každá země má svá pravidla a zákony, a proto je naprosto zásadní, abyste si udělali čas a jasně pochopili, jaké požadavky se na vás v té které situaci vztahují.

 • Pokud to místní úřady vyžadují, obstarejte si náležité oprávnění pro znovuotevření.
 • Pokud to místní úřady vyžadují, poskytněte hostům a zaměstnancům informace o aplikacích pro sledování pohybu a kontaktů.

Každý den pro partnery i pro hostypečlivě sbíráme informace z celého světa, aby všichni byli informování o možných cestovních omezeních. Abyste ale měli jistotu, že jednáte v souladu se zákony platnými pro vaši konkrétní situaci, kontrolujte prosím pravidelně stránky vlády a místních úřadů ve vaší zemi.

3) Ujasněte si, co a jak komunikovat

Dobrá příprava v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti je důležitá, ale neméně důležité je také vědět, že musíte lidem, kteří se chystají rezervovat vaše ubytování, dát některé věci jasně na vědomí.

Proto vám doporučujeme využívat nástrojů, které vám nabízíme, a efektivně komunikovat s hosty před pobytem, během něj i po jeho skončení.

Dále nezapomínejte, že jsme vám neustále k dispozici a že byste nás měli informovat o jakýchkoli incidentech, které vám můžeme pomoci vyřešit.

 • Nyní máte nově možnost hosty informovat o opatřeních, která jste v ubytování zavedli v zájmu bezpečí hostů i zaměstnanců. Prosím zkontrolujte, zda jsou vaše informace na našem webu aktuální a pro hosty transparentní.
 • Jakékoli incidenty prosím nahlaste místním úřadům a také společnosti Booking.com telefonicky nebo prostřednictvím extranetu.
 • Zaznamenávejte si všechna preventivní opatření a změny zavedené ve vašem zařízení.
 • Zajistěte pro hosty i zaměstnance viditelné cedule připomínající zdravotní a hygienická opatření.
4) Připravte sebe i své kolegy

Ať už zajišťujete hostům báječné zážitky v širokém kolektivu spolupracovníků nebo jste majitelem ubytování, který se o vše stará sám, dodržení těchto pokynů může být klíčové, abyste od samého počátku směřovali k úspěchu namísto opakovaných problémů. Snažte se tedy vytvořit pro sebe i své spolupracovníky podmínky, ve kterých budete hostům moci nabízet ty nejlepší zážitky.

 • Pečujte o pohodu svých zaměstnanců, sledujte jejich i svůj zdravotní stav, a minimalizujte tak riziko pro ně i své hosty.
 • Vyškolte svůj personál tak, aby byl schopen rozpoznat zdraví nebezpečné situace a případně včas zasáhnout (např. aby věděli, jak a kde úřadům a společnosti Booking.com nahlásit potenciální zdroje zdravotního rizika).
 • Veďte svůj personál k tomu, aby co nejvíce omezili fyzický kontakt. Ujasněte si, respektujte a dodržujte principy společenského odstupu definované místními úřady.
 • Zajistěte pro své zaměstnance (včetně těch pracujících na dohodu, např. hospodyní) náležité ochranné vybavení. To zahrnuje například rukavice nebo roušky.
5) Při nastavování pravidel pro využívání vašeho vybavení pamatujte na zdraví a čistotu

Přestože některá hygienická pravidla jsou samozřejmostí, poslední měsíce nás naučily, že si v oblasti čistoty musíme osvojit nové návyky a standardy, abychom tak zaručili bezpečí své i svých hostů.

 • Čištěním se myslí zbavování povrchů špíny a drobného odpadu. Dezinfekcí se myslí usmrcení bakterií přítomných na površích. Při úklidu frekventovaných míst a povrchů postupujte podle jednoduchého pravidla: nejprve čištění, potom dezinfekce.
 • Na recepci mezi hosty a zaměstnance umístěte průhledné plastové přepážky.
 • Používejte výrobky, které zdravotní profesionálové označili za vhodné jako prevenci proti šíření nebezpečných organismů a virů (např. zde naleznete pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací).
 • Při pravidelném úklidu pokojů a společných prostor (např. fitness center nebo zasedacích místností) používejte dezinfekci.
 • Ložní prádlo perte častěji a při praní používejte dezinfekční prostředek.
 • Zaměstnancům na recepci poskytněte jednorázové dezinfekční ubrousky na úklid povrchů, se kterými hosté přichází do kontaktu. Do veřejných prostor umístěte volně přístupný a jasně označený dezinfekční gel na ruce na bázi alkoholu.
 • Po každém použití vyčistěte a dezinfikujte koše na prádlo a jiné vozíky pro přepravu textilu.
 • Vhodnými prostředky pečlivě vyčistěte a dezinfikujte elektroniku jako tablety, dotykové obrazovky, klávesnice a dálkové ovladače, případně bankomaty v interiéru. 
 • Zajistěte důkladnou dezinfekci veřejně přístupných toalet.
 • Udržujte a dezinfikujte bazény, wellness centra a podobná rekreační zařízení.
 • Do společných prostor umístěte čističky vzduchu a pravidelně vyměňujte filtry.
 • Pokud to vaše technická výbava a naše vzájemná smlouva umožňují, nabízejte bezkontaktní možnosti platby.
 • Udržujte si přehled o aktuálních informacích vydaných Světovou zdravotnickou organizací.
 • Využijte každé příležitosti k tomu, abyste hosty upozornili na zavedená opatření a jejich význam.
6) Pochopte roli svých hostů

Jako provozovatel ubytování můžete podniknout řadu kroků, ale nakonec jsme v tom všichni společně a naši hosté sami hrají významnou roli ve snižování rizik tím, že přiměřeně předcházejí zdravotně závadným situacím. Pokyny pro hosty, které doporučujeme a radíme vám sdílet a praktikovat, jsou následující:

 • Hosté by měli dodržovat všechna nařízení vlády a pravidla ubytování.
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučuje, aby hosté a cestující byli po příjezdu upozorněni na místní situaci a všechna platná opatření a dále informováni, jak kontaktovat zdravotnické služby (např. místní zdravotnické zařízení nebo státní pohotovostní linku) v případě, že začnou vykazovat symptomy.
 • Pokud u hosta dojde k rozpoznání symptomů vysoce nakažlivého onemocnění (např. covid-19) před check-inem nebo během pobytu, měl by se host sám izolovat a neprodleně informovat ubytování i společnost Booking.com.
 • Pokud je to možné, doporučujeme hostům, aby se registrovali v aplikacích pro sledování pohybu a kontaktů. Taková registrace může být dokonce vyžadována z nařízení místních úřadů.
 • Jakýkoliv incident by hosté měli hlásit na zákaznický servis Booking.com telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu.