Jak je vypočítáno průměrné hodnocení mého ubytování?

Obrázek
guest_review_cover

 

 

Mnoho z vás nám sdělilo své obavy ohledně přesnosti a spravedlnosti hodnocení od hostů. Také jste se nás často ptali na způsob výpočtu celkového hodnocení. 

Vaší zpětné vazbě jsme věnovali pozornost a díky ní teď přicházíme s těmito zlepšeními:

  • Hosté nyní sami vybírají celkové hodnocení

Dříve se Vaše hodnocení počítalo jako průměr hodnocení těchto 6 kategorií: lokalita, čistota, pohodlí, personál, poměr ceny a kvality, zařízení. Nyní budou celkové hodnocení vašeho ubytování udělovat sami hosté.

Hosté budou i nadále moci hodnotit ubytování na základě těchto kategorií, ty se však již nebudou používat pro výpočet celkového hodnocení. Hosté budou celkové hodnocení udělovat sami. Toto nezávislé hodnocení odráží nejlepší praxi v oblasti cestovního ruchu.                   

 

 Dříve  Nyní

Celkové hodnocení ubytování od hostů

Toto hodnocení se nepočítá na základě hodnocení v jednotlivých kategoriích.

Obrázek
x_image_partnerhelp_1
Obrázek
icon_partnerhelp

Hodnocení podle jednotlivých kategorií

Lokalita, čistota, pohodlí, personál, poměr ceny a kvality, zařízení. 

Obrázek
icon1_partnerhelp
Obrázek
icon1_partnerhelp

Slovní hodnocení od hostů

Co se hostům líbilo a co se jim nelíbilo.

Obrázek
icon1_partnerhelp
Obrázek
icon1_partnerhelp

 

  • Emotikony nahradí škála od 1 do 10, na které hosté udělí celkové hodnocení 

Z průzkumů od vás víme, že systém hodnocení pomocí emotikonů nebyl tak přesný a objektivní, jak by měl být, a nedával hostům dostatečný prostor k plnému a přesnému vyjádření názoru. Aby byl systém hodnocení pro všechny srozumitelnější, zavedli jsme škálu od 1 do 10.

Obrázek
slider_partnerhelp

 

  • Díky škále od 1 do 10 již 2,5 nebude nejnižší hodnocení, které můžete dostat

Dříve odpovídal nejsmutnější emotikon (nejnižší možnost) hodnocení 2,5. To vám však nedávalo smysl. Nyní bude nejnižší možné celkové hodnocení 1.

 

Poznámka: Celkové hodnocení již není výsledný průměr a hosté mohou vybírat na škále od 1 do 10. Proto může být celkové hodnocení, které od každého hosta dostáváte, nyní rozdílné.

Vaše hodnocení již není výsledný průměr hodnocení dle jednotlivých kategorií a vy i potenciální hosté získáte přesnější představu o kvalitě svého ubytování. Takto se také bude lépe určovat, co ve vašem ubytování funguje dobře a kde můžete v budoucnu očekávání hostů ještě překonat.

Přechod na nový systém hodnocení proběhne postupně, takže ještě nějakou dobu můžete dostávat hodnocení provedená také v rámci předchozího systému.

 

Přejděte na:

 


 

Co bude s mým současným hodnocením? 

Tato změna nebude uplatněna zpětně. To znamená, že všechna hodnocení, která jste doposud obdrželi, nebudou touto změnou ovlivněna. Pouze nově přijatá hodnocení budou podle nového systému. Ke změně však dojde postupně, takže se může stát, že obdržíte některá hodnocení vytvořená podle starého systému. Jako obvykle platí, že hodnocení po 24 měsících vyprší. 


 

Jaký dopad bude mít tato změna na mé celkové hodnocení?

Nový systém hodnocení je detailnější (spočívá v hodnocení na škále od 1 do 10, namísto 4 emotikonů). Lépe tak vyjádří zkušenost hostů ve vašem zařízení. Hodí se také zmínit, že všechna ubytování budou změnou ovlivněna stejně.


 

Co když u stejné rezervace vznikne velký rozdíl mezi celkovým hodnocením a dílčím hodnocením?

Hosté mohou svou zkušenost ve vašem zařízení ohodnotit podle vlastního uvážení. Zároveň ale chápeme, že je pro vás důležité, aby byla jejich zpětná vazba konzistentní. Budeme proto sledovat chování hostů a vzorce odesílání hodnocení s cílem minimalizovat případné nesrovnalosti.  


 

Budou hosté moci odeslat hodnocení, aniž by museli ubytování udělit celkové hodnocení?

Ne. Pokud hosté neudělí ubytování celkové hodnocení, nebudou moci napsat slovní hodnocení, ohodnotit ubytování v rámci jakékoliv kategorie nebo hodnocení odeslat.


 

Co když hosté začnou jen udělovat celkové hodnocení a přestanou hodnotit jednotlivé kategorie nebo psát slovní hodnocení?

Podrobná zpětná vazba od hostů vám pomáhá pochopit, co se podařilo a co by se dalo zlepšit. Chápeme, jak důležité je pro vás obdržet slovní hodnocení a hodnocení 6 kategorií. Neočekáváme, že změna výrazně ovlivní doplňující slovní hodnocení, ale budeme sledovat chování hostů při udělování hodnocení a budeme pracovat na tom, aby byly získané informace co nejhodnotnější.