Jak zvýšit důvěru hostů pomocí hodnocení hostitele a hodnocení ubytování z jiných stránek?

Víme, že získat dostatek recenzí pro výpočet průměrného hodnocení může být těžké, a to zejména pro nová ubytování. Z tohoto důvodu testujeme dva systémy hodnocení pro ubytování, která ještě nemají pět hodnocení potřebných pro vygenerování průměrného hodnocení.

Mnoho partnerů říká, že je těžké získat dostatek recenzí od hostů pro výpočet průměrného hodnocení. Ubytování, která jsou na Booking.com nová, jsou tak v poměrně obtížné situaci.

Recenze totiž u hostů hrají důležitou roli při budování důvěry v ubytování. Proto jsme se rozhodli otestovat dva alternativní systémy hodnocení pro ubytování, která jsou provozovaná profesionálními společnostmi – hodnocení hostitele a hodnocení ubytování z jiných stránek. Hodnocení hostitele vychází hodnocení, která hostitel obdržel u dalších svých ubytování na Booking.com, a dává hostům jistotu, že se jedná o profesionálně provozované ubytování. Hodnocení ubytování z jiných stránek vychází z recenzí daného ubytování uvedených na jiných ověřených stránkách a dodává hostům jistotu, že si vybrali správně.

Hodnocení hostitele

Hodnocení hostitele udělujeme ubytováním, která nemají žádná hodnocení od hostů nebo jich ještě nemají dostatek pro výpočet průměrného hodnocení (mají jich tedy méně než pět).

Když hosté na Booking.com hodnotí ubytování, žádáme je, aby ohodnotili několik různých aspektů, včetně personálu. Hodnocení hostitele je vlastně průměrné hodnocení personálu ze všech vašich ubytování, která ve svém portfoliu máte. Toto hodnocení je zobrazováno automaticky do doby, než získáte pět recenzí potřebných pro výpočet průměrného hodnocení.

Hodnocení hostitele v rámci testování zobrazujeme na stránce ubytování a cílem je ukázat hostům, že ubytování zatím nemá průměrné hodnocení, ale je provozované partnerem, který má několik ubytování s recenzemi.

Výsledky testovaní jsou zatím slibné. Partneři, kteří se testování účastní, zaznamenali nárůst rezervací v ubytováních, kde hodnocení hostitele zobrazujeme. S testováním budeme pokračovat a hodnocení hostitele budeme zobrazovat i ve výsledcích vyhledávání a během rezervačního procesu.

hodnocení ubytování z jiných stránek

Další alternativou, kterou společně s hodnocením hostitele testujeme, je zobrazení externí hodnocení, tedy hodnocení ubytování z jiných stránek. Toto hodnocení zobrazujeme u ubytování, která nemají žádná hodnocení od hostů nebo jich nemají dostatek pro výpočet průměrného hodnocení.

Externí hodnocení je vypočítáváno na základě hodnocení daného ubytování na dalších prověřených webových stránkách. Doufáme, že toto hodnocení pomůže hosty ujistit, že v ubytování se již ubytovali jiní hosté, a že si pobyt zde také zarezervují.

Stejně jako při testování hodnocení hostitele se externí hodnocení bude zobrazovat hostům do doby, než ubytování získá dostatečný počet recenzí pro výpočet průměrného hodnocení.

Je pro nás důležitá transparentnost, takže u hodnocení zřetelně uvádíme, že jde o hodnocení ubytování z jiných stránek. Tuto informaci zobrazujeme ve výsledcích vyhledávání, na stránce ubytování i během rezervačního procesu.

Zatím jsme zaznamenali dobré výsledky. Partneři, kteří jsou v testování zapojení, uvádí, že se jim zvýšil počet rezervací a méně hostů se obrací na zákaznický servis.

I nadále vás budeme o dalších krocích informovat pomocí našich zpravodajů.